კიდევ ერთხელ ხუდონჰესსზე და ჰიდროენერგეტიკის განვითარებაზე!

გაუფრთხილდი თავს

ნარკოტიკი კლავს!

გაუფრთხილდი სხვას

საზოგადოება

კიდევ ერთხელ ხუდონჰესსზე და ჰიდროენერგეტიკის განვითარებაზე!

კიდევ ერთხელ ხუდონჰესსზე და ჰიდროენერგეტიკის განვითარებაზე!
ნინო ასათიანი

2013-01-12 00:13:54

ხუდონჰესის მშენებლობა 1988 წელს შეჩერდა, (მაგრამ არ დაკონსერვებულა) მაშინ, როცა მთლიანად დასრულებული იყო მიწისქვეშა სამანქანო ნაწილის მშენებლობა და კაშხლის აგების პროცესის მოსამზადებელი სამუშაოები დაწყებული იყო.  შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ასეულ მილიონ აშშ დოლარს აღემატებოდა.

მშენებლობის შეჩერებამდე და მის შემდგომ  თითქმის  25  წელიწადზე მეტი გავიდა და საზოგადოება, მეტ-ნაკლები ინტენსივობით, მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, მუდმივი დებატების რეჟიმშია: გვინდა თუ არა ხუდონჰესის მშენებლობის გაგრძელება, უნდა ავაშენოთ თუ არა  წყალსაცავიანი ჰიდროსადგური, რომელი ენერგეტიკული რესურსის განვითარებას უნდა მიენიჭოს პრიორიტეტი, არის  თუ არა საქართველოში განახლებადი წყაროების ათვისების პოლიტიკა, და საერთოდ, როგორ უნდა განვითარდეს ენერგეტიკა განახლებადი ენერგიის ხარჯზე.

აქვე რამდენიმე რიტორიკულ შეკითხვას დავსვამ - უნდა გამოიყენოს თუ არა საქართველომ საკუთარი ჰიდრორესურსი? გვაქვს თუ არა სხვა რაიმე ალტერნატიული ენერგიის  წყარო?ტარდება თუ არა ქვეყანაში განახლებადი ენერგიის წყაროების ასათვისებლად რაიმე სახის პროტექციონისტური პოლიტიკა? რა სიმძლავრის ჰესი შეიძლება მივაკუთნოთ განახლებად ენერგიის წყაროს?

ყველაფერს ამ ქვეყანაზე თავისი ფასი აქვს, ელექტროენერგიასაც და მისი გამომუშავებისათვის გამოყენებულ წყაროებს. სანამ ზემოთ დასმულ კითხვებს გავცემდე პასუხს, მინდა, რომ მკითხველმა იცოდეს დაახლოებით თუ რა ფასი ეღირება სხვადასხვა ენერგიის წყაროებიდან წარმოებული ენერგია 2020 წლისათვის. (გამომუშავებული ელექტროენერგიის თვითღირებულება-2020 წლისთვის წიაღისეულზე, ატომურზე და განახლებად ენერგიაზე, წყარო: ევროკომისია, სტრატეგიული ენერგეტიკული ტექნოლოგიების საინფორმაციო სისტემა)

ბუნებრივ გაზზე (გაზოტურბინა, კომბინირებული ციკლი. ) - 75-95 ევრო/მგვტსთ

ნახშირზე  - 70-80 ევრო/მგვტსთ

ატომური  - 60   ევრო/მგვტსთ

ბიოგაზი  - 55  ევრო/მგვტ

ქარი  - 60-80ევრო/მგვტსთ

ჰიდრო (დიდი) - 45 ევრო/მგვტსთ

ჰიდრო(მცირე) - 70 ევრო/მგვტსთ

მზის (ფოტოვოლტაიკი) - 320 ევრო/მგვტსთ

მოყვანილ მონაცემებს თუ გადავხედავთ, ნათელია რომ ყველაზე იაფიანი ელექტროენერგია იწარმოება ბუნებრივი გაზით, (სამწუხაროდ ამ ენერგეტიკული წყაროს სამრეწველო რესურსები საქართველოს არ გააჩნია) ატომურით, ნახშირით, ხოლო განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან ჰიდრო და ქარის ენერგია კონკურენციის გარეშე არიან ზემოთ მოყვანილი პარამეტრების მიხედვით. ატომურს რაც შეეხება, „ფუკუსიმას“ რეაქტორზე მომხდარმა ავარიამ აიძულა უამრავი ქვეყანა კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებინა რეაქტორების უსაფრთხოება და საერთოდ ატომური ენერგეტიკის განვითარება, ყოველ შემთხვევაში, ამ ეტაპზე მაინც.

