რეტრომედია
რეტრომედია

აღდგომა საქართველოში

აღდგომა საქართველოში

“News.ge”, 16 აპრილი, 2012 წელი

2017-04-15 09:42:39

ვახუშტი ბაგრატიონი ასე აღწერს აღდგომის დღესასწაულს საქართველოს სამეფო კარზე: "ხოლო აღდგომის წესი იყო ადრე ნათლებისად წირვა და შემდგომად წირვისა მცირედითა სანოვაგითა ხორცთათა აღიხსნიდიან პირთა მეფე და დიდებულნი. შემდგომად გამოვიდის მეფე და ყოველნი წარჩინებულნი და მცირებულნი ასპარეზსა ზედა და დასვიან სამეფო თასი ოქროსი ანუ ვერცხლისა ყაბახსა ზედა, დაუწყიან სროლა მას თასსა ისარნი მოყმეთა და ჭაბუკთა, და რომელი ჩამოაგდის ისრითა, მას მისციან თასი იგი. შემდგომად ამისა შექმნიან ბურთაობა. მერმე შემოვიდიან მეფისა თანა და შექმნიან ნადიმნი და პურობანი დიდნი მგოსან-სახიობთა. არამედ კათალიკოზნი და ეპისკოპოზნი ვიდრემდის იყვნენ მუნ, არა იყო მწყობრთა ძალთა ცემანი, არამედ - გალობანი. ხოლო შემდგომად წარსვლისა მათისა იყო მგოსანთა, მომღერალთა და ყოველთა სახიობთა ცემანი."

ნანახია - 131

კომენტარები - 0

როგორ უნდა გაიაროს ადამიანმა მაცხოვართან ერთად გზა მისი ჯვარცმიდან აღდგომამდე და როდის იღებს ის სულიერ და ხორციელ განკურნებას

როგორ უნდა გაიაროს ადამიანმა მაცხოვართან ერთად გზა მისი ჯვარცმიდან აღდგომამდე და როდის იღებს ის სულიერ და ხორციელ განკურნებას

„თბილისელები“, 18 მარტი, 2012 წელი

2017-04-15 09:36:10

როგორც იცით, შაბათი უფლის დღეა და, სამყაროს შექმნიდან დღემდე, ის არ კარგავს თავის მნიშვნელობას. როგორც ეკლესიის მამები ამბობენ, კვირა არის კვირის მერვე დღე, ხოლო შაბათი – მეშვიდე და მას თავისი ფუნქცია არასდროს დაუკარგავს. ამიტომ, მორწმუნეებმა უნდა იცოდნენ, რომ ახალაღთქმისეულ ეკლესიაში კვირა დღე თავისით არის აღმატებული, აღდგომის ტოლფასი, ამაღლებული სულიერი განწყობის გამომხატველი და, ბუნებრივია, შაბათიც არის უფლის დღე და მასაც სათანადო პატივის მიგება სჭირდება.

ნანახია - 129

კომენტარები - 0

როგორ ავიწროებს რუსეთი რკალს საქართველოს გარშემო

როგორ ავიწროებს რუსეთი რკალს საქართველოს გარშემო

„თბილისელები“, 16 სექტემბერი, 2013 წელი

2017-04-14 12:24:16

რას ნიშნავს ევროპისკენ წასვლა?! ევროპისკენ მოძრაობა მხოლოდ საქართველოზე, სომხეთსა და აზერბაიჯანზე არ არის დამოკიდებული. დიდი პარტნიორობის გამოცხადება დღესვე შეიძლება, მაგრამ დღესვე არის ევროპა მზად, რომ უვიზო რეჟიმი გააფორმოს ამ ქვეყნებთან და თავის რიგებში გააწევრიანოს უკრაინა, საქართველო და აზერბაიჯანი?! არ ვარ დარწმუნებული, მზად იყოს. საერთოდაც, უკრაინის მნიშვნელობა რუსეთისთვის სხვაა, ვიდრე კავშირი საქართველოსთან ან სომხეთთან. ევრაზიულ კავშირს ძლიერს გახდიდა სწორედ რუსეთისა და უკრაინის კავშირი. რუსეთისთვის უკრაინა ძალაა.

