საქართველოში მოკლეს ილია
ბლოგი

საქართველოში მოკლეს ილია

საქართველოში მოკლეს ილია
ბეკეტი

2012-08-30 23:07:36

... მოეკლათ მოხუცი, სნეული ილიაი...

ორიოდე თვის სიცოცხლეღა რომ ჰქონოდა დარჩენილი ისედაცა...

ექიმები რომ იტყვიან მერე, გაკვეთის შემდეგა, ისეთ დღეში ჰქონია გული, ორ თვეზე მეტს მაინც ვერ გაატანდაო!..

და ჰე, გულზე როგორ მოეფონება საქართველოსა, ისედაც განწირული ყოფილაო!..

მოეკლათ დაღლილი,  გულგატეხილი, განწირული...

რომ არ იკარებდნენ... რომ არ აკარებდნენ აღარაფერსა... აღარა გვჭირდებიო...ზედმეტი ხარო...უშენოდაც კარგად მივხედავთ საქმესაო... შენზე უკეთესადაო...

რომ აღარ სცნობდნენ... აღარა ცნობდნენ... ლამის სალამსაც რომ ამადლიდნენ...

სიცოცხლე რომ გაუმწარეს  ბოლოს მაინცა... ლამის  თვითონვე რომ აღარ  უნდოდა უკვე სიცოცხლე...

და მაინც, მარტო რომ ებრძოდა, არ  ეპუებოდა მტრებსა...

თავის დასაცავად რომ დასდგომოდა საქმე, თავის სამართლებლადა, რომ არ იყო მტერი გლეხისა, მუშისა, ხალხისა, ქვეყნისა... რომ არ იყო ბოროტი, მტარვალი, მჩაგვრელი... რომ არ უჭერდა გლეხებს წყალსა... რომ არ იყო გასუქებული სხვების ოფლითა და პურითა...

რომ დასცინოდნენ უკვე მოყვანილობისთვისაცა... პურიც რომ ენანებოდათ უკვე მისთვისა, ლუკმას რომ უთვლიდნენ  და უზომავდნენ...

და ისმენდა, კითხულობდა ამგვარებს მთელი საქართველოი...

უყურე შენო!.. ეს ვინ ყოფილაო!..

ჟივილხივილობდნენ, უხაროდათ ბავშვებივითა... იცინოდნენ, ხითხითებდნენ ფაშვგადმოგდებულები...

იმათ უსმენდნენ, იმათი სჯეროდათ!..

უნდოდათ და და უსმენდნენ!..

უნდოდათ და სჯეროდათ!..

ამას არ უსმენდნენ... ამას არ უჯერებდნენ...

არ უნდოდათ და არ უსმენდნენ...

არ უნდოდათ და არ უჯერებდნენ...

აბა რა ეგონა, მთელი ცხოვრება მოსვენებას რომ არ აძლევდა არავისა!..

ვინ დააყენა ეგა საქართველოს პატრონადა?!.

ქართველების უფროსადა?!.

ყელში ამოსვლოდათ უკვე, მობეზრებოდათ, შესძულებოდათ გულისგულში, – რომ მიეცათ უკვე სხვებისთვისა, ახლებისთვისა!..

წასულიყო  ამისი დრო და მოსულიყო სხვებისა, ახლებისა, რომ ეპირებოდნენ კლასების მოსპობასა და ახალი, ბედნიერი ქვეყნის აშენებასა,

სადაც არ იქნებოდა ადგილი მისთვის და მისნაირებისთვისა..

და იცოდა, ორი თვით ადრე მაინც იცოდა ლამის მთელმა საქართველომა, რომ მოკვლას უპირებდნენ, რომ უნდა მოეკლათ, რომ მოკლავდნენ ილიასა...

მოხუც, სნეულ, დაღლილ, გაწამებულ, სიცოცხლემოძულებულ საწყალ ილიასა...

რომ მოკლავდნენ აუცილებლადა, გადაუდებლადა, დაუნდობლადა, შეუბრალებლადა, გინებითა და წყევლა–კრულვითა...

აშკარადა, დღისითა, მზისითა, მოურიდებლადა...

ანკი რისი, ვისი მოერიდებოდათ, შეეშინდებოდათ, შერცხვებოდათ?!.

მოკლავდნენ ტყვიის დახლითა, ახლოდანა, დამიზნებითა, რომ კარგად დაენახა თვითონ იმასა, იმის ცოლსაცა – რომა კლავდნენ, რომ ერთ წუთში ჩაუქრობდნენ მზესა, გამოასალმებდნენ სიცოცხლესა, რომ მოსძულებოდა უკვე.

მაგრამ მაინც რომ ძნელია გამოსალმებაი უკანასკნელ წუთშიდა, სიკვდილის წინა,  დამიზნებული თოფების წინა.

მაინც  რომ ტკბილია  სული ამ დროსა, მაინც რომ ძნელია სიკვდილი, ლამის მონატრებული, რომ უყურებ თვალდათვალა,რომ ერთი წამიცა,

და აღარ იქნები, აღარ იქნება აღარაფერი.

აღარცა მზეი, ხუთი წუთის წინ ასე უღმერთოდ რომ აცხუნებდა, და ახლა კი...

და აღარ გათენდება შენთვისა,აღარ ამოვა ეს მცხუნვარე მზეი... იქნება სიბნელეი მარადიული...

და ისევ ამოვა მზე, და ყველაფერი იქნება ძველებურადა, 

ეს მიწა, ეს ცა, ეს ხალხი...

მაგრამ შენთვის არ იქნება აღარაფერი...

და შემცბარი,– შენც ხომ კაცი ხარ, ადამიანი, ხორციელი,

დაიყვირებ  –

რას შვრებით, ხალხო,

ილია ვარ!

მაგიტომაც გკლავთ, ილია რომ ხარ! – მოგიგდებენ კბილების ღრჭიალითა, გინებითა, ღიმილითა, და დაგახლიან ტყვიასა...

და ჰა, მოგდგომიან მერე კონდახებითა, გიჩეჩქვავენ  შუბლებსა

მაგრადა, გულდაგულა, საიმედოდა/ქართველები ხომ, თუ რამეს აკეთებენ, თუ გაკეთებამდე მივა საქმეი, ყველაფერს გულდაგულ, საიმედოდ აკეთებენ!/,

ტყვიას ბოლომდე ვერ ენდობიან, და საკუთარი ხელით გიღებენ ბოლოსა,

გისწრაფავენ  წუთისოფელსა... გიქრობენ მზესა.

უკვე რომ აღარაა მცხუნვარეი, საერთოდ რომ აღარაა,

ჩასულა, ჩამქრალა, ჩასვენებულა სამუდამოდა, მარადიულადა...

და სიბნელეა უკვე ყველგანა...

და მაინც არ განებებენ თავსა ესენი, ქართველები...

ვერ მოუფიქრებიათ სიჩქარეშიდა, თორემ გამოგჭრიდნენ  ყელსაცა ხანჯლითა, მოგაჭრიდნენ თავსა მთლიანადა, გადააგდებდნენ და დიხოცებოდნენ სიცილითა გაგორებულზედა...

ქართველებს ხომ უყვართ გემრიელი, გულიანი სიცილი...

და ვინ იცის, ბოლო სულის ამოსვლის წინა,  გაახსენდებოდა, მრავალი წლის  წინ, ის იყო, რომ გამოსულიყო   ასპარეზზედა,და უკვე მოესწრო ბევრის გამწარება–გაწიწმატება და უპირებდნენ ხანჯლით მოკვლასა, ეთქვათ  მაინც  ბოლოსა, კარგი, ნუ მოვკლავთ, ახალგაზრდაა, ეგება მართლა  ჩვენზე უკეთ გამოადგეს საქართველოსა,  ქვეყანასაო!..

და აჰა, გამოსდგომოდა საქართველოსა,  ქვეყანასა, როგორც შეეძლო...

დაეკლო ხელი ალბათ ამასაც ბევრი რამისთვისა, ვერ მოესწრო, მიეტოვებინა...

ბოლოს ხომ სულ აეღო ხელი წერაზე, როგორც მწერალსა, როგორც პოეტსა...

აღარ იყო ამისი დროი, ძალაი, განწყობაიცა...

შებმოდა მთლიანად სხვა სატკივრებსა, სადღეისოთა, სამერმისოთა...

კამათში, დავაში, ბრძოლაში, ჯაფაში გაგლეჯილიყო  ასნაირადა...

ყველაფერში ეს იყო,

ყველაფერი ეს იყო...

ყველგანა, ყველგანა, ყველგანა...

მისახედი, მოსავლელი, მოსასწრები იყო ყველაფერი, ყველაფერი, ყველაფერი ამოდენა ქვეყანაზედა!..

პატარა საქართველოიო!

ეგა სიტყვაა,  სიტყვით თამაში.

აბა, მიდი, შედი, იცხოვრე, იჯახირე ამ ვითომ პატარა ქვეყანაში...

რამოდენა ვაება,  უბედურება ტრიალებს...

რამოდენა რამეა მისახედი, საპატრონებელი, გადასარჩენი...

ჯერ კიდევ რო დარჩენილა,  შემორჩენილა როგორღაცა... რატომღაცა...

უკვე დაღუპული, მორჩენილი რომა ჰგონიათ, შიგნითაცა, გარეთაცა...

მომდგრებსა, შემოწყობლებსა, ჩასაფრებულებსა...

კბილების კაწკაწით, ხელების ფშვნეტით, ხითხითით რომ შემოჰყურებენ უფსკრულის პირას მიმდგარ ამ ვითომ პატარა ქვეყანასა, სამოთხესა...

სამოთხესა გარედანა, სხვებისთვისა...

შიგნით რო ჯოჯოხეთად ქცეულა...

და ტრიალებს, ტრიალებს ჯოჯოხეთურადა...

ამისთვისაცა,  ქანცი რო გასწყვეტია ამ ჯოჯოხეთურ  ჯაფაშიდა, გაგლეჯა–გამოგლეჯაშიდა...

თავბრუ რო დასხმია, რო აღარ იცის, რას ეცეს, წინ რომელი დააყენოს...

ყველაფერი რო საშურია, მოსასწრებია, სამკურნალოა, გადასარჩენია...

და მთელი ცხოვრება, მთელი ეს ჯოჯოხეთი ასე არ იყო?!  –

ჯაფაში, წყვეტაში?!.

და  ჰა, მოსულიყო, დამდგარიყო ჟამი შესვენებისა, დასვენებისა, მოსვენებისა...

მოსულიყვნენ ახალ დროების კაცები, ყიჟინა რო დაეცათ, მოვსპოთ ამისთანა მტარვალები, წურბელები, გადაშენდეს მაგათი ჯიში და ჯილაგიო!..

და მოსულიყვნენ...

კლავდნენ... სპობდნენ...

კიდევ  კარგი,  შვილი რო არა ჰყავდათ მაინცა,  თორემ ვინ იცის,ამათზე ადრე ის მოეკლათ, მისი ჯიში და ჯილაგი...

და რო იჯერებენ გულსა  გარჯილები, ნაჯაფრები, სისხლიანები, ოფლიანები...

ვალმოხდილები დაგანებებენ თავსა მკვდარსა, მზეჩამქრალსა, გამოსალმებულსა, ნაგვემსა,  ნაჯიჯგნსა...  გაძარცვულსა... –      

მერე მთელი საქართველო შენთან იქნება.

მოვლენ მამასთანა, პატრონთანა.

როგორც ეკადრებათ კარგ შვილებსა:

მოთქმითა, ტირილითა, ვაებითა, თავზე ნაცრის ყრითა!..

რომ გადააქცნვენ ამ დღესაცა, დღესა დიდი დასაფლავებისა,ზეიმადა, თეატრადა, სპექტაკლადა, თამაშობადა.

ქართველებს ხომ უყვართ, ეხერხებათ თეატრი, სპექტაკლი, თამაშობა.

იქნება გამოსვლები  მხატვრულადა, დარბაისლურადა, ვაჟკაცური წუხილითა, გოდებითა, ლექსებითა, რიტორობითა  სიტყვაკაზმულითა.

მღელვარე ზღვად იქცევა მთელი თბილისი, თბილისი კი არა, სრულიად საქართველო, აქ რომ მოსულიყო, მოზღვავებულიყო ამა თეატრზედა, სპექტაკლზედა,  წარმოდგენაზედა...

საუკეთესოდ   ჩაცმულები, გამოწყობილები, გამოწკეპილები, როგორც უხდება თეატრსა, წარმოდგენასა, თამაშობასა.

ბევრი  იარაღასხმულიცა.

ისე, როგორც მივიდა 40 ათასი კბილებამდე იარაღასხმული  ქართველი ერეკლეს დასაფლავებაზედა მცხეთაში, მეთაურობით ერეკლეს ძეთა, რამდენიმე ხნით ადრე რომ არ მისულიყვნენ ერთმანეთის ჯიბრითა, მამის ჯიბრითა კრწანისთანა,  რომ  დამდგარიყო   5 ათასი ძლივს მოქუჩებული კაცითა აღა მაჰმად–ხანის  30  ათასიანი სისხლმოწყურებული ურდოს წინაშე, და რომ  ელოდა, ელოდა დიდი მოლოდინითა, იმედითა, რომ მოვიდოდნენ აქა შვილები თავისი რაზმებითა, ამერ–იმერნი!..

ეჰ,  ესეც დიდი საწყალი...

რომ ვარგოდა მეომრადა, სარდლადა...

და რომ ვერ ივარგა პოლიტიკოსადა, სახელმწიფო მოღვაწედა...

ნანახი?- 10230

სეი სიონაგონი

2012-08-31 00:20:06

ჩემი სათაყვანებელი ილია და ოთარ ჩხეიძე,მაგრამ ბეკეტი რა შუაშია?

me

2012-08-31 01:02:09

ჩვენ ვართ გახრწნილი და გათახსირებული ერი, კიდევ როგორ გვაცოცხლებს ღმერთი მე არ ვიცი, სიტყვები არ მყოფნის ჩემი საკუთარი ერის სალანძღავათ, ფუუუ, მიმიფურთხებია იმ ერისთვის, რომელიც თავისივე სურვილით ასამარებს საკუთარ მომავალს. ილიას მკვლელი ერი რომ კიდევ რამეზე პრეტენზიას აცხადებს .....

30აგვისტო

2012-08-31 01:12:25

როგორც იქნა ილია გაახსენდათ, მადლობ ბეკეტი! შენ გადაარჩინე სამეფო გვარი. ხმალი ბეკეტის!

30აგვისტო

2012-08-31 01:15:13

დიდი დედამოხნული ერი ვართ.

30აგვისტო

2012-08-31 01:20:12

?

marina

2012-08-31 01:25:05

შეძახილით ხე გახმაოოოოოოო! მალე აღარ ვიქნებით... დარჩებათ ბურთი და მოედანი ჩვენს მტრებს. მაგათაც ეს უნდათ. შუღლი და გამყიდველობა ყველა ერში არის მეტ ნაკლებად. ჩვენში ცოტა მეტად, მაგრამ დღემდე მოსულა ქართველი ერი, როცა მასზე მრავალრიცხოვანი და კულტურუტაც მაღალი ერები გადაშენებულან... ვინძლო ამ ქართეხილსაც გავუძლოთ.

30აგვისტო

2012-08-31 01:28:40

გავუძლებთ ძმებო! სხვა თუ არაფერი სიამაყე გაგვაძლებინებს.