იაფი განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან საქართველოს ნამდვილად აქვს შანსი უახლოეს პერიოდში დაიწყოს ქარის ენერგეტიკის ათვისება, რომლის პოტენციალი ჩვენში ნამდვილად არის, და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული სამუშაოები ჩატარებულია. კერძოდ, შედგენილია ქარის ატლასი, რომელიც შესაძლებელია პროექტირების ადრეულ სტადიაზე  გამოდგეს კონკრეტული პროექტების  წინასწარი შეფასებებისათვის. აქვე აუცილებელია აღინიშნოს, რომ სახელმწიფომ უნდა გაატაროს გარკვეული პროტექციონისტური პოლიტიკა ქარის ენერგიის ათვისების საქმეში. ამ მიმართულებით უნდა შემუშავდეს სახელმწიფო პოლიტიკა, რაც ხელს შეუწყობს ქარის ენერგეტიკის განვითარებას და მას პრიორიტეტულს გახდის.

იაფი განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან საქართველოში ჰიდრორესურსების საკმაოდ დიდი რესურსი არსებობს და  ასევე საკმაოდ დიდია გამოცდილება მისი ათვისების საქმეში.   საქართველოს შეუძლია წლიურად გამოიმუშავოს 32000გვს ჰიდროენერგია, რაც დაახლოვებით  4-ჯერ მეტია, ვიდრე  საქართველოს ენერგოსისტემა დღეს გამოიმუშავებს.

შედარებისათვის, შვეიცარიაში რომლის ტერიტორია 41284 კმ2 შეადგენს (საქართველოს ტერიტორია 69700კმ2) დღეისათვის   ფუნქციონირებს 556 ჰიდროელექტროსადგური (საქართველოში მხოლოდ 60-მდე ჰესია!!!) და მათი ჯამური გამომუშავება დაახლოებით 35800 გვსთ, მათ შორის 49% წყალსაცავიანი ჰიდროელექტროსადგურია.

შვეიცარიაში წარმოებული  ჰიდროენერგიის ორი მესამედი  გენერირებულია ისეთ კანტონებში, როგორიცაა:  ური, გრისონსი, ტიჩინო და ვალლისი. (ვინც შვეიცარიაშია ნამყოფი კარგად იცის თუ რა დიდი ტურისტული პოტენციალი გააჩნია ამ „წყალსაცავებიან“ კანტონებს და როგორ კარგად იყენებენ ამას შვეიცარიაში).

ანალოგიური სიტუაციაა ავსტრიაში (ტერიტორია 83855 კმ2) სადაც ჯამური გენერაციაა 64000 გვსთ, ხოლო ამ ციფრის ორ მესამედს გამოიმუშავებენ სწორედ ჰიდროსადგურები. ხოლო წყალსაცავიანი ჰესების გამომუშავება შეადგენს დაახლოებით 10250გვსთ.

ამ ქვეყნებში ჰიდროსადგურების მშენებლობის ბუმი მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარზე მოდის. მაგალითად, შვეიცარიაში 9  კაშხალია, რომელთა სიმაღლე 150 მეტრზე მეტია, ხოლო 4 კაშხალი 200 მეტრზე მეტი და მათ შორის უდიდესი გრანდ-დიკსენსი 285 მეტრია (ინფორმაციისთვის ენგურის კაშხლის სიმაღლე 271,5 მ-ს შეადგენს). ბოლო რამდენიმე სხვა და სხვა სიმაღლის კაშხლი შვეიცარიაში აშენდა 2000 წელს.

ჰიდროენერგეტიკის ერთ-ერთი ყველაზე დიდ პლუსია  დაბალი საექსპლუატაციო ხარჯები, რაც გრძელვადიან ჭრილში მას ყველაზე იაფიანი ენერგიის წყაროდ აქცევს. აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილია, რომ ქვეყანას, რომელსაც ეს რესურსი გააჩნია უნდა მიიღოს მყარი და მტკიცე გადაწყვეტილება ამ სიმდიდრის ასათვისებლად, ეს ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის და მისი მომავალი  განვითარების მდგრადობის უზრენველყოფისათვის ნამდვილად აუცილებელია.

