რეტრომედია
რეტრომედია

ბოლშევიკური სომხეთის თავდასხმა

ბოლშევიკური სომხეთის თავდასხმა

„საქართველო“, 13 თებერვალი, 1921 წელი

2018-08-21 10:00:20

განახლებული საქართველო შეუსხეულდა სამი ათასი წლის ეროვნულ კულტურულ და სახელმწიფოებრივ წარსულს და თვის სუვერენობაში აღდგენილი. იგი დგას საერთაშორისო ოჯახში, როგორც სწორუფლებიანი წევრი და ენერგიით და იმედით სავსე იბრძვის თავისი ეროვნული მომავლის სრულსაყოფად. არ არის ქართველი, რომელიც ამას არ გრძნობდეს და ამას არ აფასებდეს. საქართველოს არ ეშინია მტრის მუხანათურ თავდასხმის. ამ სამი წლის განმავლობაში საქართველომ მრავალი ომი გადაიხადა, მაგრამ არც ერთ ომში იგი არ გამოსულა თავდამსხმელ მხარედ.

ნანახია - 208

კომენტარები - 0

90-იანი წლების ილუზიები

90-იანი წლების ილუზიები

„ივერია ექსპრესი“, 27 აპრილი, 1993 წელი

2018-08-20 09:47:02

ნოდარ ნათაძემ თეზისურად ჩამოაყალიბა თავისი შეხედულებანი ქვეყნის შიდა და გარე პოლიტიკურ ვითარებაზე: „უპირველესი თეზისი იმაში მდგომარეობს, რომ საქართველოს გადარჩენა შესაძლებელია, მიუხედავად უმძიმესი მდგომარეობისა. საქართველოში არსებული სოციალური ინსტიტუტები თავისი არსით ჯერ კიდევ ძველ, დრომოჭმულ წყობასთან არიან დაკავშირებულნი, გვყავს გარეშე მტერი, რომლის წინააღმდეგაც ფაქტობრივად არ ვიბრძვით, ყოველ შემთხვევაში, ამ მიმართულებით 50-%-თაც კი არ ვმუშაობთ. საქართველო მიისწრაფვის დემოკრატიისაკენ, რომელსაც, ორი ძირითადი პარამეტრი გააჩნია: 1) მოქალაქის დამოუკიდებლობა სახელმწიფოსაგან; 2) მოქალაქის მონაწილეობა სახელმწიფოს საქმეებში, მაგრამ უპირველესი ამოცანაა, რომ სახელმწიფოში ბატონობდეს კანონი შევძლებთ თუ არა ამის განხორციელებას? - უნდა შევძლოთ!“

ნანახია - 117

კომენტარები - 0


სარეკლამო ბანერი
1000 X 80