11 იანვრის მონაცემები სასმელი წყლის ხარისხის შესახებ

გაუფრთხილდი თავს

ნარკოტიკი კლავს!

გაუფრთხილდი სხვას

სიახლეები

11 იანვრის მონაცემები სასმელი წყლის ხარისხის შესახებ

11 იანვრის მონაცემები სასმელი წყლის ხარისხის შესახებ
ipn

2017-01-11 13:10:55

თბილისის მოსახლეობისთვის 2017 წლის 11 იანვარს მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებსა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს „სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით" გათვალისწინებულ პარამეტრებს. 
სარეკლამო ბანერი
1000 X 80