ლოგოსი

2012-08-31 01:33:17

me

ილიას მკვლელობა უდიდესი ეროვნული ტრაგედია იყო, მაგრამ მთელ ქართველ ერს დააბრალო მისი სულიერი მამის მკვლელობა, ეს უკვე არასწორ შეფასებად მიმაჩნია, მითუმეტეს, ვიცით რომ ილია მოაკვლევინეს კოსმოპოლიტურ-გლობალისტური სოციალური იდეოლოგიით ტვინმოწამლულმა ქართველმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა ფილიპე მახარაძემ და სხვებმა, ხოლო ნოე ჟორდანიამ მისი მკვლელობა ხისგან ნაფოტის ცვენას შეადარა.ისინი ეროვნულ თემას არ ცნობდნენ და რა გასაკვირია, რომ ეროვნული მოძრაობის ლიდერს მტრად მიიჩნევდნენ და მოსაკლავადაც გაიმეტეს.
აგერ, ჩვენს დროში, ანალოგიურად, გლობალისტური იდეოლოგიის გამავრცელებელი თავისუფლების ინსტიტუტის იდეების მიმდევრებს ნაცხელისუფლების სახით ასევე სურთ ივანიშვილის ჯერ ცილისწამებებით ფსიქოლოგიური განადგურება და მტრად გამოცხადება, რაც იმას ნიშნავს რომ შემდგომში სასიკვდილოდაც იოლად გაიმეტებენ.
ისე, მარტო ჩვენი ერი არ არის გამორჩეული დიდი ეროვნული მოღვაწეების მკვლელობით. ბერძნებმა სასიკვდილოდ დიდი ფილოსოფოსი და საზოგადო მოღვაწე სოკრატე გაიმეტეს,თანაც სასამართლო განაჩენით, ასევე დემოსთენე, დიდი ორატორი და პოლიტიკოსი,რასაც შემდგომ მწარედ ნანობდნენ. რომაელებმა ძმები გრაკჰუსები, რომლებმაც დიდი სახალხო რეფორმები ჩაატარეს რომში და იმავე ხალხმა გაიმეტა, ასევე ციცერონი შეეწირა დემოკრატიული რესპუბლიკის დაცვას,საფრანგეთის რევოლუციას იმავე რევოლუციის გმირები შეეწირნენ მარატი, დანტონი და რობესპიერი.
რუსეთში დოსტოევსკი ბოლო მომენტში გადაურჩა ჩამოხრჩობას,თუმცა შემდგომში პროლეტარულ რევოლუციას რუსეთის ნამდვილი მამულიშვილები შეეწირნენ, ასევე ქართველებიც.
ასე რომ, დიდ სოციალურ ცვლილებებსა და კატაკლიზმებს სწორედ დიდი ადამაინები ეწირებიან და ეს სამწუხაროდ კანონზომიერია, რადგან ისინი კეთილსა და ბოროტს შორის ბრძოლისას წინა ხაზზე იმყოფებიან.
სამწუხაროდ, ამ კატაკლიზმების ეპოქაში ვცხოვრობთ ამჟამადაც და ღმერთმა ქნას რომ ანალოგიურ მსხვერპლს გადავურჩეთ.

30აგვისტო

2012-08-31 01:37:23

ნაცხელისუფლების სახით ასევე სურთ ივანიშვილის..............
---------
კაი ლიგოს შენ შემოგევლე, ეს ფანქრის ორი მხარეა და რო გადატეხო მაინც ორი მხარე დარჩება. აბა!

ლოგოსი

2012-08-31 01:38:57

ისე, წერის მანერა მართლაც ოთარ ჩხეიძეს ნაწარმოებებს მაგონებს, მაგრამ რახან ბეკეტი აწერია ავტორად, მაშასადამე მისი ნაწარმოებია და ნამდვილად შთამბეჭდავად არის დაწერილი. დროული და მშვენიერი წერილია.

ლოგოსი

2012-08-31 01:41:49

30აგვისტო

ნაცხელისუფლების სახით ასევე სურთ ივანიშვილის..............
---------
კაი ლიგოს შენ შემოგევლე, ეს ფანქრის ორი მხარეა და რო გადატეხო მაინც ორი მხარე დარჩება. აბა!

უფრო რომ განმარტო, მადლობელი დაგრჩები, ვის გულისხმობ ფანქრის ორ მხარეში?

30აგვისტო

2012-08-31 01:44:07

მთავარი რაც არის ეს დიდი ილიაა, არავის გახსენებია, ბეკეტისაც სასწრაფოდ დაავალეს ამ სტატიის გამოცხობა და რაც მივიღეთ სახეზეა.
სტატიის დადების დროს დააკვირდი-2012-08-30 23:07:36- ზუსტად 52 წუთში 31 აგვისტო დადგება.
რა პატრიოტიზმზე და რა პინგვინიადაზე მელაპარაკები ამის შემდეგ!

30აგვისტო

2012-08-31 01:46:02

კაი წავედი მე და სხვა დროს აღარ შეგეშალოთ. გიყვარდეთ უანგაროთ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ვინ? შენ გამოიცანი.

ლოგოსი

2012-08-31 01:51:06

0აგვისტო
2012-08-31 01:44:07
მთავარი რაც არის ეს დიდი ილიაა, არავის გახსენებია, ბეკეტისაც სასწრაფოდ დაავალეს ამ სტატიის გამოცხობა და რაც მივიღეთ სახეზეა.
სტატიის დადების დროს დააკვირდი-2012-08-30 23:07:36- ზუსტად 52 წუთში 31 აგვისტო დადგება.
რა პატრიოტიზმზე და რა პინგვინიადაზე მელაპარაკები ამის შემდეგ!


რაც მთავარია, დაიდო მშვენიერი წერილი, ნახე ერთი სხვა უამრავი საიტი, რამდენს გაახსენდა ილიას მკველობის დღე.
რაც შეეხება პინგვინიადას, მგონი მიგიხვდი სად ქრის შენი ფიქრები, ჰოდა, თუ ეგრეა, მაშინ სჯობს ღრუბელ-ღრუბელ თვითმფრინავს რომ დააფრენდა, ხოლო რეალურად ცხვირით მიწას რომ ხნავდა, მისი ისტორიის შესახებ მოგვითხრო.

30აგვისტო

2012-08-31 01:52:26

რა მიგაჩნიათ ქვეყნის მთავარ პრობლემად?
ხელისუფლების დემოკრატიული არჩევნების გზით ცვლილება
59.21 %
უმუშევრობა
5.97 %
დემოკრატიის დეფიციტი
10.21 %
ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა
14.29 %
მძიმე სოციალური ფონი
10.32 %
--------------------------
ხელისუფლების შეცვლა 59,21%
თუ
ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ს
14.29%
აჯობებდა
სიზმარშიც ვერ წარმოვიდგენდი.

ლოგოსი

2012-08-31 01:58:41

30აგვისტო

რა წარმოდგენა მაგას უნდა. ყველა მაგ უბედურებას და პრობლემას ხალხი ამ ხელისუფლების უპასუხისმგებლო და უნიათო მმართველობას უკავშირებს, რაც უკვე 10 წელია გრძელდება, ასე რომ ხელისუფლების ცვლილებაში ხედავს ამიტომ ხალხი გამოსავალს, რადგამ ამათი იმედი აბსოლუტურად დაკარგული აქვს.

30აგვისტო

2012-08-31 01:59:51

მაშინ სჯობს ღრუბელ-ღრუბელ თვითმფრინავს რომ დააფრენდა, ხოლო რეალურად ცხვირით მიწას რომ ხნავდა, მისი ისტორიის შესახებ მოგვითხრო.
---------------------
ოოო, ოლოლო, ჩემი ფიქრები შენ ვერ გამოიცანი, მაგრამ სიამოვნებას კი მოგანიჭებ.
„ბედაურნი გადაშენდნენ ვირებს დარჩათ მოედანი“ ეს თუ გაგიგია? ხოდა ეგაა ლაივში.
ცოცხალი ლენინი გინახამს?
დალაი ლამა არ გაგიგია?
მე გეუბნები გზას აცდი მეთქი, შენ კი ვიღაც ვიგინდარებზე მესაუბრები. ვატყობ დროს ტყუილად ვკარგავ შენთან კამათში.

30აგვისტო

2012-08-31 02:02:15

რაც მთავარია, დაიდო მშვენიერი წერილი, ნახე ერთი სხვა უამრავი საიტი, რამდენს გაახსენდა ილიას მკველობის დღე.
=========
ჯობს გვიან ვიდრეარასდროს არა?! სხვას რას ედრები, როდის აქეთ გახდა სხვა თქვენი მეტრი?
სირცხვილია.

30აგვისტო

2012-08-31 02:04:07

გონებას მოუხმე და გახსოვდეს; რწმენა მთებს დაძრავს!
მე კი წავედი.

ლოგოსი

2012-08-31 02:07:32

30აგვისტო

ბოდიში ბატონო, ვერ ჩავწვდი შენი ტვინის ხვეულებში გასაიდუმლოებულ ფიქრთა დინებას, არც შერლოკ ჰოლმსი ვარ და არც კომისარი მეგრე, რომ სველი აზრების წაკითხვისას ის გამოვიკვლიო რომელი ტყის უღრანიდან ხარ ახალი გამოსული.
მაგრამ პინგვინიადას ხსენებით მაინც სწორად მივხვდი, ვისი თანამოაზრე უნდა იყო და ტყუილად ინიღბები.

ლოგოსი

2012-08-31 02:12:10

30აგვისტო
რაც მთავარია, დაიდო მშვენიერი წერილი, ნახე ერთი სხვა უამრავი საიტი, რამდენს გაახსენდა ილიას მკველობის დღე.
=========
ჯობს გვიან ვიდრეარასდროს არა?! სხვას რას ედრები, როდის აქეთ გახდა სხვა თქვენი მეტრი?
სირცხვილია.

შედარებითობა არის ამ ქვეყნად ყველაფრის ერთ-ერთი მთავარი საზომი და ჩასაფრებული თუ არ ხარ, რა საათებს ითვლი?

30აგვისტო

2012-08-31 02:12:46

რახან პინგვინიადა ვახსენე გამოდის აუცილებლად ჩოყლაყისტანიდან უნდა ვიყო?
თქვენ თავის ქალის მხოლოდ ნახევარი გიმუშავებთ. ვატყობ მეორე ნახევარი აღარ გჭირდებათ. თქვენ ბატონო, ნახევარ ქათამა თუ გაგიგონიათ?

30აგვისტო

2012-08-31 02:16:34

ნახევარ ქათამა. „დიდ ქვაბში არ ეტეოდა პატარაში ხალვად იყო“, ხო მართლა ხალვაზე გამახსენდა;
-ტკბილეული გიყვართ შუჟუნა?
რა მიგნება აქვს ამ ოხერ სტურუას, ტკბილეული ვის არ უყვარს.

ლოგოსი

2012-08-31 02:19:06

30აგვისტო
2012-08-31 02:12:46
რახან პინგვინიადა ვახსენე გამოდის აუცილებლად ჩოყლაყისტანიდან უნდა ვიყო?
თქვენ თავის ქალის მხოლოდ ნახევარი გიმუშავებთ. ვატყობ მეორე ნახევარი აღარ გჭირდებათ. თქვენ ბატონო, ნახევარ ქათამა თუ გაგიგონიათ?


ცოტა კორექტულობა არ გაწყენდა, თორემ შეურაცხმყოფელ დიალოგზე თუ გადავედით, არა მაქვს შენზე ნაკლები არსენალი.
რაც შეეხება პინგვინიადას, თუ არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაში ოდნავ მაინც გარკვეული ხარ, მაგ ტერმინებით საზოგადოების რა ნაწილიც საუბრობს, წესით უნდა იცოდე, თუ არ იცი და ეგ შენი პრობლემაა, რადგან ნებისმიერ სხვასაც შენზე ანალოგიური შეხედულება გაუჩნდებოდა

30აგვისტო

2012-08-31 02:20:53

თქვენ მოკვდებით თავში აგურის ჩარტყმით. ნუ ინერვიულებთ ეს არცთუ ისე მტკივნეულია, მთავარია კისერი გქონდეთ მამლაყინწასავით მიღერებული, დანარჩენი ტექნიკის საქმეა, ბაც და მორჩა.
წავედი აბა აღარ მოგაწყენთ, ტკბილი ძილი და ბაი ბაი.

ლოგოსი

2012-08-31 02:24:36

30აგვისტო
2012-08-31 02:20:53
თქვენ მოკვდებით თავში აგურის ჩარტყმით. ნუ ინერვიულებთ ეს არცთუ ისე მტკივნეულია, მთავარია კისერი გქონდეთ მამლაყინწასავით მიღერებული, დანარჩენი ტექნიკის საქმეა, ბაც და მორჩა.
წავედი აბა აღარ მოგაწყენთ, ტკბილი ძილი და ბაი ბაი.

ეჰ, საჭიროა ფსიქიატრიულში ადგილების დამატება, მაგრამ ამ მთავრობას სხვა რა ესმის, რომ ეს ჭკვიანური რჩევა გაიგოს.

30აგვისტო

2012-08-31 02:25:10

ერს! რომელიც ვალის მისახდელად იხსენებს 30 აგვისტოს მომავალი არ უწერია.

ევიტა

2012-08-31 02:25:47

30 აგვისტო!

ერთი დაგელია და ისე წასულიყავი შე კაცო ,რას გადაგვიარე,არავისი არაფერი არ მოგეწონა,,,

ხო ისე,, ბაი და ვეი ხვალაც 30 აგვისტო იქნები თუ 31 აგვისტო?,,,არ დაგვიმალო,,,:D

30აგვისტო

2012-08-31 02:27:05

ლოგოსი მაპატიე ძმაო. შენზე დიდი ცოდვილი ვარ,
ეხლა მართლა წავედი.

ლოგოსი

2012-08-31 02:31:16

0აგვისტო
2012-08-31 02:27:05
ლოგოსი მაპატიე ძმაო. შენზე დიდი ცოდვილი ვარ,
ეხლა მართლა წავედი.

მაგას მაღლა ღმერთი განსჯის,იქნებ მე ვარ მეტი ცოდვილი.
კაი,მშვიდობით!

ევიტა

2012-08-31 02:38:38

http://www.youtube.com/watch?v=03MJfji2Bbw&feature=player_embedded#!

iverieli

2012-08-31 03:31:17

30 აგვისტო-ს ,რას მიედ- მოედები,თუ რამის თქმა გინდა პირდაპირ თქვი სათქმელი.

ზაზა

2012-08-31 06:34:19

ლოგოს
დიდი ადამიანების ხვედრი არის თავისი წმინდა ვალდებულებების ჯვარის თავისი ცხოვრების გლოგოთაზე ატანა და მერე ჯვარზე გაკვრა იმ ადამიანებისვე მიერ, ვისთვის სამსახურსაც გულისხმობს ეს წმინდა ჯვარი, დადგენილი უფლის მიერ.
აი, სახე, იესო ქრისტეს მიერ კაცობრიობისათვის მიცემული!
აი, ძალა ქრისტიანობისა!
მაგრამ ამ წერილში დახატულ რეალობას ილიას ცხოვრების დიდი ფინალი აკლია, მისმა ცხონებულმა მეუღლემ ოლგამ თავისი მეუღლის ცხოვრებას გვირგვინად რომ დაადგა.
უფალი იესო ქრისტეს მაგალითში,რომელიც მან მისცა კაცს, ფინალი არის იესო ქრისტეს სიტყვები, რომლებიც აღმოხდა მისი ჯვარცმით გახარებული ხალხის სახეების შემყურეს:
შეუნდე, უფალო, რამეთუ არ უწყიან, თუ რასა იქმან!
ილიამ თავისი მეუღლის პირით შეჰღაღადა ასევე უფალს: უფალო, შეუნდე, რამეთუ არ უწყიან, თუ რას იქმან! და მოითხოვა სიკვდილით არ დაესაჯათ მკვლელი. ილია ასე მოინდომებდაო, უთხოვია სასამართლოსთვის ოლღას.
გეთანხმებით, ჩვენ არა ვართ საზიზღარი ერი, ჩვენ ვართ სამკურნალო ერი, დაავადებულნი საუკუნეთა უკუღმართობით, ამასვე ამბობდა მაშინ ილია და ამასვე აკეთებდა, ამისვე თქმა არის საჭირო ახლაც და ასევე აღსრულებაც.
მეტი ოპტიმიზმი, ჩემო ბეკეტო, ჩვენი საყვარელი სამშობლოს ტკივილით ჭეშმარიტად გულატკიებულო ძმაო! – და არავინ არ მითხრას ახლა, ამის საფუძველს ცხოვრება არ იძლევაო.
ოპტიმიზმის საფუძველს ცხოვრება კი არა, უფალი იძლევა, რომელსაც ადამიანისათვის თავისი მისიის აღსრულება დაუვალებია, მიუხედავად იმისა, რა ქარბუქიც არ უნდა იყოს ატეხილი გარეშემო.
მე სხვანაირად გავხსნიდი ამ თემას – ილიას გზა ქრისტეს გზაა („აღიღე ჯვარი შენი, უარჰყავ თავი შენი და გამომყევ მე“ – გაიხსენეთ უფლის სიტყვები), გზა მსხვერპლად შეწირვისა არა ვინმესგან მადლობის თქმის მოლოდინში, არამედ უფლის წინაშე წმინდა ვალის აღსრულების მცდელობაში. ილიამ არ იცხოვრა კაცთან მიმართებაში, ილიამ იცხოვრა უფალთან მიმართებაში, ილიას მაგალითი არ არის ნიჰილიზმის მიზეზი, არამედ უზარმაზარი ოპტიმიზმისა, რომელიც ადამიანისთვის უფალს სამოღვაწეო მისიად დაუდგენია.
მიტომაც შერაცხა წმინდანად იგი ჩვენმა დედა–ეკლესიამ.
და შევთხოვოთ დღეს წმინდა ილია მართალს ილოცოს ჩვენთვის, რათა უფლით ჩვენც მოგვეცეს შემწეობა ავიღოთ ჩვენს თავზე ჩვენივე ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა და სხვათა განსჯით კი ნუ დავშვრებით ჩვენი ცხოვრების უკეთურების გასამართლებლად, არამედ სიმართლითა და უანგარობით აღვასრულოთ ჩვენს მიერ აღსასრულებელი (თუნდაც ამ არჩევნებში ხმის აუცილებლად ჩვენი მტრების წინააღმდეგ მიცემითა და მერე ამ ხმის დაცვით, რადაც არ უნდა დაგვიჯდეს! რადაც არ უნდა დაგვიჯდეს!)
ვიყოთ სიმართლით უკომპრომისოები საკუთარი თავის მიმართ, რის მაგალითიც თავად ილია მართალმა მისცა ყველა დროის ყველა ქართველს, შვილთა თვისთა და უეჭველად ვძლევთ ყველა ბოროტებას, რომელიც დღეს ასე გამეფებულა საქართვლეოში.