ნანახია - 139

კომენტარები - 0

„მერაბიშვილს რიგითი თბილისელი ბიჭი აუცილებლად გაუტეხს თავს“

„მერაბიშვილს რიგითი თბილისელი ბიჭი აუცილებლად გაუტეხს თავს“

„ალია“, 7 ივნისი, 2006 წელი

2017-04-11 12:00:14

ახლა მერაბიშვილს რომ ადარებენ ბერიას, ეს სწორია? ბერია ისტორიაში შევიდა. მერაბიშვილი კი როგორც კი დატოვებს თანამდებობას, ისტორიაში თავგატეხილ ყოფილ მინისტრად შევა, რადგან მაშინ ნებისმიერი, რიგითი თბილისელი ბიჭი მას აუცილებლად გაუტეხს თავს, თუ ეს აკმარეს, კიდევ... დერჟინსკიმ 32-ჯერ გადალახა საზღვარი და ფინეთის და კარელიის ტყეებში იმალებოდა. თქვენ წარმოგიდგენიათ ბოკერია ან მერაბიშვილი ტყეებში მიმალული? ვერ გაბედავს, რადგან ესენი არიან კურდღლის ჯიშების, ზოგი - ვირთხის ჯიშის.

ნანახია - 188

კომენტარები - 0

ეკუთვნით თუ არა სომხურსა და აზერბაიჯანულს რეგიონული ენების სტატუსი საქართველოში

ეკუთვნით თუ არა სომხურსა და აზერბაიჯანულს რეგიონული ენების სტატუსი საქართველოში

„თბილისელები“, 25 მარტი, 2013 წელი

2017-04-11 11:47:47

ახალქალაქის საკრებულომ საქართველოს პარლამენტს მიმართა თხოვნით, რატიფიკაცია გაუკეთოს რეგიონული ენების ქარტიას, რომელსაც საქართველო ჯერ კიდევ 1999 წელს მიუერთდა. თავისთავად, ამ ფაქტში გასაკვირი არაფერია, იმ მარტივი მიზეზით, რომ, რასაც 1999 წელს მიუერთდი, იმის რატიფიკაცია, ადრე თუ გვიან, მაინც მოგიწევდა. რაკი საკრებულო ახალქალაქისაა, ხოლო იქ კომპაქტურადაა ჩასახლებული სომხურენოვანი მოსახლეობა, ბუნებრივია, ამან ქართველ საზოგადოებას გაუჩინა ეჭვი, რომ სომხურ ენას რეგიონულის პრეტენზია აქვს (ისევე, როგორც, მაგალითად, ქვემო ქართლში აზერბაიჯანულს ექნება).

ნანახია - 110

კომენტარები - 0

მეოთხე მსოფლიო ომი უკვე მიმდინარეობს

მეოთხე მსოფლიო ომი უკვე მიმდინარეობს

„დილის გაზეთი“, 21 ნოემბერი, 2002 წელი

2017-04-10 11:14:00

მეოთხე მსოფლიო ომის წინაპირობები სწორედ მესამე მსოფლიო ომისას ჩაისახა უფსკრულისოდენა უთანასწორობით დასავლურ (ევროპულ) და ისლამურ (აღმოსავლურ) ცივილიზაციებს შორის. სამწუხაროდ, ქართულ საზოგადოებას დღემდე არა აქვს სრულად გაცნობიერებული ამ გლობალური პროცესების მნიშვნელობა ჩვენი პატარა და საცოდავი ქვეყნისთვის, რომელიც არა მხოლოდ გეოგრაფიულად იმყოფება „დაძაბულობისა და პოტენციურ შემდგომ ბრძოლათა“ ცენტრებიდან არცთუ ისე შორს, არამედ სახელმწიფოებრივი მშენებლობაც გვიწევს იმ ვითარებაში, როდესაც მრავალი დემოკრატიული ორიენტირი ეჭვქვეშ დგება.

ნანახია - 213

კომენტარები - 0

სარეკლამო ბანერი
1000 X 80