ნათელია, რომ მსოფლიოში უხსოვარი დროიდან კაშხლები (უძველესი და ალბათ პირველი კაშხალი  აშენდა ქალაქ მემფისთან ახლოს  ეგვიპტეში მე-2 ათასწლეულს ჩვენ წელთაღრიცხვამდე) და წყალსაცავები თამაშაობდნენ მნიშვნელოვან როლს ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში, მათ იყენებდნენ ისეთი მიზნების მისაღწევად, როგორიცაა ელექტროენერგიის წარმოება, წყალდიდობებთან ბრძოლა და ირიგიაცია. მაგრამ, ამავდროულად დიდი  კაშხლები და წყალსაცავები მუდმივი საერთაშორისო დებატებისა და წინააღმდეგობების გამოწვევის მიზეზიც იყვნენ. ფაქტობრივად, ამ დავებმა და მეტად პოლარიზებულმა დისკუსიებმა მრავალ ქვეყანაში გახლიჩეს საზოგადოების  ჯგუფები კაშხლების მშენებლობის და წყალსაცავების შექმნის მომხრეებად და მოწინააღმდეგად. ბუნებრივია, რომ  საზოგადოების ნაწილში არის შიში, რომ  დიდი კაშხლების და წყალსაცავების პროექტების განხორციელება იწვევენ გარემოზე ზემოქმედების შეუქცევად ცვლილებებს, ხშირ შემთხვევაში, ადამიანთა გარკვეული რაოდენობის გადასახლებას,  რაც  ნამდვილად არ არის უმტკივნეულო პროცესი.

კაშხლების მშენებლობის მოწინააღმდეგეები ამტკიცებენ, რომ ამდაგვარი მშენებლობების სოციალურ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური შედეგები უფრო შორს მიმავალია, ვიდრე სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები იმის გამო, რომ ეს მოქმედებები დროში უფრო ხანგრძლივია და ეს ზემოქმედება ხდება როგორც ეკოსისტემაზე ასევე სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ სტრუქტურებზე.

კაშხლის მშენებლობის მომხრეები კი მიუთითებენ, რომ თანამედროვე მშენებლობის სტანდარტები და გარემოს დაცვის ახალი რეგულაციები აშკარად იძლევიან შანს არა მარტო მინიმუმამდე დაიყვანონ კაშხლების მშენებლობის შედეგად  გარემოზე მავნე ზემოქმედება, არამედ პროექტირების, დაგეგმვის და ახალი თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით ფაქტიურად ნულამდე დაიყვანონ ნეგატიური ფაქტორები.

მსოფლიოში მიღებული ახალი რეგულაციები მოითხოვენ საზოგადოების ჩართულობას პროექტირების ადრეულ ეტაპზეც, რაც ნამდვილად იძლევა იმის გარანტიას, რომ   შესრულებული იყოს გარემოსდაცვითი ყველა აუცილებელი მოთხოვნა და ეს მოხდეს არამარტო პროექტირების ეტაპზე საერთაშორისო  სტანდარტების დონეზე შესრულებული „გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას“ (მსოფლიოში ნამდვილად არიან კომპანიები, რომლებიც ამ სამუშაოებს მაღალ პროფესიულ დონეზე ასრულებენ) არამედ განხორციელდეს სრული მონიტორინგი, როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე.

რაც შეხება ასეთი პროექტების განხორციელების შემთხვევაში (მსოფლიო პრაქტიკით) იძულებით გადადგილებულ პირებს: მათი განსახლება ხდება შესაბამისი კომპენსაციებით და სოციალური დახმარებით, რითაც უმეტეს შემთხვევაში, ამ ჯგუფებში მოხვედრილ ადამიანებს ნამდვილად ეძლევათ შანსი გაზარდონ თავიანთი შემოსავალი და გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი პირობები.

ყველა ქვეყანაში კაშხლების მშენებლობა და წყალსაცავების  შექმნის საკითხი განიხილება ქვეყნისათვის საკუთარი ჰიდრორესურსების გონივრული გამოყენების მიზნით და ზოგადად სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საშუალებად. სწორედ ასეთი მიდგომები იყო  იმ ქვეყნებში, რომლებმაც შეძლეს, რომ აეთვისებინათ  თავიანთი ჰიდრორესურსების 90%-ზე მეტი. ასეთი ქვეყნების რიგშია: შვეიცარია, ავსტრია, საფრანგეთი, იტალია, იაპონია და უმეტესი განვითარებული ქვეყნები, საქართველო კი სადღეისოდ, სამწუხაროდ, ისეთი ქვეყნების რიგებშია ამ პარამეტრით, როგორიცაა ტაჯიკეთი, რომელიც ასევე უმდიდრესია ჰიდრორესურსებით, თუმცა მისი ეკონომიკური მდგომარეობა არასახარბიელოა და ჰიდროსადგურებიც ნაკლებად გააჩნია, სულ 10 სადგური აქვს. ძალიან დიდ პატივს ვცემ ტაჯიკეთს, მაგრამ  მე ნამდვილად მინდა, რომ საქართველო შვეიცარიის, ავსტრიის, იტალიის, საფრანგეთის და ამდაგვარი ქვეყნების გვერდზე ვიხილო თავისი ჰიდრორესურსების ათვისებისა და ეკონომიკური განვითარების დონით და არა ტაჯიკეთის გვერდით!