კ ა ხ ე ლ ი

2012-08-31 09:50:53

სეი სიონაგონი 2012-08-31 00:20:06
ჩემი სათაყვანებელი ილია და ოთარ ჩხეიძე,მაგრამ ბეკეტი რა შუაშია?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ეგ ვერც მე გავიგე. შეიძლება ვცდები და მაშინ ბეკეტთან დიდი ბოდიში კი მომითხოვია, მაგრამ მეც ასე მახსოვს, რომ ეს ტექსტი დიდ ოთარ ჩხეიძეს ეკუთვნის.

ზაზას,
ილიას ცხოვრება მართლაც არის ჩვენი ეროვნული ოპტიმიზმის საფუძველი და ცოცხალი მაგალითი იმისა, რასაც თავად ილია ქართველობის ისტორიაზე ამბობდა: "როგორც ქრისტე ღმერთმა თავი დასდო ჩვენთვის, ჩვენც თავი გავწირეთ და სისხლი ვღვარეთ ქრისტესთვისო". თუმცა, ილიას მკვლელობა, როგორც უდიდესი ბოროტება და ტრაგედია ჩვენი ერის ისტორიაში, იმაზეც ნათლად მიგვანიშნებს, რომ 30 აგვისტოს ("წიწამურში რომ მოჰკლეს ილია, მაშინ ეპოქა დამთავრდა დიდი"), ამ საშინელი მკვლელობის ჩადენითთ, ჩვენდა სავალალოდ, სწორედაც ბარაბას გზას შევუდექით ქართველობა. ამ დაწყევლილი არჩევანის შედეგებს ვიმკით დღესაც. მეტიც: ავაზაკი ჩოყლაყი დღეს წინ მიგვიძღვის და თავაწყვეტილი მიგვაქანებს უფსკრულისაკენ ამ წყეულ გზაზე.თუ გადაგვჩეხავს, რაღა ვქნათ მერე, "არა უწყოდა, რასა იქმოდაო" – ამისი თქმა არც მასზედ და არც ჩვენსავე სასიკვდილო ცოდვაზე – მას რომ გავყევით, აღარ გვიშველის!

ეს მძაფრად მეტყველი ტექსტი(მადლობა მის ავტორს და მართლაც ბრავო ბეკეტს, თუ ოთარ ჩხეიძის განუმეორებელ სტილში შექმნა ან თუნდაც "გაიმეორა" ეს დიდებული ტექსტი)სწორედ ამას გვახსენებს, რასაც განასახიერებს ილიას მკვლელობა – ბარაბას გზას. იმასაც, რომ კვლავაც ჩვენი ასარჩევია: ქრისტეს გზა თუ ბარაბას გზა.

ღმერთმა ქნას, 1 ოქტომბრის შემდეგ გვქონოდეს ოპტიმიზმის საფუძველი და არა სინანულისა. ხოლო ცოდვილთ კი ღმერთმა შეუნდოთ, თუმცა მე ვისურვებდი, ბარაბას გზის დღევანდელი წინამძღოლისა და მისი უბადრუკი მიმდევრებისათვის, ქართული სახელმწიფოს სამართალიც აღსრულდეს. მათთვისაც უდავოდ ასე ჯობია, პასუხი აგონ, სამართლიანი სასჯელი ზიდონ,მოინანიონ და ღვთის ნებით, ეგებ ეღირსოთ კიდეც უმძიმეს ცოდვათა შემსუბუქება!

ბიკენტი

2012-08-31 10:05:40

მტრის ვერ მცნობი და მოყვრის მგმობი, ქართველობა,(ილია) ყოველთვის ადვილი
მოსანელებელი ლუკმა გახლდათ გარეშე თუ ძმად მიღებული და ამგვარად "გაშინაურებული",
შემდგომში პირწავარდნილ მტრად ქცეული მეზობელი ხალხების და (არა მარტო მათი)მხრიდან.
გასაკვირი უფრო ის იქნებოდა სხვაგვარად,რომ ყოფილიყო. და ის უცხო და სტუმარი ძმად,რომ დარჩენილიყო აქაური უმსგავსობების შემხედვარე
ერთმანეთის უპატივცემულობითა და გაუტანლობით გამორჩეული თავმომწონე ხალხი,
ბუნებრივია ადვილად ექცევა უცხო ინტერესების გავლენის ქვეშ,რასაც არაერთხელ ჰქონია ადგილი ამ ქვეყნის არსებობის განმავლობაში.ამგვარი,მრავალსაუკუნოვანი, ერთმანეთის
უპატივცემულობითა და გაუტანლობით გამოწვეული განწყობები,რაც თაობიდან თაობას გადაეცემა, ღრმა და აღუვსებელ უფსკრულს ტოვებს, დამიანურ ურთიერთობებში, ხელს უშლის თანხმობისა და იმ ფუნდამენტის შექმნას,რასაც
ეროვნული თვითშეგნება,ერთმანეთისა და მომავლისადმი პასუხისმგებლობა ჰქვია და რაზედაც ერი შენდება. სამაგიეროდ ხელს უწყობს;თითქოსდა, ერთი შეხედვით"უკვე,ბუნებრივ და გაუთავებელ" სწრაფვას უცხოეთში სიმართლისა და სამართლიანობის
ძებნას,მაგრამ როგორც წესი ასეთი მცდელობანი, უმრავლეს შემთხვევაში საპირისპირო შედეგით სრულდება. ასეთ შემთხვევაში,ადამიანურ ურთიერთობებში,გაჩენილ ბზარებს,წარსულიდან გამთლიანება არ უწერიათ.
აქაური სამართალი და ნება გამოვლენილი მისადმი, არ უნდა სცილდებოდეს და განსმჭვალული უნდა იყოს იმ წინაპრების სულისკვეთებით,რომელთათვისაც მოყვასი და სამშობლო უპირველესი იყო(ქრისტიანული და ჩვენი მუსლიმი ძმების და დების,ერთმანეთისადმი პატივისცემით ნაკარნახევი და სამშობლოს ერთიანობისათვის უპირობო,ღრმადგააზრებული ერთობა,რასაც ქართველობა და საქართველო ჰქვია)

ბეკეტი

2012-08-31 11:35:34

რახან ოთარ ჩხეიძისთვის „მომიპარავს„ თურმე ეს ჩემი ტექსტი, როგორც იტყვიან, ხარჯი ხარჯია და კიდევ ერთ დიდ მწერალს „გავქურდავ„, ბედად ახლა რომ გამახსენდა/აფსუს, რატომ ადრე არ გამახსენდა, დავამატებდი იქიდან და აი, მერე გენახათ ქალბატონ სეის აღშფოთება, ეს მესამე, ბეკეტი რა შუაშიაო!
საინტერესოა, „ათ განსხვავებას„ თუ იპოვნით ამ ორ ტექსტს შორის.

/ეს ნაწარმოები, რასაკვირველია, ინტერნეტსივრცეში არაა აკრეფილი. ამიტომ, პირდაპირ წიგნიდან მიხდება გადმოწერა – შემოკლებებით. თუ ვინმე მადლიანი ჩაერევა და შემაწყვეტინებს, აღარ გინდა, ნუ წვალობ, ვიცით, წაკითხული გვაქვსო, ძალიან კარგი იქნება/.

„ცხრაას შვიდის ოცდაათ აგვისტოს ილია ჭავჭავაძე, მეუღლესთან და მსახურთან ერთად, თბილისიდან საგურამოს გამგზვრებულა.

ნუ წავალთ, ქეყანა არეულია, სახიფათოაო...„ რამდენჯერმე გაუფრთხილებია თურმე მეუღლეს, მაგრამ ილია მეუღლის შიშს არ აჰყოლია და, როგორც საერთოდ სჩვეოდა, ბოლოს მაინც თავისი გაუტანია. ან რატომ არ უნდა გაეტანა? სამოცდაათი წლის მოხუცს იმდენი კი დაემსახურებინა, საითაც სურდა, იქით რომ მიბრუნებულიყო საუთარ ოუახში. იმისი ოჯახი კი სრულიად საქართველო გახლდათ, დიახ, სრულიად საქართველო, და არა რომელიმე სახლი... გარდა ამისა, რაც არ უნდა არეული ყოფილიყო მისი ქვეყანა, ვერაფრით ვერ იფიქრებდა, ისე თუ გადასცდებოდა იგი ჭკუიდან, საკუთარ მამაზეც აღმართავდა ხელს.

ზაფხული იწურებოდა... ილიასაც ედო ჯიბეში რევოლვერი და მის მსახურ იაკობსაც, მაგრამ საფრთხესა და განსაცდელზე აღარავინ ფიქრობდა, უკვე წიწამურთან მისულიყვნენ, აქედან კი ერთი ხელის გაწვდენა იყო იყო შინამდე.სადღაც გვრიტი კუთავდა...

„დავბერდი, დავჩაჩანაკდი, გამომერია ჭაღარაო„ – საკუთარი ლექსივით იმეორებდა ეტლში მისვენებული ილია, თითქოს ეს წუთია მისი სულიდან დაბადებულიყო პირველად ეს სიტყვები, მისი მჭმუნვარე, დასევდიანებული სულიდან,რადგან მეუღლისგან განსხვავებით, ქვეყნის არეულობა კი არ აფრთხობდა, სიბერეს გრძნობდა და გული წყდებოდა, სორედ ამ დროს, ამ არეულობის დროს უნდა გამოთხოვებოდა იმას,რისკენაც სამოცდაათი წელი შეუჩერებლად ილტვოდა, რისთვისაც მჭედელივით ღვრიდაოფლს, ექიტივით ფხიზლობდა, და რასაც, ასე თუ ისე, მიახლოებოდა კიდეც, თითქოს მხოლოდ იმიტომ, უარესად რომ დწყვეტოდა გული.

ბეკეტი

2012-08-31 12:01:13

გაგრძელება.

„ოციოდე წელს რომ მომაკლებდეს ვინმე, იქნება შემეხედა ჩემი ქვეყნის თავისუფლებისთვისო„ – ფიქრობდა მოღუშული... ეტლი მოულოდნელად შეჩერდა, არაბუნებრივად, ტლანქად; თითქოს კი არ შეჩერდა, მოკვდაო. ცხენებმაც შემზარავად დაიჭიხვინეს. იაკობი ეტლიდან გადახტა და ტყისკენ გაიქცა. მაშინვე თოფმა დაიჭექა. „რა მოხდა? რა მოხდა?„ – წამოვარდა ფეხზე ილია.

ვიღაცა თოფს უმიზნებდა. იაკობი პირქვე ეგდო მიწაზე. „რა მოხდა? რას სჩადიხართ?!„ – ისევ იყვირა ილიამ და უცებ სინათლემ მოიმატა, თითქოს გაიელვაო.

იმავე წამს ყველაფერი თავიდან გამეორდა, იმავე თანმიმდევრობით: ჯერ ეტლი შეჩერდა. მერე ცხენებმა დაიჭიხვინეს. მერე იაკობი გადახტა ეტლიდან და ტყისკენ გაიქცა. მერე ვიღაცამ თოფი დაუმიზნა. იაკობი კი პირქვე ეგდო სისხლის გუბეში. ამ დროს მეუღლის კივილი ჩაესმა და მაშინვე ყველაფერს მიხვდა. აღარ უკითხავს, რა მოხდაო. სასწრაფოდ დახუჭა თვალები, ვიდრე სიკვდილი დაეუფლებოდა. რამდენიმე წუთის შემდეგ ილიას მოურავს ჩამოუვლია საგურამოდან, სამი ჩაფრის თანხლებით. გეგონებოდათ იქვე, სადღაც, ბუჩქებს იყვნენ ამოფარებულნი და მხოლოდ იმას ელოდებოდნენ, როდის მოამთვრებდნენ მკვლელები თავიანთ ბინძურ საქმეს. სროლის ხმაზე, ცოტა რომ აეჩქარებინათ ცხენები, შეიძლება აღარ მომხდარიყო ეს უბედურება. მაგრამ განგება იყო თუ რა, მოურავიცა და ჩაფრებიც ისე დაყრუვებულან, არაფერი გაუგიათ. არაფერი გაუგია ყაზახების საგუშაგოსაც, ხოლო როცა გაუგია, უკვე გვიანი ყოფილა. „აქეთაც წავვარდი და იქითაც„ – უთქვამს ურიადნიკს. არაფერი გაუგიათ მეურმეებსაც, ლამის მოურავთან და ჩაფრებთან ერთად რომ მოსულან მკვლელობის ადგილზე. „აგვიყვანეთ, წაგვიყვანეთ, ვითომ ეკლესია აგიშენებიათო„ – დაუძახია იმათთვის ილიას მეუღლეს და გონდაკარგული ჩამხობილა სისხლიან მტვერში. არავის არაფერი არ გაუგია. ერთი წუთით მთელი საქართველო დაყრუებულა თითქოს, ეგზარხოსი პავლეს წყევლა რომ ასრულებოდა და და დიდიან–პატარიანად, ქალიან–კაციანად, ერიან–ბერიანად ჩავარდნილიყო ამ ჯოჯეხეთურ ცოდვაში...

ოძელი

2012-08-31 12:29:51

ბეკეტი,
მადლობა ამ შესანიშნავი ეტიუდებისთვის!

კ ა ხ ე ლ ი

2012-08-31 13:12:17

ოძელი,
ახლახანს ნამდვილად დავრწმუნდი, რომ ბეკეტის ბლოგის სახით აქ გამოქვეყნებული ტექსტის ნამდვილი ავტორი მართლაც დიდი ქართველი მწერალი ოთარ ჩხეიძეა და მას ათასი მადლობა უდავოდ ეკუთვნის თუნდაც მხოლოდ ამ პატარა შედევრისათვის!

თუმცა, ბეკეტს რა ეკუთვნის ასეთი შედევრის "მოპარვისათვის" (ბრჭყალებში ეს სიტყვა რატომღაც თავის კომენტარში თვითონ ჩასვა და მეც აქ ბრჭყალებიანად ვციტირებ,რადგან მერიდება– ამ უხერხულ საქციელს ნადვილი სახელი დავარქვა. მაინც გავბედავ და ვიტყვი – ეს "ბეკეტოგრაფიაა",ანუ – ბრჭყალებიანი ქურდობაა. ბრჭყალებიანიკი იმიტომ,რომ, ვგონებ,ბეკეტმა ტექსტი ნამდვილი ავტორის ყოველგვარი მითითების გარეშე არა მარტო გამოიყენა, არამედ დაუკითხავად, ოდნავ შესამჩნევად გადააკეთა კიდეც!) ეგ კიდევ საკითხავია!

იქნებ ამ საიტის ადმინისტრაციას მეტი სიცხადე შეეტანა ამ"ბუნდოვან" (ვგონებ, აქაც ბრჭყალებია საჭირო) საკითხში?

ბეკეტი

2012-08-31 13:25:55

კახელი, ერთი შეხედვით განათლებული ადამიანის შთაბეჭდილებას, რომ სტოვებ, აბა, რა განათლებაზე/სხვაზე აღარაფერს ვამბობ/ უნდა გელაპარაკო, როცა დღემდე ისიც არ გაგიგია, რომ ოთარ ჩხეიძე ცოცხალი არაა უკვე რამდენიმე წელია!
დალოცვილო, ამდენ მკითხაობას და თვითდისკრეტიზაციას, არ გიჯობდა, ბოლო–ბოლო, ოთარ ჩხეიძის ვაჟს, როსტომ დაკავშირებოდი/ან ვინმე სხვას, რომელც არა მარტო გაუგია ოთარ ჩხეიძე, არამედ წაუკითხია კიდეც, გავდივარ...

კ ა ხ ე ლ ი

2012-08-31 13:29:32

ბეკეტ,
ახლა გაბრაზებას(დიდი ეჭვი მაქვს, რომ გაბრაზდები) და პასუხზე ჩალიჩს, ახლა გირჩევნია,"არ მომიპარავს, მიპოვნია, ეხლა ჩემია..." იმღერო! :):):)

კ ა ხ ე ლ ი

2012-08-31 13:33:09

ეჰ, ბეკეტ, ბეკეტ!
უნდა გახვიდე, სხვა რაღა დაგრჩენია? საიდან მოიტანე, რომ ოთარ ჩხეიძე ცოცხალი მგონია? მაგ სიმართლით არ გახვიდე, კაცო, ქვას ფეხს წამოკრავ უეჭველი, მარცხი ელანძეა!:)

ოძელი

2012-08-31 13:50:03

სამწუხაროა.
:(((

ბეკეტი

2012-08-31 13:51:10

დავბრუნდი.
კახელი, საიდან მოვიტანე, ოთარ ჩხეიძე რომ ცოცხალი გგონია – და შენგან: „...ვგონებ,ბეკეტმა ტექსტი ნამდვილი ავტორის ყოველგვარი მითითების გარეშე არა მარტო გამოიყენა, არამედ დაუკითხავად, ოდნავ შესამჩნევად გადააკეთა კიდეც!)„.
როდესაც წერენ „დაუკითხავადო„, – ავტორს გულისხმობენ, ხომ?
შენ თუ ასე არ თვლი, როცა არაცოცხალ ავტორს დაიმოწმებ... ასე ხომ წყევლა გამოვა.
ამიტომ, მოდი, კახურად დავიგინოთ: ოთარ ჩხეიძისგან მომპარავსაც და ტყუილად დამბრალებელსაც!.. მოსულა?!

ბეკეტი

2012-08-31 14:02:18

არა, გაუნათლებელ და უწიგნურ ადამიანთან „კამათი„ ვერაფერი სასიამოვნოა.
„ვგონებ„ ოთარ ჩხეიძის ნაწარმოები ნამოიყენა და გადააკეთაო!
იფ, შენი კუჭისა!
როდესაც ვინმეს ასეთ ბრალდებას უყენებ, იურისტმა ის მაინც ხომ უნდა იცოდე, რომ ერთი საბუთი მაინც მოიტანო?!
კარგი, ნაწარმოებს ვერ ასახელებ/კიდევ იტყვიან, არცოდნა არცოდვააო!/, მიახლოებით მაინც „ივარაუდე„, რომანიდანაა, პიესიდან, მოთხრობიდან თუ ნოველიდან?!
გზა გიჩვენე, როსტომ ჩხეიძეს დაუკავშირდი–მეთქი, ეგება მან მაინც გაგათვიცნობიეროს. რატომ არ გინდა ისარგებლო ამ რჩევით?! რა, მარცხი ელანძეა?!

ბეკეტი

2012-08-31 14:07:00

სადა ხარ, სად დაიკარგე? ემანდ ფეხი არაფერს წამოკრა... როსტომს თუ ვერ პოულობ... სხვამ ვინ შეიძლება იცოდეს, ამ დალოცვილ საქართველოში?

ბეკეტი

2012-08-31 14:10:10

ოძელი, შენ მაინც ნუ დამაკარგვინებ ამ ფორუმისა და საერთოდ, კაცობრიობის რწმენას.
რა არის სამწუხარო? ნუთუ შენც „გონებ„, რომ ოთარ ჩხეიძე გადმოვწერე?

Jon Do

2012-08-31 14:20:17

კარგით, რა დაგემართათ. რაღაც უზუსტობის გამო უნდა ლანძღოთ ერთმანეთი? არ შეიძლება ეგრე.

ბეკეტმა ალბათ ტექსტის დადების წესი ბოლომდე არ დაიცვა, რა მოპარვა, რა სილულელეა.

ოძელი

2012-08-31 14:22:11

ბეკეტი,
ჩემდა სამწუხაროდ, და ალბათ უფრო საბედნიეროდ, არ წამიკითხავს ოთარ ჩხეიძის მსგავსი ნაწარმოები, ამიტომ მასში ეჭვს ვერ შევიტან. თუმცა, ისეთი საუბარი წავიდა, რომ დავიბენი.
ვერაფერს ვიტყვი. ბოდიშს მოვიხდი და გავჩუმდები.


თავად ბლოგს რაც შეეხება, უბრალოდ შესანიშნავია. უდიდესი გულისტკივილია გამოხატაული მის თითოეული სიტყვაში.

ბეკეტი

2012-08-31 14:30:00

საკუთარი ხელით საკუთარი თავის მოჭრა და ასეთი?!/კახელი რომ აკეთებს/ –
„იქნებ ამ საიტის ადმინისტრაციას მეტი სიცხადე შეეტანა ამ"ბუნდოვან" (ვგონებ, აქაც ბრჭყალებია საჭირო) საკითხში„.

თავ იჭრის და საიტის ადმინისტრაციაში „უშვებს„: „ერთი უწიგნური, უვიცი, უცოდინარი ვარ, რაღაცები მომეჩვენა, უფრო სზორად, შემთხვევით გამიგია, რომ ოთარ ჩხეიძე გაგრძელებულ „ა„ –ს იყენებდა ხშირად, ასევე „...აი„–ს, ეს ვიღაც ბეკეტიც რამდენჯერმე ასე აკეთებს და მოპარული აქვს მისი რაცხა–საცხა ნაწარმოები!.. სანამ კიდევ უფრო მეტად არ აუწევია ჩემთვის სიცხეს, განმიცხადეთ, რომ მართალი ვარ და სწორად მომყურებია რაღაცები ოთარ ჩხეიძის სტილზეო„!

პატივცემულო ადმინისტრაცია, მეც გთხოვთ და გეაჯებით, განუცხადეთ!..

კ ა ხ ე ლ ი

2012-08-31 14:37:32

ბეკეტ,


ხომ გითხარი, გაბრაზებას "არ მომიპარავს, მიპოვნიას... სიმღერა გიჯობს–მეთქი!სიმღერა და გადამღერება ისეც შეიძლება შე კაცო, ავტორს თუ არ მიუთითებ.გადმოწერა კი, აქამდე ასე ვიცოდი, რომ – არა.

ვერაფრით გავიგე,ბატონი როსტომ ჩხეიძე რა შუაშია, ან რა უნდა ვკითხო?

მე ჩემდათავად ნამდვილად აღარ ვაპირებ შენთან უაზრო იწილო–ბიწილოს გაგრძელებას! თუ რამე შეგცოდე, შენდობა მითხოვია!

იმედი მაქვს, ადმინ. გაგვარკვევს ყველას რა მოხდა!

ბეკეტი

2012-08-31 14:47:35

აბა, ამასთან სერიოზული ლაპარაკი როგორ შეიძლება, მაგრამ მაინც.
ეს დალოცვილი სულ რაღაც „კონცეფციებზე„ რომ იმოძღვრება პირველაღმომჩენის ამბიციითა და აპლომბით, „ამოტოლა კაცს„ იმდენი მაინც ხომ უნდა ესმოდეს, რომ ამა თუ იმ ფაქტზე, მოვლენაზე ასობით და ათასობით რამ შეიძლება დაიწეროს.
ფაქტი, მოვლენა ყველგან ერთნაირი იქნება/უნდა იყოს, თუ არ დაამახინჯებენ/, მაგრამ მას ყველა თავისებურად, თავისი „გაგებით„/მთავარი გაგებაა! –აბა, ეს ვის მოვპარე?/ თავისი „კონცეფციით„ გააშუქებს...

ბეკეტი

2012-08-31 15:30:56

კახელის ამ ბოლო, „ქვის გამხეთქი„ პოსტის შემდეგ ახლა უკვე მე ვეკითხები ადმინისტრაციას: ამ კაცს ბლოგებს ვინ უწერს?!

კაცმა დღისით, მზისით, სახალხოდ და საფორუმოდ,– აზრზე და გაგებაში რომ არაა, რისი ? – ქურდობა დამაბრალა.

მთელი დღეა ვეაჯები, „გაქურდულის„ შვილს მიაკითხე, ის გაგარკვევს, რა და საიდანაა წაღებული, თუ მართლა მოხდა ეს „ქურდობა„–თქო, და ამის შემდეგ/თანაც, ქუჩაში, მტვერში წასაქცევადაც გამიმეტა! აჰა, ეს სტრიქონიც, „ნიტო„ გოგლას მოვპარე, „ნიტო„ გალას. ან იქნებ, სულაც ტერენტის? ვინ იცის, ვინ იცის... შენ არ გეკითხები, კახელო/ და ახლა,გამწარებულმა გაბრაზებულ გულზე უდანაშაულო ორმოც ხინკალს რომ გავავლე მუსრი თავის საცივ–ხაშლამიანად, ჩაჭრილი მეორეკლასელივით მეკითხება, „ვერაფრით გავიგე,ბატონი როსტომ ჩხეიძე რა შუაშია, ან რა უნდა ვკითხო?„–ოო.

ვუმეორებ, იმ შუაშია, რომ ის გაარკვევს და გამოიყვანს ამ გაუგებრობიდან!

აბა, მეტი რა ვქნა?
კი ბატონო, ვიმღერებ, მაგრამ თავს რომ იკლავს და არაფრით არ მეუბნება, „საიდან რა გადავამღერო„?!

თანაც ისეთი ამბით მემუქრება ეს დალოცვილი, აღარ ვაპირებ შენთან უაზრო იწილო–ბიწილოს გაგრძელებასო, თიქოს მე დავიწყე ან ერთი, ან მეორე!..

მოკლედ, ეგრე იყოს...

ისე კი, რომ იცოდე, ისევ შენთვის ვაპირებდი, როგორც ოძელმა აღნიშნა სავსებით სამართლიანად, „შესანიშნავი ეტიუდების„ გაგრძელებას, მაგრამ აღარ გავაგრძელებ და დააბრალე ახლა შენს თავს, რომ დარჩი ასე, „ჩემი სოფლის ეტიუდების„ გარეშე/აბა, თუ მიხვდები, რევაზ ჯაფარიძისაა თუ რეზო ჭეიშვილის? ადმინისტრაციას ვთხოვ არ „განუცხადოს„... ცოტა წაიკითხოს, არაუშავს, არ იქნება ცუდი/...

ევიტა

2012-08-31 16:46:22

ოძელი!

შენი ჩანახატი წავიკითხე ,დიტო გელოვანის სტატიის კომენტარებში,,,

ბევრი ვიცინე ,კარგი იყო ,,,კომენტარიც დაგიტოვე,,,

მის შემდეგ დაიკარგე და ვიფიქრე ,ნამდვილად გაცივდა ის შეჩვენებული

ამ აღმა დაღმა ცურვით მეთქი,,,,

ახლა გამოჩნდი და გამეხარდა,,,:D

ევიტა

2012-08-31 16:47:48

კახელი,

არა ხართ სწორი ,ბეკეტისთან მიმართებაში,,,,

უნდა ამტკიცოთ ის რაც 100% ით იცით რომ ასეა.

Maverick

2012-08-31 17:47:44

დიდი მადლობა ბატონო ბეკეტ. ასეა ერის მოამაგეს, ჭეშმარიტ მამულიშვილს, რომელმაც იცის თუ რა დიდი შრომის, სწავლის, ოფლის ღვრის, ბრძოლის ფასად მოდის თავისუფლება, არავინ უსმენს, რადგან გაქსუებულ ბრბოს ის ურჩევნია ვინც იოლ გზას, მუქთ კუბოს, ბოდიში სალაფავს და სანახაობას შეპირდება. ამიტომაც ყავს და ეყოლება ყველა დროში დემაგოგს, ნაძირალას, გაიძვერას, შურიანს, მოღალატეს, მანქურთს მხარდამჭერი, მიმდევარი, მეხოტბე. მონური ფსიქოლოგიის მატარებელმა არ იცის რა არის თავისუფლება, თანასწორობა, დემოკრატია, სამშობლო, ვალდებულება, თანადგომა, მეგობრობა, მხარდაჭერა... ამიტომ მოკლავს ილიას, მონაწილეობას არ მიიღებს კრწანისის ბრძოლაში, გაასხვისებს, გაყიდის სამშობლოს, საკუთარ შვილს მეძავთა სახლში ჩააბარებს, გეი პარადებში მიაღებინებს მონაწილეობას, მათ მორალი არ გააჩნიათ, ამორალურები, ცინიკოსები არიან, რაც ჩვენში, რუსთაველის, ვაჟას, ილიას, აკაკის და სხვათა შეგონებებით აღზრდილ თაობებში წინააღმდეგობას ბადებს. არ გვესმის, მიუღებელია ამ უბადრუკთა იდეოლოგია. მართალია ისინი ცოტანი არიან, მაგრამ თავიანთი უსინდისობიდან გამომდინარე კარგად ახერხებენ ადამიანთა სურვილებით მანიპულირებას, გაურკვეველ ინფორმაციულ ვაკუმში ჩამწყვდევას, ტვინების გამორეცხვას. მერე რა რომ დაპირებებს არ ასრულებენ, გადააგდებენ, იტყუილებიან; ბრბოდ ქცეულ ხალს ლამაზი ტყუილი ურჩევნია ოცნების ახდენას და შედეგიც სახეზეა - ილია მოკლულია, ერეკლე დამარცხებულია, საქართველოს, სამშობლოს, ერის მომავალს დიდი კითხვის ნიშანი აქვს დასმული!...
2012 წლის 1 ოქტომბერი, ახალი დიდგორია საქართველოსა და ქართველი ერისათვის. ერის მომავალი შენზეა დამოკიდებული ქართველო, საქართველოს გაბრწყინების სურვილით გულანთებულო მოძმე ერების მაგრამ ქართველად მოაზროვნე, აღზრდილო ჩვენი ერის შვილებო!

სეი სიონაგონი

2012-08-31 17:49:53

ბეკეტი,ძვირფასო იმიტომ რომ,ოთარ ჩხეიძის გამო მეძვირფასესებით,აღშფოთება რა შუაშია ან ამდენი,უკაცრავად,ამას მოყოლილი პოლემიკა.გამიკვირდა,რომ ავტორი არ იყო მითითებული.რაც შეეხება ბატონ ოთარს,მომავალ საქართველოს ის აღმოსაჩენი ჰყავს,თუმცა მისი შემოქმედების მცნობელებისათვის,რომლებიც მას არასოდეს აკლდა, იგი არის კლასიკოსი ქართული ლიტერატურისა,რომელმაც ახალ სიმაღლეზე აიყვანა ქართული ლიტერატურული სიტყვა და აზროვნება.მემატიანე ქართლის ბედისა,თავისი ერთმანეთზე უკეთესი 24 რომანით.თუ რაიმე ასე მძაფრად აკლია დღს ჩვენს ყოფას,ეს მისი არყოფნაა.