ნანახია - 1443

sixarula

2013-01-12 00:28:35

რა კარგი ანალიზია!!! ისე თავის დროზე ხუდონი რომ აშენებულიყო იქნებ ამდენი პრობლემა ენერგეტიკაში არ გვქონოდა!!!!

amerikeli

2013-01-12 00:41:41

გუშინ ვუსმენდი კალაძეს კავკასიაზე, ნახშირის თბოსადგურიო, გადავირიე რა დროს ნახშირია, მთელი მსოფლიო განახლებადის წახალისებაზეა გადასული და ეს ბეჟუაშვილების ბიზნესს ლობირებს??? გაგიჟდება ადამიანი რა!!!! გამოვიყენოთ განახლებადი რესურსები რაც ესე უხვად აქვს საქართველოს, ვეთანხმები ამ სტატიას!!!!

! ფრონსი !

2013-01-12 01:22:54

თუბერიძე კვდება;)) ეშმაკი ღმერთს ეხვეწება თუ ძმა ხარ, უკვდავება მიანიჭეო;))!

ღმერთმა რატომო;)?? იმიტომ რომ მოკვდება, შენ შენთან არ წაიყვან და მე

შემეტენებაო;)))))))))))))))))))))))))))))))

ევიტა

2013-01-12 05:18:36

ფრონსი ,გაიხარე ,ვიცინე,დიდი ეშმაკისეულია მაგ ქალი:)

torgva

2013-01-12 07:32:20

კარგი სტატიაა!!!

samsoni27

2013-01-12 07:39:52

მომეწონა,მოკლე კონკრეტული,ინფორმაციულად დატვირთული სტატიაა, ბრავო რესპეკტ კიდევ ერთხელ ავტორს,(ყოველთვის აქტუალურია ,ეს ქალბატონი)!!!,

tengizi60

2013-01-12 07:43:44

ერთი მაინტერესებს შვეიცარიელებს და ავსტრიელებს ვითომ არ უყვართ თავიანთი ბუნება და სამშობლო??? ა)!!!!
თუ მსოფლიოში ერთ ერთმა ყველაზე რაციონალურად მოაზროვნე ხალხმა-შვეიცარიელებმა(ალპების ქვეყანამ) გაანვითარა წყალსაცავიანი ჰიდროსადგურების მშენებლობა ჩვენ რა ჯანდაბა გვჭირს. მე ისეც გავიგე მათ ენგურზე მაღალი კაშხალიც ქონიათ,არადა მე მეგონა ჩვენ ვიყავით ყველაზე მაღალის პატრონები! სტატიას 5ი!!!

morgoshia55

2013-01-12 07:57:29

მართალი ხართ ქალბატონო ნინო!!!
მეც მინდა შვეიცარიასავით მოვლილი ქვეყანა,2000ს წელსაც აუშენებიათ კაშხლები!!!
ჩვენ საათების გაკეთებაც არ ვიცით მაგრამ გვყავს ქალბატონი ჩხობაზე მაგალითად!!!!
სორე საქართველო სქანი იდეოლოგიური დონე ვუი,ვუი,ვუი
ხუმრობა იქეთ იყოს ეს გარემოს დამცველები მშენებარე ნახშირის თბოსადგურზე რომ ხმას არ იღებენ მოგზავნილები ხომ არ არიან?????
არ შეიძლება გარემოს დამცველები ევროპიდან მოვიწვიოთ!!!

Jon Do

2013-01-12 09:35:51

კარგი სტატიაა, ენერგეტიკული რესურსის სწორად განვითარება ერთ-ერთი წინაპირობა იქნება ქვეყნის გაძლიერება-განვითარების.ფრონსი,