კ ა ხ ე ლ ი

2012-08-31 18:05:17

ევიტა,
მაპატიეთ, მაგრამ, სამწუხაროდ, ზუსტად ვიცი. ისე როგორ ვიკადრებდი ასეთი რამის თქმას!სანამ ხმამაღლა ვიტყოდი,ეჭვებს არ ვენდე და გადავამოწმე კიდეც ცხონებული ოთარ ჩხეიძის ძმიშვილთან, ბეკეტის მიერ ნახსენები როსტომ ჩხეიძის ბიძაშვილთან,რომელიც ასევე კარგი ლიტერატორია, საამაყო ბიძის ღირესული ძმისწული და ერთ–ერთი გამორჩეული ქართველთაგანი, რომელსაც პირადად ვიცნობ და ამ საკითხში სრულად ვენდობი.

ეგ არის, ახლა ოთარ ჩხეიძის ტექსტი ხელთ არა მაქვს და არც პროფესიონალი ლიტერატურათმცოდნე გახლავართ, რომ ზუსტი კუპიურები ორიგინალიდან ზეპირად ახლავე მოგიყვანოთ,თუმცა, არც იმდენად უვიცი ვარ, როგორც ეს ბეკეტს სურს წარმოადგინოს. ლიტერატურას საშუალო დონეზე ვიცნობ და ოთარ ჩხეიძის, რომელსაც გამორჩეულად დიდ პატივს ვცემ, სტილისა და აზრთა წყობის ამოცნობას როგორღაც ვახერხებ.

ბეკეტს კი,რომელსაც თავის პოსტში კიდევ ერთი "ეტიუდი"(თუ არ ვცდები, კაკო ბაქრაძისა უნდა იყოს იმ ტექსტის ორიგინალი) მოჰყავს და ჯიუტად ისევ არ ახსენებს ავტორს, თანაც თავისი ჭკუით, ლიტერატურაში გამოცდას მიწყობს – აბა, თუ გამოიცნობ ვისი დაწერილიაო , მართლაც არ ეკადრება, რადგან ასეთი უღირსი ქცევით არა მხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ ამ საიტსაც აყენებს უხერხულ დღეში და პატიოსან სახელს უტეხს.

როგორც კი ტექსტის ორიგინალი მექნება, მაშინვე შევადარებ ამ ბეკეტიზმს და დოკუმენტურად, ორიგინალის კუპიურებით დაგიდასტურებთ, რა აქვს ჩადენილი ბეკეტს – ბრჭყალებიანი(ტექსტის ავტორის მითითების გარეშე გამოყენება და ზედვე ორიგინალის თვითნებური დამახინჯება)თუ ბრჭყალების გარეშე(ე.ი. მხოლოდ პლაგიატი) ქურდობა.

ისე, კარგი იქნება, თუ თავად საიტის ადმინისტრაცია გასცემს პასუხს აქ წამოჭრილ და მართლაც ცუდად მოსასმენ(რისთვისაც თქვენც და სხვებსაც ბოდიშს ვუხდი), უხერხულ, მაგრამ გარწმუნებთ, ჩემი მხრიდან არგუმენტირებულად წამოჭრილ ამ დავას.

წერას რომ აუტანია და ბეკეტი რომ ამოურჩევია ფსევდონიმად,ნამდვილად არ უნდა იკადროს უკადრებელი.სხვა არაფერს მას პირადად არ ვერჩი.

ბეკეტი

2012-08-31 18:06:17

ქალბატონო სეი, როგორც ჩანს, „პოლემიკას„ გაცნობილხართ, და მაინც, „გამიკვირდა, რომ ავტორი არ იყო მითითებული„–ო.

არაა ლამაზი, მაგრამ იძულებული ვარ, ისევ ხმამაღლა განვაცხადო: მითითებულია, ბატონო, ავტორი – ბეკეტი.

თუ მაინცდმაინც ასე გნებავთ, ჩათვალეთ ოთარ ჩხეიძის ნაწერად/რაც ჩემთვის, რასაკვირველია, მხოლოდ დიდი პატივი იქნება/, მაგრამ არაა ასე და რა ვქნათ?!

ვერც გრძნობთ, რომ საიტის ადმისტრაციასაც უხერხულობაში აგდებთ, რატომ ავტორს არ უთითებთო.

ბეკეტი

2012-08-31 18:30:55

წერაატანილო კახელო, რად უნდა მაგას „ტექსტი ხელთ არა მაქვს... პროფესიოანლი ლიტერატურათმცოდნე ...„ და ა. შ. სთხოვე ოთარ ჩხეიძის შენგან მოძიებულ ძმისწულს და პირდაპირ ამ ფორუმზე გამოგზავნოს „ორიგინალის კუპიურები„. ასე უკეთესი არ იქნება?

„გადამოწმების შედეგებს„ რატომ არ გვიმხელ ? – რად არ ამბობ, რა გითხრა ბოლო–ბოლო, კი, მოპარულიაო?

„ბეკეტს კი,რომელსაც თავის პოსტში კიდევ ერთი "ეტიუდი"(თუ არ ვცდები, კაკო ბაქრაძისა უნდა იყოს იმ ტექსტის ორიგინალი) მოჰყავს და ჯიუტად ისევ არ ახსენებს ავტორს, თანაც თავისი ჭკუით, ლიტერატურაში გამოცდას მიწყობს – აბა, თუ გამოიცნობ ვისი დაწერილიაო , მართლაც არ ეკადრება, რადგან ასეთი უღირსი ქცევით არა მხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ ამ საიტსაც აყენებს უხერხულ დღეში და პატიოსან სახელს უტეხს„.

ამას ჰქვია, ჩემი შენ გითხარიო!

რომ გითხრა ახალა, ისე მაგ სიმართლით იარე, როგორც ეგ „ეტიუდი„ აკაკი ბაქრაძისაა–თქო, ისევ წყევლა გამოვა, დაგინებაც დიდი უსამართლობა იქნება ჩემი მხრიდან, რადგან დიდი უპირატესობა მაქვს/აბა, ეს საიდანაა?/ და რაღა დამიგინებია და რაღა პირდაპირ შემიგინებია, რასაც ნამდვილად არ ვიკადრებ.

ვთქვი უკვე, „ეტიუდების„ გაგრძელებას ვაპირებდი–თქო, და რაღა თქმა უნდა ავტორსაც დავასახელებდი, მაგრამ, აი, ახლა, „ჯიბრზე„ არ დავასახელებ. მოძებნე კიდევ ვინმე მცოდნე და გაარკვიე...

ჰო, მარლა, ეტყობა ქ–ნ სეისაც ჰგონია, რომ რახან „ეტიუდებს„ ვახსენებ და მოყოლაც დავიწყე, ამ ჩემი „ეტიუდის„ ავტორისც ის სხვაა. სხვადასხვა „ეტიუდებია„ სხვადასხვა!..

ბეკეტი

2012-08-31 18:50:50

მთლად უკეთესს გირჩევ, კახელო, მიეცი ბატონი ოთარის ძმისწულს ამ საიტისა და ბლოგის მისამართი, წაიკითხოს და გვითხრას თავისი აზრი ამ ყველაფრის – და რა თქმა უნდა, „ქურდობის„ – შესახებ.

მეტი რა ვქნა, სხვა რა გიშველო?!/აბა, ეს საიდანაა?/

ოძელი

2012-08-31 19:30:44

ევიტა,
:)))

ისე, მართლა გავცივდი და ბოლო რამდენიმე დღე ვიწექი. გუშინ, როგორც იქნა, მოვტრიალდი ამ ქვეყნისკენ. გაციებულიც ვყოფილვარ და სხვა რამეც შემყრია, მაგრამ ასე ცუდად არ ვყოფილვარ, ფეხზე ვერ ვდგებოდი, კინაღამ წერილი დავწერე...ან რამ გამაცია ამ აუტანელ სიცხეში?????

გაიხარე, მშვენიერო ადამიანო. :)))

ევიტა

2012-08-31 19:48:29

ბეკეტი და კახელი!

რა საყვარლები ხართ რომ კინკლაობთ,,,
ნეტავ თქვენ შეგახედათ თქვენი სჯა ბაასისათვის მესამე ადამიანის თვალით.
იმდენად სუფთა და საოცრად კარგები ხართ ,არც ერთზე რომ გული არ მოუვა ადამიანს .
მოდი გვეყო რა?,,,
ერთი ამერიკული ფილმი გამახსენდა : თუ გავიხსენე მოგიყვებით,,,
ერთმა კაცმა ,ამერიკაში ასემგონი 60 იანი წლების დასაწყისში ,გამოიგომა მანქანის მინის
"დვორნიკები",,,,აი ჩისტიტელებს რომ ეძახიან,,,ადრე თურმე მანამდის ცოტა რთული იყო ტავისით არ ირთვებოდა ,თუ რარაც ამდაგვარი,,,,ამ ადამიანმა კი ის რა სისტემაც დღესაა ის გამოიგონა,,,წაიღო რომელიღაც ფირმაში და სთხოვა რომ დახმაებოდნენ პატენტის აღებაში,,,
მათ კი მოპარეს გამოგონება და ეს უბედური დატოვეს მშრალზე,,,
დაკარგა ამ ბრძოლის გამო ოჯახი კაცმა ,ოთხი შვილი და ცოლი გნერიდნენ,,,
ადვოკათიცარ აიყვანა ,თავად დაიცვა თავისი თავი,,,და ასეულობით მილიონები მოიგო,,,,
მე იმისი თქმა მინდა რომ მან დაამტკიცა თავისი სიმართლე ვიღაც ფილოსოფოსის წიგნით,,როგორ?,,,მას უთხრეს რომ იგივე სიტყვებიაო გამოგონილი შენს გამოგონებაში ,რაც ჩვენს გამოგონებაშიაო,,,,კაცმა კი დაამტკიცა რომ იმ წიგნში გამოყენებული სიტყვები ყველასია,,,,და ვისაც როგორ დასჭირდება ისე გამოიყენებს,,,

ევიტა

2012-08-31 19:51:18

თქვენ თუ ჩემს ნაწერში რაიმე გაიგეთ ,ღმერთი გიშველით,,,
მე რომ გადავიკითხე ვერაფერიც ვერ გავიგე,,,,
ორთავენი დიდებულნი ხართ ,,,
გთხოვთ გაიღიმეთ და მე დამაბრალეთ ყველაფერი.

ევიტა

2012-08-31 19:53:59

ოძელი,

ხომ ხედავ არცერთი "თ" არ გამომიყენებია,,,,

გაიხარე და გამოჯანმრთელDი,,,

ისე ხომ ვარ ლელა კაკულიასავით ,,,Hა?,,,:D

ბეკეტი

2012-08-31 19:59:41

რაჭვულად მომივიდა: კახელს, „ამ უბედურ აკიმს„/აბა, საიდანაა?/ დაუწერია:
„... ბეკეტს... მართლაც არ ეკადრება, რადგან ასეთი უღირსი ქცევით არა მხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ ამ საიტსაც აყენებს უხერხულ დღეში და პატიოსან სახელს უტეხს„.

უღირსი რომ უღირსობაში დაგდებს ბრალს!..

რადგან მათხოვრად გადაიქცა ერთ დროს მდიდარი!
რადგან არარა მღერის, უსტვენს დიდ „ჩარირამას„!
რადგან სიცრუე სიმართლისგან არ განირჩევა!
რადგან უღირსებს თავს უფარავთ ღირსების კალთა!
რადგან ღორების ფეხქვეშ ყრია ოლიმპოს დაფნა!
რადგან საქონლის სადგომია ხანძთა და ზარზმა!
რადგან მძინარე ვერ გაგაღვიძოს მოთქმამ და ზარმა!
რადგან არ ხდება, შეგაწუხოს ლუკმამ არამმა!
რადგან დიდ ბრძენად აქ ითვლება დიდი ამება!
რადგან ბატონობს მხოლოდ ფული და მისი ნება!
რადგან ტახტიდან იმოძღვრება შლეგი მუცელა: ცოტაც მაცალეთ, გეღირსებათ ბოლოს „ნუტელა„!
რადგან მრუშები მუშაობენ ყველაზე კარგად!
რადგან დიდებას დიდებულად უსვამენ ტალახს!
რადგან ძლიერი დაიმონა ჯიპმა და ჯირკმა!
რადგან უწმინდეს ხელოვნებას უწმინდურები ახოცენ ხელებს!
რადგან უვიცნი და რეგვენნი უნისონში აცხობენ წიგნებს!
რადგან რაშების სადგომებში ბინა აქვთ ვირებს!
რადგან გემებზე კაპიტნებად ნიშნავენ ვირთხებს!
რადგან სიმართლე სისულელედ ითვლება ახლა!
რადგან სიკეთეს ვინცა თესავს, მოიმკის ბოროტს!..

აბა, ეს ვის დავესესხე?

ევიტა

2012-08-31 20:03:43

კარგი რა ბეკეტი,,,

მაგი "დაჟე" მეც ვიცი ვისია
უი პარდონ ,ვისი იყო ,,,:D

ევიტა

2012-08-31 20:05:18

ორიგინალი,,,

ბეკეტი

2012-08-31 20:25:59

ევიტა, ორიგინალი /ქართულ თარგმანში/ ასე გამოიყურება:


ყველაფრით დაღლილს, სანატრელად სიკვდილი დამრჩა,
რადგან მათხოვრად გადაიქცა ახლა ღირსება,
რადგან არარამ შეიფერა ძვირფასი ფარჩა,
რადგან სიცრუე ერთგულების გახდა თვისება,
რადგან უღირსებს უსამართლოდ დაადგეს დაფნა,
რადგან მრუშობით შელახულა უმანკოება,
რადგან დიდებას სამარცხვინოდ უთხრიან საფლავს,
რადგან ძლიერი დაიმონა კოჭლმა დროებამ.
რადგან უწმიდეს ხელოვნებას ასობენ ლახვარს,
რადგან უვიცი და რეგვენი ბრძენობს ადვილად,
რადგან სიმართლე სისულელედ ითვლება ახლა,
რადგან სიკეთე ბოროტების ტყვედ ჩავარდნილა.


ასე დაღლილი, ამ ქვეყნიდან გაქცევას ვარჩევ,
მაგრამ არ მინდა, ჩემი სატრფო ობლად რომ დარჩეს.

ახლა, ის უბედური აკიმი ადმინისტრაციაში გავარდება, სადა ხართ, ბეკეტი ქურდობსო!

არადა, რაის ქურდობა!

ვინც პირველი იტყვის, რომ ეს მეორე იმ ჩემს პირველს სჯობია, მაშინ თქვენ პირში გემო არა გქონიათ/კახელს ვამუნათებ, რასაკვირველია. მართლა, სად დაიკარგა, ხომ მშვიდობითაა? ეს ადმინისტრაციაც რომ არაფრით ეხმარება?!/...

ევიტა

2012-08-31 20:31:05

ბეკეტი,,,

გაიხარე ბეკეტი,,,
რას გადაეკიდე ამ ადმინისტრაციას,,,
სად არკვიოს ამ ადმინისტრაციამ კიტრი ხილია თუ ბოსტნეული?,,,
აქ ამბობენ ამერიკაში კიტრი ხილიაო,,,რაღაც ცოტა გადასახადი რომ გადაიხადონ მგონი,,,გაიგე ახლა შენ რა არის ,,,,
კახელი,იგივე დავითი ,კარგი კაცია და როგორც იმერეთში იტყვიან ,,,დაანებე თავი,,,"ნუღარ უკიკინებ",თორემ კახელია და დაგვიხეთქავს თავებს,,,:D:D:D

ბეკეტი

2012-08-31 20:38:37

ფინალი, რაღაც არ იყო ისეთი...
მაშ/ნეტა საიდანაა?, გავაოპტიმისტუროთ, რა გვენაღვლება:

რადგან სიკეთეს ვინცა თესავს, მოიმკის ბოროტს!..
მაგრამ ვით უთქვამს ვინცხა მელექსეს
/ეგზომ ძალუმად რომ უყვარს მიშას!/,
დაერხევაო, გოკას და გრიშას! –
სიკეთე მაინც იმარჯვებს ბოლოს!

ევიტა

2012-08-31 20:43:54

ბეკეტი,

absolutely!,,,,

ბეკეტი

2012-08-31 20:48:18

ევიტა, ვერაა მართლა კარგად საქმე!
მე რომ სინანული გამოვთქვი,
არაფრით ეხმარებაო,
უბედურ აკიმს ადმინი,

შენ აზრი გამოთქვი:

რას გადაეკიდე ამ ადმინისტრაციას,
სად არკვიოს ამ ადმინისტრაციამ,
კიტრი ხილია თუ ბოსტნეულია?

უბედურ აკიმზე ამბობ შენ მაგას?
ვერ მოგივიდა ამბავი კარგი!
კიდევ კარგი, რომ ჩვენი აკიმი,
არკვევს და არკვევს!..

ევიტა

2012-08-31 20:51:55

ბეკეტი

არ ცერდები ხომ?,,,
ხოდა თუ გაინტერესებს კიტრი ხილია თუ ბოსტნეული ,,,
შენზე და ოთარ ჩხეიძეზე ვთქვი,,,
სად არკვიოს ადმინისტრაციამთქო,,,
ვაი მე ,არ შემჭამა ამ ბეკეტიმ???,,,,:D
/ეს ბოლო წინადადება ჩემთვის ჩავილაპარაკე/

კ ა ხ ე ლ ი

2012-08-31 21:41:29

ეჰ, ბეკეტ, ბეკეტ
აიწყვიტე არა?

დალოცვილო, შენი საძრახისი საქციელის საილუსტრაციოდ თვითონვე გამოაქვეყნე ახლა შექსპირის ცნობილი სონეტიც და ამ სონეტის შენეული ვერსიაც. როცა სხვის ტექსტს იყენებ ან ამ ტექსტის მოტივებზე რაღაცასა ჩალიჩობ, თუ გინდ ამას თუნდაც პოსტში აკეთებდე, თუ ისეთი გულმავიწყი არა ხარ, რომ სამ-სამ ტაბლეტ ბილობილსა სვამ ყოველი ჭამის წინ, ორიგინალის ავტორი უნდა მიუთითო. ხოლო როცა ამას ბლოგში აკეთებ და არა პოსტში, ეგეთი "გულმავიწყობა" რომ არ მოგეტევება, ჩემზე უკეთ კი უნდა იცოდე "ლიტერატორმა" კაცმა.

თავად ხომ იცი რაც ჩაიდინე და ახლა რაღა აზრი აქვს კვალის წაშლასა თუ თავების დამარხვას?

ისე, ლიტერატურის ფალსიფიკაცია პლაგიატის უფრო მძიმე ფორმაა ვიდრე ტექსტის უბრალოდ მოპარვა. ეგ სწორედაც ის "ბრჭყალებიანი ქურდობაა", რაც წინა პოსტებში ვახსენე და აღარ გავიმეორებ. და საერთოდ, ევიტასი არ იყოს, უკვე გვარიანად დამღალა შენთან ურთიერთობამ.მაინც აზრი არა აქვს ელემენტარულ რაღაცეებზე კამათს და ეხლა კი ნამდვილად დაუსვამ ამ იწილო-ბიწილოს საბოლოო წერტილს.სულ კარგად ბრძანდებოდე, ბეკეტუნავ!

ბეკეტი

2012-08-31 23:25:09

ჩრდილში/შენ ჩრდილის რა ღირსი ხარ?!/ გადაბმულო კვახელო, ეს შენი ქადილი არაა?! –

ევიტა,
მაპატიეთ, მაგრამ, სამწუხაროდ, ზუსტად ვიცი. ისე როგორ ვიკადრებდი ასეთი რამის თქმას!სანამ ხმამაღლა ვიტყოდი,ეჭვებს არ ვენდე და გადავამოწმე კიდეც ცხონებული ოთარ ჩხეიძის ძმიშვილთან, ბეკეტის მიერ ნახსენები როსტომ ჩხეიძის ბიძაშვილთან,რომელიც ასევე კარგი ლიტერატორია, საამაყო ბიძის ღირესული ძმისწული და ერთ–ერთი გამორჩეული ქართველთაგანი, რომელსაც პირადად ვიცნობ და ამ საკითხში სრულად ვენდობი.

ეგ არის, ახლა ოთარ ჩხეიძის ტექსტი ხელთ არა მაქვს და არც პროფესიონალი ლიტერატურათმცოდნე გახლავართ, რომ ზუსტი კუპიურები ორიგინალიდან ზეპირად ახლავე მოგიყვანოთ,თუმცა, არც იმდენად უვიცი ვარ, როგორც ეს ბეკეტს სურს წარმოადგინოს. ლიტერატურას საშუალო დონეზე ვიცნობ და ოთარ ჩხეიძის, რომელსაც გამორჩეულად დიდ პატივს ვცემ, სტილისა და აზრთა წყობის ამოცნობას როგორღაც ვახერხებ.

ბეკეტს კი,რომელსაც თავის პოსტში კიდევ ერთი "ეტიუდი"(თუ არ ვცდები, კაკო ბაქრაძისა უნდა იყოს იმ ტექსტის ორიგინალი) მოჰყავს და ჯიუტად ისევ არ ახსენებს ავტორს, თანაც თავისი ჭკუით, ლიტერატურაში გამოცდას მიწყობს – აბა, თუ გამოიცნობ ვისი დაწერილიაო , მართლაც არ ეკადრება, რადგან ასეთი უღირსი ქცევით არა მხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ ამ საიტსაც აყენებს უხერხულ დღეში და პატიოსან სახელს უტეხს.

როგორც კი ტექსტის ორიგინალი მექნება, მაშინვე შევადარებ ამ ბეკეტიზმს და დოკუმენტურად, ორიგინალის კუპიურებით დაგიდასტურებთ, რა აქვს ჩადენილი ბეკეტს – ბრჭყალებიანი(ტექსტის ავტორის მითითების გარეშე გამოყენება და ზედვე ორიგინალის თვითნებური დამახინჯება)თუ ბრჭყალების გარეშე(ე.ი. მხოლოდ პლაგიატი) ქურდობა.

ისე, კარგი იქნება, თუ თავად საიტის ადმინისტრაცია გასცემს პასუხს აქ წამოჭრილ და მართლაც ცუდად მოსასმენ(რისთვისაც თქვენც და სხვებსაც ბოდიშს ვუხდი), უხერხულ, მაგრამ გარწმუნებთ, ჩემი მხრიდან არგუმენტირებულად წამოჭრილ ამ დავას.

წერას რომ აუტანია და ბეკეტი რომ ამოურჩევია ფსევდონიმად,ნამდვილად არ უნდა იკადროს უკადრებელი.სხვა არაფერს მას პირადად არ ვერჩი.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

რაო, კვახელო გლახუნა, ორიგინალი ვერ იშოვნე, დოკუმენტურად ვერ დააკოპირე, პაატა ჩხეიძემ დაგიცაცხანა, შენ ხო გლახადა ხარო, თუ როგორაა შენი საქმე?!

მოკლედ, მაგარ გაჭედილში ხარ!

შენს ადგილზე პატიოსანი, თავმოყვარე იურისტი ჩემთან თუ არა, ამ პატიოსან ფორუმთან/ევიტასთან, ოძელთან.../, ბოლოსდაბოლოს, ადმინისტრაციასთან მაინც მოიხდიდა ბოდიშს, სული რომ ამოუღე, გამარკვიეთ, გამანათლეთ, რამე მისაშველეთო.

მაგრამ არ იქნა შენი საშველი! რაც უფრო ცდილობ გამოძრომას, მით უფრო იხლართები და იჭედები. აღიარებაც არ გინდა მარცხშემთხვეულს და გალახული ბავშვივით უკვე ქოშების ყრაზე გადახვედი.

რომ გირჩიე ამასწინათ, წერას, რა თქმა უნდა ვერ ისწავლი, მაგრამ, ეცადე, კითხვა მაინც ისწავლო–თქვა, რატომ არ დამიჯერე?! მართლაც იშვიათი რამა ხარ, ასე ძალით „იპაზორებდეს„ თავს იურისტი ადამიანი?!

ნუ, ამით ხომ მთლად „დახურე„:

„დალოცვილო, შენი საძრახისი საქციელის საილუსტრაციოდ თვითონვე გამოაქვეყნე ახლა შექსპირის ცნობილი სონეტიც და ამ სონეტის შენეული ვერსიაც. როცა სხვის ტექსტს იყენებ ან ამ ტექსტის მოტივებზე რაღაცასა ჩალიჩობ, თუ გინდ ამას თუნდაც პოსტში აკეთებდე, თუ ისეთი გულმავიწყი არა ხარ, რომ სამ-სამ ტაბლეტ ბილობილსა სვამ ყოველი ჭამის წინ, ორიგინალის ავტორი უნდა მიუთითო. ხოლო როცა ამას ბლოგში აკეთებ და არა პოსტში, ეგეთი "გულმავიწყობა" რომ არ მოგეტევება, ჩემზე უკეთ კი უნდა იცოდე "ლიტერატორმა" კაცმა„.

იუმორის გრძნობაზე ოყიანი ნემსით რომ ხარ აცრილი, გასაგებია, გეტყობა, მაგრამ ამ დონეზე?!

ბოდიში, ახლა, შენისთანა, – ნუ, შენს დონეზე ხომ არ დავალ და უშვერ ლანძღვაზე არ გადავალ,– „მისალოცებისთვის„ წარამარა განმარტებებებს რომ არ ვაკეთებ. მე ვისაც/ევიტას/ ის ჩემი, დიაღაც, შექსპირის ე.წ. სონეტზე დიდად და დიდად უკეთესი/აბა, ადმისტრაციაში საჩივლელად – მარშ!/ სონეტი მოვახსენე, მან/ევიტამ/ მშვენივრად გაიგო და ნეტა შენ რას იბნიდები?

ბილობილს რაც შეეხება, გულწრფელად გირჩევ/ეს მაინც დამიჯერე!/, შეეშვი, ხომ ხედავ, მაინც არაფერს გშველის და ტყუილად რატომ იჭყიპები?

„თავად ხომ იცი რაც ჩაიდინე და ახლა რაღა აზრი აქვს კვალის წაშლასა თუ თავების დამარხვას?„ – მაინც არ გასვენებს.

დაწყნარდი, დამშვიდდი, ცოტა აზრი მოიკრიფე, სანამდეც გაგწვდება და განუმარტე ძვირფას ადმინისტრაციას/მეც, სხვათა შორის/ დეტექტივო ერკემალო სამჭკუაშვილო, რა ჩავიდინე კონკრეტულად, სად დავტოვო კვალი და სად და რა თავები დავმარხე?

დაბოლოს, შენ გიშველოს ღმერთმა, ბეკეკუნა, ეს რა კარგად გამართე! რაც მე დღეს შენზე ვიცინე!..

გულს ნუ გაიტეხ, როგორც ერთ ჩემს პოემაში ვამბობ ძალიან სამართლიანად და მოხდენილად:

შენ უვიცი ხარ და მე მეტყველი,
ეგ, ჩემო დათო, ნუ გეწყინება!..
შენ უნდა სდიო სულ სხვა მანქანებს,
კოპერატივებს, კორპორაციებს!..
სხვაგან ჰქრის შენი „გონება„,
ღრუბელ და ღრუბელ გლობალურთ!..
ეგ შენი „ფიქრი„ ნისლია,
ასობად მთებზე მბორგავი,
ვინაც შენ გიცნობს, ნამდვილად
იქნება მწარედ მმოხრავი!

ჯანდაბას, ამ ერთხელ განგიმარტავ: წინადადება „მმოხრავი„ ითარგმნება ასე და ამგვარად – კვახელი დათოს მცნობი ვინმე, რომელიც მწარედ ოხრავს, ეს ვის გადავეყარეო!..

ბოლოს, სულ კარგად ბრძანდებოდეო, მემშვიდობები.
კი ბატონო, ეგრე იყოს, ესე იგი სულ კარგად ვბრძანდებოდე. არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო...

პ.ს. ის მწერალი, რომლის ეტიუდების მოყოლაც აღარ დამაცადე, შე კიმ–ო, შენა/აბა, საიდანაა?/, ცნობისმოყვარეობთ საბოლოოდ რომ არ დაიწვე, იცი, რომელი მწერალი იყო?

აი, ის, წიგნებს რომ წერდა!..

მაშაა!

გაიგე?

მეტი არა, შენ რამე გაიგო!

არადა, რომ იცოდე, მთავარია გაგება, იმისა, ისეთ მაღალ ხეზე არ აძვრე, რომ უკან ვეღარ ჩამოხვიდე!..

ვერც ეს გაიგე?

ეგრეც ვიცოდი.

სათავეში, არსენ, სათავეში!..

აბა, ეს ვისი ეპიკური ლექსიდანაა?

davidmagal

2012-09-30 19:32:06

ისე, მარტო ჩვენი ერი არ არის გამორჩეული დიდი ეროვნული მოღვაწეების მკვლელობით....
ეს მე იმ ამბავს მაგონებს, კუმ ფეხი გამოყო: პენალტი დამარტყმევინეთო....
მოდით, ისევ ჩვენს თეთრ ვირზე ვილაპარაკოთ!!!

gogita

2012-10-13 15:03:24

ყველას ყველას ყველას არჩევნებს ამერიკაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და რესპუბლიკელების მოსვლის შემთხვევაში არევას ეცდებიან ნაცები(შეძლებენ თქო სათუოა მარა აუცილებლად ეცდებიან იმდენი სიბინძურეები აქვთ ჩადენილი ქართველობაც მზად უნდა დავხვდეთ )და აი რატომ რესპუბლიკელი მაკკეინის თანაგუნდელი რომელიც(მაკკეინი)ამავე დროს არის მიშას ლობი, მათი კანდიდატი რომნი აღმსარებლობით არის ::მორმონი:: და აბსოლიტურად შეურაცხჰყოფს არსით ქრისტიანობას და განსაკუთრებით მართლმადიდებელ ქრისტიანებს, ქალბატონ თეას სასწრაფოდ ახალ წლამდე გაუშვით მიშა მიეცით მხოლოდ მას და მის ოჯახს გარანტიები სანახევროდ კანონთან მიმართებაში თუ ჩაეტევა ისე არა მგონია მაინც დასაჭერია ,როგორც ისრაელის 78 წლის პრეზიდენტი ზის ციხეში სწორედ მასე, (((((((( ------- მთელი საქართველოს მოსახლეობა, ისე ქართველობა, ივანიშვილისაგან ფულებს კი არა, მათ ნაცმოძრაობის სამაგალითო დასჯას ელოდება ყველა დონეზე,ვერ ატყობთ რომ არჩევნებს ელოდებიან ამერიკაში რომნი არის აღმსარებლობით მორმონი , ,მორმონები გახრწნილობაში ერთერთი მოწინავე ასე რომ ვთქვათ დაჯგუფებაა მსოფლიოში სექტათაგან,,მაგათთან რელიგიის დონეზეა აყვანილი მრავალცოლიანობა და ერთ მამაკაცს 11 მდე ცოლიც კი შეიძლება ჰყავდეს,ცხოვრობენ ყველანი ერთად,და ცოლები ისე ჰგვანან ერთმანესთს ,ინკუბატორში გამოჩეკილები გეგონებიან ,რადგან ყველა თითქმის ერთმანეთის ნათესავია ,პირველი ცოლი შეიძლება 60 წლისა ჰყავდეს და ბოლო კი სულ რაღაც 15 წლისა, სისხლისაღრევის ერთერთი უპრეცედენტო აღმსარებლობაა,,,აი ასე ცხოვრობენ და ბედს არ უჩივიან ,ან თითქმის არ უჩივიან.. ასე რომ ძალიან საგულისხმოა რესპუბლიკელების სენატორთა ასევე სომხური ლობის არგამარჯვება ამ ეტაპზე, ობამას გამარჯვება სასიცოცხლოდ აუცილებელია ქართული სახელმწიფოსთვის,ხოლო ოთხი წლის შემდგომ რომნი რესპუბლიკელებიდან ვეღარ იქნება პრეზიდენტობის კანდიდატი იქნება ვინმე ნორმალური ადამიანი და ქართველებს ეს ოთხი წელი სრულიად გვეყოფა ქართული სახელმწიფოებრიობის ადამიანზე ორიენტირებული, მართლა დემოკრატიული, ქვეყნის აშენებისათვის, სადაც მართლა აღარასოდეს დავბრუნდებით უკან ნაცისტების ანდაც შინმოსული ქვეყნის მტრების ხანაში და ხელში------------------:::))));;--გაიგეთ ახლა რატომ უნდა გაიმარჯვოს ერთცოლიანობის მომხრე ობამამ რომელიც არაბულ სამყაროშიც კი ხალხის დემოკრატიის მმართველობაზე აკეთებს აქცენტს და არა ძაღლის შვილია მარა ჩვენი ძაღლისშვილიაო რესპუბლიკელებივით--;;, მორმონები უგულავა სააკიან მინასიან თუთბერიძე კალანდაძე ნაბიჭვარგაჩენილების რამიშვილ გაუგონარი უზნეობის სექტა აღმსარებლობაა,ვინმე ბაქრაძე უნივერსიტეტის პროფესორი რომ იყო გახსოვს კანადაში სტუდენტები რომ წაიყვანა და მათი მამა მარჩენალ ქმარი რომაა დღემდე აი მაგენი არიან კიდე მორმონები,მიშასავით ქალისგაზრდილი კაცუნ ქალუნების ექცევიან ყველაზე ხშირად მაგ აღმსარებლობის ქვეშ გაიგეეე,მაგათ მართმადიდებლობა უდიდეს მტრად ჰყავთ მონათლული რაც მათი ბნელი ზრახვების განხორციელებაში ხელს უშლით ამიტომ ექცეოდნენ მასე პატრიარქს და მრევლს.---უფალო დაიფარე ახალ დიდგორმოგებული ერი ქართველთა ეს ხომ არჩევნები არ იყო -----და როგორც დავითის შემდგომ დღემდის მისი მოგებული დიდგორით გადავრჩით, ისე ამ დღევანდელი ინერციით გაგვეტანოს კიდევ ქართველობა 9 საუკუნე ნურც მის შემდგომ დასდგომოდეს ქართულ მსოფმხედველობას საქართველოს ყველა მოყვარულ მოსახლეთა შთამომავლებს ასევე ქართულ ჯიშს ასეთი განსაცდელი,აწ და მარადის !!!:::::::::::::: ;;;;;;;-------------------------------------------------------ასევე ყველა შვებულებადაწერილმა საჯარო მოხელემ, რომლებიც ძველი მოქკავშირელები იყვნენ მერე განიცადეს ტრანსფორმაცია ნაციონალურ მოძრაობას ეხმარებოდნენ არჩევნებში კომისიის თავჯდომარე მოადგილეები, ნაციონალებიდან კომისიის წევრები, სატელიტი პარტიებიდან წევრები,რომლებიც წლებია უღმერთოდ აყალბებდნენ არჩევნებს, ყველამ უნდა აგოს პასუხი ,ისინი კი მიუბრუნდნენ სამსახურებს ეს სისხლის-სამართლის დამნაშავეები და არსადაც არ წავალთო, მათ მოპარულ არჩევნებზე დასმენებზე შედეგი დგებოდა და პირდაპირი და არაპირდაპირი მკვლელობებია ჩადენილი ნერვიულობაზე მოპარულ შედეგებზე ხალხია დაღუპული,ესაა სიმართლე და ამ სიმართლეს ეძებდა ხალხი და ელოდება უახლოეს მომავალში.

gogita

2012-10-23 14:48:16

---------- ამპარტავნება შემინდოს უფალმა ჩემი აზრის არაერთხელ გამოხატვისათვის არჩევნებამდეც და არჩევნების შემდეგაც------- ბეწვის ხიდზე გაიარა სრულიად საქართველომ, ამინისტია მასთან ერთად უპირობო რეაბილიტაცია სასწრაფოდ უნდა შედგეს პრობაცია უნდა გაუქმდეს და განთავისუფლდეს პატიმართა არაძალადობრივ დანაშაულზე სამსახურეობრივზე თუ ეკონომიურზე 1000%ყველა შეკერილი საქმეებია, დაპატიმრებულთა აბსოლიტური უმრავლესობა ანტიდემოკრატიული რეჟიმის მსხვერპლია ----თორემ არაა გამორიცხული და მოსახლეობის უმრავლესობის მონდომება იქითაა მიმართული რაც სულ რაღაც უახლოეს წარშულში მოხდა და ხდებოდა, როდესაც ჩვენი მშობლები იბადებოდნენ ჩვენი პაპა ბებია ახალგაზრდები იყვნენ სწორედ მაშინ 1945 წლის აპრილში შუაგულ ევროპაში ქალაქ მილანის ცენტრში, უკუღმა გამოკიდეს ასევე ერთ ერთი კაცობრიობის უდიდესი მტერი ბენიტო მუსოლინი თავის საყვარელთან თუ არ ვცდები კლარა პეტაჩის გვამები ერთად, ხალხი მათ გვამებს ლაფს ესროდა და რამოდენიმე დღეში კანალიზაცია მიასხეს და სადღაც უპატრონოთა სასაფლაოზე დაფლეს ასე წაბილწულები, ასევე აქვე უახლოეს ისტორიას ეკუთვნის ჩაუშესკო და მისი ოჯახი ,ამიტომ –––სააკიანის––– და მისი ანტი დემოკრატიული , ქართული ეთნოსის განადგურებაზე ორიენტირებული მთავრობის ადგილი აუცილებლად ცივილიზებულ არაძალადობრივ ხაზს ვუსვავ თანამედროვე ციხეშია–– ქართველებმა და სრულიად საქართველოს მოყვარულმა მოსახლეობამ რომ საკუთარ თავს პატივი ვცეთ და არ გავისვაროთ მაგ უწმინდურებთან ესაა საუკეთესო გამოსავალი,,საქართველოს წინააღმდეგ უპრეცედენტო შეთქმულებას აქვს ადგილი ხალხის დახარისხება მხოლოდ ფაშისტებმა მოახერხეს და რაც მიიღეს ცნობილია,დაგმონ სომხურ დაშნაკურმა წარმონაქმნის არმიმდევარმა სომხებმა როგორც აქ მაცხოვრებლებმა ისე ერევანის საზოგადოებამ და ვიყოთ ძმები არაა პრობლემა , როგორც გერმანელმა ერმა ჰიტლერფაშისტების დანმაშაული დაგმო მსოფლიო საზოგადოების თვალში და დღემდის ერთგული რჩება კაცთმოყვარეობის პრინციპების ,გამოძიებულ იქნეს დაფარული ანტისახელმწიფოებრივი ანტიქართული ქმედებები,------- სასწრაფოდ დაიჭირეთ ანტიქართული სულიბოროტი, უდიდესი მტერი საქართველოსი-- სააკიანი--საჯარო მოხელეები რომლებიც შვებულება დაწერილები ნაცების კომისიის თავჯდომარეები მოადგილეები წევრები კოორდინატორები ასევე სატელიტი პარტიებიდან კომისიის წევრები რომ იყვნენ დასმენებს რომ ახორციელებდნენ რაზეც შედეგი დგებოდა და აუბედურებდნენ მათ მიტანილ დანოსებზე სხვა და სხვა ძალოვანი უწყებები ხალხს არავის არ უნდა ეპატიოთ წავიდნენ სახლში და საკუთარი შრომით იცხოვრონ ხალხი ზოგადად სწორედ ამას ითხოვს და მოუთმენლად ელოდება როგორც გუნდურად მოვიდნენ ისე გუნდურად წავიდნენ მაგრამ არ ჰყოფნით კაცობა და ქალობა იმიტომ რომ უმეტესობა უზნეოები ყოფილან,–– ისე დასასჯელად არავინ მემეტება ---ასევე რატომ არ წერთ ბოკერიას მოსკოვში ვიზიტზე 26-28 სექტემბერს ,რატომ ყიდდნენ ქართული ეთნოსის ინტერესებს მიწას მის სისხლსა და ხორცს თავის სომხურდაშნაკურ მმართველობაზე და გამოსაცხადებელია თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ყველა მმართველობით დონეზე დანაშაულებრივ სომხურდაშნაკურ წარმონაქმნ ორგანიზაციაპარტიად ყველა ეთნოსს შემოევლოს ქართველიც და ყველა საქართველოში მაცხოვრებელი ეროვნება გარდა ერთი ეთნოსისა რომელიც მთელ ამერიმერ კავკასიას ეზიზღეჯავრება ეგეც ჩვენი ბრალი ხომ არაა???ბაგრამიანის ბატალიონები მარსიდან ჩამოსულებმა შექმნეს აფხაზეთსა და ცხინვალში,? ქართველებს და ერეკლეს მეზარბაზნეები არა ჰყავთო თბილისი რომ ააოხრებინეს ეგენი ნაღდად იუპიტერიდან იყვნენ და ასე შემდეგ,შეინანონ !!!ხმამაღლა მოინანიონ,------------- , ორი პასპორტი რომ უდევთ საქართველოში მაცხოვრებელ ჩვენს შეფარებულ სომხებს ჯიბეში და რომ დაშლიგინობენ უვიზოდ რუსეთში ჩვენი პროდუქციის ხარჯზე ამდენ ფულს რომ აკეთებდნენ, კახელი,იმერელქართლელმეგრელაჭარელაფხაზი გლეხის ცოდვით კი ქვაც რომ ღაღადებს აი ამიტომ უნდა დაკანონდეს ქართველთმბრძოლი ეთნოსის აღარასოდეს დაშვება სახელისუფლებო ვერტიკალთან არც ერთ დონეზე, ყველას ეზიზღეჯავრება თქო და ჩამოვთვლი: ებრაელს, აზერბაიჯანელს, თურქს, ირანელს, ბერძენს, უკრაინელს,(ტიმოშენკოც ხომ მაგ ეთნოსისაა და შლიდა უკრაინას) იეზიდს, ქურთს, არც რუსებს ეხატებათ გულზე, დაღესტნელს, ჩეჩენს,ჩერქეზს, ასევე აფხაზებს, ოსებს,მართლმადიდებელ სირიელებს, ლიბიელებს, და ა.შ,სრულიად სამეზობლოს, შემოგზავნა ამერიკულმა სომხურდაშნაკურმა ლობმა ეს დაჯგუფება ამ სივრცეში სომხებისდაშნაკური ხაზს ვუსვავ სომხურდაშნაკურ ინტერესების გასატარებლად ე.ი.ქართველების გასანადგურებლად დემოკრატიას ამოფარებულები სომხების წახალისება გასამდიდრებლად ზღვაზე გასასვლელად, ჩვენი(ქართველების) სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ გასაწყვეტად,,ეს მსოფლიო დონის აფერისტები ამერიკა ევროპას წარმატებით ატყუებდნენ ბოლო 22 წლის განმავლობაში და ვიმეორებ კიდევ ეს იყო გამოუცხადებელი ომი საქართველოსთვის რომელიც დიდგორის დარად მოიგო ქართველმა სტუმარმასპინძლის დამწერმა ამ ერთი მუჭა სააკიან მინასიან მელიქოვების მიერ თითქმის ღირსებაშელახულმა ერმა,და ამ გამარჯვებას უპრეცედენტო გაფრთხილება სჭირდება ყველა დონეზე როგორც იმ დიდგორის ინერციით ვარსებობთ დღეს ასე უნდა გაგრძელდეს ამ გამარჯვებით დაუსაბამოდ ქართული სისხლის არსებობა უღრმესი პატივისცემით თქვენი მონა მორჩილი კიდევ ერთხელ ამპარტავნება შემინდოს უფალმა მე ძლიერ ცოდვილს, , ყველას ეზიზღეჯავრება თქო და ჩამოვთვლი: ებრაელს, აზერბაიჯანელს, თურქს, ირანელს, ბერძენს, უკრაინელს,(ტიმოშენკოც ხომ მაგ ეთნოსისაა და შლიდა უკრაინას) იეზიდს, ქურთს, არც რუსებს ეხატებათ გულზე, დაღესტნელს, ჩეჩენს,ჩერქეზს, ასევე აფხაზებს, ოსებს,მართლმადიდებელ სირიელებს, ლიბიელებს, და ა.შ,სრულიად სამეზობლოს, შემოგზავნა ამერიკულმა სომხურდაშნაკურმა ლობმა ეს დაჯგუფება ამ სივრცეში სომხებისდაშნაკური ხაზს ვუსვავ სომხურდაშნაკურ ინტერესების გასატარებლად ე.ი.ქართველების გასანადგურებლად დემოკრატიას ამოფარებულები სომხების წახალისება გასამდიდრებლად ზღვაზე გასასვლელად, ჩვენი(ქართველების) სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ გასაწყვეტად,,ეს მსოფლიო დონის აფერისტები ამერიკა ევროპას წარმატებით ატყუებდნენ ბოლო 22 წლის განმავლობაში და ვიმეორებ კიდევ ეს იყო გამოუცხადებელი ომი საქართველოსთვის რომელიც დიდგორის დარად მოიგო ქართველმა სტუმარმასპინძლის დამწერმა ამ ერთი მუჭა სააკიან მინასიან მელიქოვების მიერ თითქმის ღირსებაშელახულმა ერმა,და ამ გამარჯვებას უპრეცედენტო გაფრთხილება სჭირდება ყველა დონეზე როგორც იმ დიდგორის ინერციით ვარსებობთ დღეს ასე უნდა გაგრძელდეს ამ გამარჯვებით დაუსაბამოდ ქართული სისხლის და საქართველოში მაცხოვრებელი ყველა საქართველოს მოყვარულთა შთამომავლობამ არსებობა--- უღრმესი პატივისცემით --- კიდევ ერთხელ ამპარტავნება შემინდოს უფალმა მე ძლიერ ცოდვილს,- --

gogita

2012-10-25 12:29:28

ყველას, ყველას, ყველას!!!ეს რასაც ვწერ უბრალო და მართალი ჭეშმარიტებაა, მანქურთ სომეხთა შეთქმულება უკვე სამუდამოდ გახსნილია, ხაჩიძე-- ხაჩიკიანს, სააკიან, მინასიან,მელიქოვ ასევე გვარგადაკეთებულ სომეხთა ერთად შეყრილებს რომელთა წინაპრების აბსოლიტურ უმრავლესობას მაგალითად პაპა-ბებიის და ა.შ რუბენ სათენიკ გევორქ ავეტიკი ერქვათ და უთქმელად უგებდნენ ერთმანეთს სულიბოროტით ქართველების დასაქცევად ასევე თავისუფლების ინსტიტუტში 99% სწორედ ქართულგვარებს ამოფარებული სომხობა დგას და მის მიმდევარ ეთნოსის ძლიერ გასაგონად იძახის ამ სიტყვას ქართული სული დავანებული სვეტიცხოველში დამთავრდა აწ და მარადის ის რასაც ქართველი კაცი თავისი ბუნებიდან გამომდინარე გიცოდებდათ, საქართველოში ცხოვრობს ერთადერთი ეთნოსი რომელთა აბსოლიტური უმრავლესობა 99%,ქართველების და აქ მაცხოვრებელი სხვა საქართველოს მოყვარულ ეროვნებების გაწყვეტაზე ლოცულობს საუკუნეებია, რომელი ეთნოსიც სრულიად კავკასია ევროპის უდიდეს ნაწილს ეზიზღება, აბსოლიტურად ყველა აღმსარებლობას, უახლესი 22 წელი საქართველოში, სწორედ მათი და მათი ლობის,ამერიკელ რესპუბლიკელ სომეხდაშნაკ სენატორთა არეულია, ვინც წარმატებით ახერხებდნენ ამერიკელი დემოკრატიული საზოგადოების მოტყუებას და ამით ამერიკელების წინააღმდეგაც ჩადენილი აქვთ უდიდესი დანაშაული, დინების საწინააღმდეგოდ მიდისო მამა ბუშს სწორედ სომხურდაშნაკურმა ლობმა ათქმევინა გასახურდიაზე, ასევე შევარდნაძესაც სწორედ მაგ ეთნოსის ნეოფაშისტური იდეოლოგები ებრძოდნენ, სანამ ეს ნაციონალურ სახელს ამოფარებული საქართველოს მტრები ფაშისტები არ მოიყვანეს საქართველოს სათავეში ყველასთან საქმეგაფუჭებული სომხების ინტერესების გასატარებლად, აფერისტები ქართული ეთნოსის გასაწყვეტად ატყუებდნენ დემოკრატიას ამოფარებულები,-- მართლა გულწრფელ ამერიკელებს, ეს მსოფლიო დონის აფერისტები და ერთადერთ რამეს ემსახურებოდნენ მხოლოდ, სომხურდაშნაკურ ინტერესებს, გაგიგიათ ხალხო ერაყში ავღანეთში ან აგვისტოს ომში კარაპეტიანი ან ხაჩიკიანი? ---------- ამპარტავნება შემინდოს უფალმა ჩემი აზრის არაერთხელ გამოხატვისათვის არჩევნებამდეც და არჩევნების შემდეგაც------- ბეწვის ხიდზე გაიარა სრულიად საქართველომ და მათ შორის მეც, ამინისტია მასთან ერთად უპირობო რეაბილიტაცია სასწრაფოდ უნდა შედგეს პრობაცია უნდა გაუქმდეს და განთავისუფლდეს პატიმართა არაძალადობრივ დანაშაულზე სამსახურეობრივზე თუ ეკონომიურზე 1000%ყველა შეკერილი საქმეებია, დაპატიმრებულთა აბსოლიტური უმრავლესობა ანტიდემოკრატიული რეჟიმის მსხვერპლია ----თორემ არაა გამორიცხული და მოსახლეობის უმრავლესობის მონდომება იქითაა მიმართული რაც სულ რაღაც უახლოეს წარშულში მოხდა და ხდებოდა, როდესაც ჩვენი მშობლები იბადებოდნენ ჩვენი პაპა ბებია ახალგაზრდები იყვნენ სწორედ მაშინ 1945 წლის აპრილში შუაგულ ევროპაში ქალაქ მილანის ცენტრში, უკუღმა გამოკიდეს ასევე ერთ ერთი კაცობრიობის უდიდესი მტერი ბენიტო მუსოლინი, თავის საყვარელთან თუ არ ვცდები კლარა პეტაჩის გვამები ერთად(ამ ფაშისტს ერთი საყვარელი ჰყავდა და სხვათა შორის არავინ გაუუპატიურებია), ხალხი მათ გვამებს ლაფს ესროდა, რამოდენიმე დღეში კანალიზაცია მიასხეს და სადღაც უპატრონოთა სასაფლაოზე დაფლეს ასე წაბილწულები, ასევე აქვე უახლოეს ისტორიას ეკუთვნის ჩაუშესკო და მისი ოჯახი ,ამიტომ –––სააკიანის––– და მისი ანტი დემოკრატიული , ქართული ეთნოსის განადგურებაზე ორიენტირებული მთავრობის ადგილი აუცილებლად ცივილიზებულ არაძალადობრივ ხაზს ვუსვავ თანამედროვე ციხეშია–– ქართველებმა და სრულიად საქართველოს მოყვარულმა მოსახლეობამ რომ საკუთარ თავს პატივი ვცეთ და არ გავისვაროთ მაგ უწმინდურებთან ესაა საუკეთესო გამოსავალი,,საქართველოს წინააღმდეგ უპრეცედენტო შეთქმულებას აქვს ადგილი(ჰქონდა თქო ვერ ვიტყვი ჯერ კიდევ წვალობს იხლაკნება) ხალხის დახარისხება მხოლოდ ფაშისტებმა მოახერხეს და რაც მიიღეს ცნობილია,დაგმონ სომხურ დაშნაკურმა წარმონაქმნის არმიმდევარმა სომხებმა, როგორც აქ მაცხოვრებლებმა ისე ერევანის საზოგადოებამ და ვიყოთ კეთილი მეზობლები არაა პრობლემა , როგორც გერმანელმა ერმა ჰიტლერფაშისტების დანმაშაული დაგმო მსოფლიო საზოგადოების თვალში და დღემდის ერთგული რჩება კაცთმოყვარეობის პრინციპების ,გამოძიებულ იქნეს დაფარული ანტისახელმწიფოებრივი ანტიქართული ქმედებები,------- აუცილებლად დაიჭირეთ ანტიქართული სულიბოროტი, უდიდესი მტერი საქართველოსი-- სააკიანი-----ასევე რატომ არ წერთ ბოკერიას მოსკოვში ვიზიტზე წინასაარჩევნოდ 2012წლის 26-28 სექტემბერს ,რატომ ყიდდნენ ქართული ეთნოსის ინტერესებს, მიწას მის სისხლსა და ხორცს თავის სომხურდაშნაკურ მმართველობაზე,ყოველივე ამის შემდგომ გამოსაცხადებელია თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ყველა მმართველობით დონეზე დანაშაულებრივ სომხურდაშნაკურ წარმონაქმნ ორგანიზაციაპარტიად!?? ყველა ეთნოსს შემოევლოს ქართველიც და ყველა საქართველოში მაცხოვრებელი ეროვნებააღმსარებლობა, გარდა ერთი ეთნოსისა რომელიც მთელ ამერიმერ კავკასიას ეზიზღეჯავრება ეგეც ჩვენი ბრალი ხომ არაა???ბაგრამიანის ბატალიონები მარსიდან ჩამოსულებმა შექმნეს აფხაზეთსა და ცხინვალში,? ქართველებს და ერეკლეს მეზარბაზნეები არა ჰყავთო თბილისი რომ ააოხრებინეს ეგენი ნაღდად იუპიტერიდან იყვნენ და ასე შემდეგ,შეინანონ !!!ხმამაღლა მოინანიონ,------------- , ორი პასპორტი რომ უდევთ საქართველოში მაცხოვრებელ ჩვენს შეფარებულ სომხებს ჯიბეში და რომ დაშლიგინობენ უვიზოდ რუსეთში ჩვენი პროდუქციის ხარჯზე ამდენ ფულს რომ აკეთებდნენ, კახელი,იმერელქართლელმეგრელაჭარელაფხაზი გლეხის ცოდვით კი ქვაც რომ ღაღადებს აი ამიტომ უნდა დაკანონდეს ქართველთმბრძოლი ეთნოსის აღარასოდეს დაშვება სახელისუფლებო ვერტიკალთან არც ერთ დონეზე, ყველას ეზიზღეჯავრება თქო და ჩამოვთვლი: ებრაელს, აზერბაიჯანელს, თურქს, ირანელს, ბერძენს, უკრაინელს,(ტიმოშენკოც ხომ მაგ ეთნოსისაა და შლიდა უკრაინას) იეზიდს, ქურთს, არც რუსებს ეხატებათ გულზე, დაღესტნელს, ჩეჩენს,ჩერქეზს, ასევე აფხაზებს, ოსებს,მართლმადიდებელ სირიელებს, ლიბიელებს,არაბებს და ა.შ,სრულიად სამეზობლოს, შემოგზავნა ამერიკულმა სომხურდაშნაკურმა ლობმა ეს დაჯგუფება ამ სივრცეში სომხებისდაშნაკური ხაზს ვუსვავ სომხურდაშნაკურ ინტერესების გასატარებლად ე.ი.ქართველების გასანადგურებლად დემოკრატიას ამოფარებულები სომხების წახალისება გასამდიდრებლად ზღვაზე გასასვლელად, ჩვენი(ქართველების) სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ გასაწყვეტად,,ეს მსოფლიო დონის აფერისტები ამერიკა ევროპას წარმატებით ატყუებდნენ ბოლო 22 წლის განმავლობაში და ვიმეორებ კიდევ ეს იყო გამოუცხადებელი ომი საქართველოსთვის რომელიც დიდგორის დარად მოიგო ქართველმა სტუმარმასპინძლის დამწერმა ამ ერთი მუჭა სააკიან მინასიან მელიქოვების მიერ თითქმის ღირსებაშელახულმა ერმა,და ამ გამარჯვებას უპრეცედენტო გაფრთხილება სჭირდება ყველა დონეზე როგორც იმ დიდგორის ინერციით ვარსებობთ დღეს ასე უნდა გაგრძელდეს ამ გამარჯვებით დაუსაბამოდ ქართული სისხლის არსებობა უღრმესი პატივისცემით თქვენი მონა მორჩილი,------- კიდევ ერთხელ ამპარტავნება გადმოცემისთვის ჩემი აზრის შემინდოს უფალმა, მე ძლიერ ცოდვილს-----

gogita

2012-10-27 06:33:51

ეგენი ხომ დასასჯელები არიან ერთობლიობაში ყველაზე მეტად რომ იცოდნენ და ამ რეჟიმს ზურგს შეგნებულად უმაგრებდნენ ყველა შვებულებადაწერილმა საჯარო მოხელემ, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობას ეხმარებოდნენ არჩევნებში კომისიის თავჯდომარე მოადგილეები, ნაციონალებიდან კომისიის წევრები, სატელიტი პარტიებიდან წევრები,კოორდინატორები ასევე მათი მხარდამჭერები რომელთა ვინაობა ყველამ იცის რომლებიც ერთობლიობაში ამავე დროს ასმენდნენ ნაცბანდასთან და შემდეგ სხვა და სხვა სტრუქტურები მათ დასმენებზე ხალხს აუბედურებდნენ, რომლებიც ამ არჩევნების გაყალბებას ცდილობდნენ პოლიტიზირებული პოლიციელები გვავალებდნენ და რა ვქნათო,რომ უთხრან კლდეში გადაცვივდითო გადაცვივდებიან?არავინ არ გადავარდება ეს ხალხი შეგნებულად მიდიოდა ამაზე და ყველამ უნდა დატოვოს მინიმუმ სამსახური, ყველამ უნდა აგოს პასუხი ,ისინი კი მიუბრუნდნენ სამსახურებს ეს სისხლის-სამართლის დამნაშავეები, მათ მოპარულ არჩევნებზე დასმენებზე შედეგი დგებოდა და პირდაპირი და არაპირდაპირი მკვლელობებია ჩადენილი ნერვიულობაზე მოპარულ შედეგებზე ხალხია დაღუპული,ესაა სიმართლე და ამ სიმართლეს ეძებდა ხალხი და ასეთი სახეების ჩამოცილება დასჯას ელოდება ყველა დონეზე განსაკუთრებით რეგიონებში უახლოეს მომავალში აი ეს უნდა ამოიძირკვოს სამუდამოდ ეს მათთვისაც და მათი მომავლისთვისაც ერთადერთი სწორი გამოსავალია ასევე ყველა არაძალადობრივ დანაშაულზე სამსახურეობრივზე ეკონომიურზე სასწარაფო ამინისტია ვინაიდან საგამოძიებო ორგანოები ანადგურებენ მათზე შეკერილ საქმეებს რომ გადახედვა შეუძლებელი იყოს

gogita

2012-10-29 07:49:36

კი ბატონო მიეტევოთ მარა შეინანონ, ხმამაღლა შეინანონ ამ უღმერთოებმა, ეგ მორწმუნეთა ხვედრია ერთობლივად დგომა, რადგან უფალი აერთიანებს ეშმაკი კი ჰყოფს ე.ი.ვინ ჰყოფს?: ნაცები. მარა ნაცებში მორწმუნეთა ძალიან მცირე წარმომადგენლობაა, უფალმა შემინდოს მარა საკუთარი შრომით იცხოვრონ აწი, არ შეიძლება ნაცების არც ერთ დონეზ დაშვება აღარასოდეს სახელისუფლებო ვერტიკალთან არც ერთ დონეზე და დაისვენებს საქართველო ე.ი.დაშნაკური წარმონაქმნებისა ვინც ბოლო 22 წელი ურევს შეგებულად საქართველოს ,ნაცები კი მართლები ვართო და თან ამტკიცებენ დაშნაკური წარმონაქმნები, ქართველთმბრძოლი ამხანაგი ხაჩიკიანი მინასიანი სააკიანი მელიქოვი და ყველა მათი დამქაში, ხმამაღლა გაჰკივიან,ეხლა ეგენი ძალით დაისჯიან თავს თუ მასე გააგრძელეს. დასასჯელები არიან ერთობლიობაში ყველაზე მეტად რომ იცოდნენ და ამ რეჟიმს ზურგს შეგნებულად უმაგრებდნენ ყველა შვებულებადაწერილმა საჯარო მოხელემ, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობას ეხმარებოდნენ არჩევნებში კომისიის თავჯდომარე მოადგილეები, ნაციონალებიდან კომისიის წევრები, სატელიტი პარტიებიდან წევრები,კოორდინატორები ასევე მათი მხარდამჭერები რომელთა ვინაობა ყველამ იცის რომლებიც ერთობლიობაში ამავე დროს ასმენდნენ ნაცბანდასთან და შემდეგ სხვა და სხვა სტრუქტურები მათ დასმენებზე ხალხს აუბედურებდნენ, რომლებიც ამ არჩევნების გაყალბებას ცდილობდნენ პოლიტიზირებული პოლიციელები გვავალებდნენ და რა ვქნათო,რომ უთხრან კლდეში გადაცვივდითო გადაცვივდებიან?არავინ არ გადავარდება ეს ხალხი შეგნებულად მიდიოდა ამაზე და ყველამ უნდა დატოვოს მინიმუმ სამსახური, ყველამ უნდა აგოს პასუხი ,ისინი კი მიუბრუნდნენ სამსახურებს ეს სისხლის-სამართლის დამნაშავეები, მათ მოპარულ არჩევნებზე დასმენებზე შედეგი დგებოდა და პირდაპირი და არაპირდაპირი მკვლელობებია ჩადენილი ნერვიულობაზე მოპარულ შედეგებზე ხალხია დაღუპული,ესაა სიმართლე და ამ სიმართლეს ეძებდა ხალხი და ასეთი სახეების ჩამოცილება დასჯას ელოდება ყველა დონეზე განსაკუთრებით რეგიონებში უახლოეს მომავალში აი ეს უნდა ამოიძირკვოს სამუდამოდ ეს მათთვისაც და მათი მომავლისთვისაც ერთადერთი სწორი გამოსავალია ასევე ყველა არაძალადობრივ დანაშაულზე სამსახურეობრივზე ეკონომიურზე სასწარაფო ამინისტია-რეაბილიტაცია!!! ვინაიდან საგამოძიებო ორგანოები ანადგურებენ მათ შეკერილ საქმეებს რომ გადახედვა გამართლება შეუძლებელი იყოს ,უფალი შეეწიოთ ყველა ჭეშმარიტად საქართველოს მოყვარულ მოქალაქეებს განურჩევლად ეთნოსისა და რელიგიური აღმსარებლობისა გარდა ქართველთმბრძოლი წარმონაქმნებისა.

datiko48

2013-08-19 08:18:03

საქრთველოში მოკლეს ილია,და ეს ტკივილი ბევრისთვის,სამწუხაროდ ქართველი ერისთვის,სიხარულია.დღევანდელი დღის ტკივილი,იქ სადაც იშლება ქართული სული უმრავლესობისთვის და ნაცებისთვის მისაღებია,და ბოროტება რაც ითესება საქართველოში,დამერწმუნეთ იმ მტერს დაუბრუნდება საკუთარ სულში და წაშლის უფალი ღმერთი მათ, როგორც სატანას,და ეს სატანა ქვეყანა ამ ქვეყანაზე დროებით იწოდება ამერიკად,და მისი თანხვედრი და მეგობარი რუსეთიც,მალე მიყვება სატანას,მიწის ქვეშ!!!

bessariona

2014-03-08 00:17:36

საქართველოში მოკლეს ბევრ დიდ ადამიანებთან ერთად მამარდაშვილიც

რეგისტრაცი?/p>

დახურვ?/span>
სახელი:

პაროლი:

გაიმეორე?პაროლი:სარეკლამო ბანერი
1000 X 80