შენ გაიხარე ანეგდოტისთვის, ამ დილაადრიანად გავბჟირდი სიცილისგან! :)

vaaa

2013-01-12 11:04:52

ვისაც ხუდონი აქვს ნანახი, ის დამეთანხმება, რომ იქ უკვე გაკეთებულის წყალში ჩაყრა ნამდვილად არ შეიძლება. პრინციპში იქ არის ერთი სოფელი ხაიში, რომელსაც საფრთხე ემუქრება და თუ იმ სოფლის მაცხოვრებლებს ღირსეულ კომპენსაციას მისცემენ, არა მგონია უარზე დადგნენ. რაც შეეხება ეკოლოგიას - მე მაინც მგონია, რომ ნახშირისა და გაზის წვის შედეგად ბევრად მეტი ზიანი ადგება გარემოს და ეს საკითხი უფრო პოლიტიკური კინკლაობის თემაა, ვიდრე ეკოლოგიაზე და ხაიშის მაცხოვრებლებზე ზრუნვა, რომლებიც შანსს არ უშვებენ ხელიდან, რათა გამოექცნენ იმ გაუსაძლის პირობებს.

abarava

2013-01-12 11:27:23

...ქარს მიაქვს ქუთაისი.....ავითვისოთ ქარის ენერგეტიკა....პარლამენტი არ გაიყიდება?...თუ არ გაიყიდა ნაცებს გაუცვალოთ ქონებაში და ის გავYიდოთ....)))..ნეტა სად აქვთ ფულები გადამალული..)))

abarava

2013-01-12 11:31:11

ხუდონი კი მაქვს ნანახი...გვირაბის კონსერვაციაზეც მეგობარი მუშაობდა,მარა მგონი ჩაყრილია უკვე წყალში....

abarava

2013-01-12 11:37:24

...ისე ხაიშელები კომუნისტების დროს თანახმა იყვნენ გადასვლაზე...მე ჩასაძირად არ მემეტება ის სოფელი...მერე რა რომ დამაყაჩაღეს ოდესღაც ადგილობრივა...კოდორიდან გადმოსულ ხალხს იარაღი არ უნდა გადმოეტანა ძუგდიDში,ვითომ ჯაბას დავალებას ასრულებდნენ,ან შეიძლება ასრულებდნენ კიდეც...თავისებური ინტერპრეტაციით))

vaaa

2013-01-12 12:06:42

წყალში არ იქნება ჩაყრილი. ხარისხიანად აკეთებდნენ.
მეც მენანება, მაგრამ ჯერ ერთი იქ მაცხოვრებლებს უნდა მისცენ უკეთესი ცხოვრების პირობები და მეორეცაა - კაშხალის აშენების შემდეგ შეიძლება ტურისტებისათვის არანაკლები მიმზიდველი გახდეს...

vaaa

2013-01-12 12:13:16

ამ წუთას უსუპაშვილმა ხელი მოაწერა ამინისტიის კანონს.
ყველა პატიმარს ვულოცავ თავისუფლებას!

decibal

2013-01-12 14:17:29

ნახშირისგამ მიიღება მური, რომელსაც მრავალმხრივი გამოყენება შეიძლება Hქონდეს, ვინც არ იცის ასეთი რამეები ვთხოვ აქ ნუ დაპოსტავთ. მურს ძალიან დიდი ფასი აქვს მსოფლიო ბაზარზე. რას გადაეკიდეტ ბეჟუაშვილებ?, ბიჭებმა იციან ბიზნესი და წარმატებულებიც არიან. გენანებათ მათუ ფულები? აგერ მყავს კალა თავისი კაპიტალით, ვერფერს დააკლებთ ბეჟუ-ბურჯუებს.

aleksandre33

2013-01-12 18:05:39

კარგი სტატიაა, ხუდონი უნდა აშენდეს და მომთხოვოთ ამშენებელს გარემოზე შეფასებას ნუ გააკეთებინებენ ჩხობაძეს,მწვანე ალტერნატივას, არამედ გააკეთოს დასავლეთის საუკეთესო კომპანიებმა.
ჩვენები არაპროფესიონალები არიან!!! ეს გააზვირებს პროეკტს ,მაგრამ კომპრომისი აქ დაუშვებელია.

თამი

2013-01-12 21:33:28

მაგ რიტორიკული კითხვების დასმას ალბათ ჯობდა ის მიზეზები დაგესახელებინათ,თუ რატომ შეჩერდა 1988 წელს მშენებლობა

თამი

2013-01-12 21:35:40

ანუ განზოგადებას ჯობდა კონკრეტული მიზეზების დასახელება

ხიროხიტო-2

2013-01-13 00:55:29

ვატ ყობ ის გამონაკლისი ვიქნები ვინც არ დაეთანხმება არც სტატიის ავტორს და არც ძ/ ვ ე ლ-ს ა ბ ჭ ო ე ლ - ტ ე ქ ნ ო კ რ ა ტ ენერგეტიკოსებს

ხიროხიტო-2

2013-01-13 00:56:38

ჩხობაძეს და სხვებს სრულად ვეთანხმები, ამაზე მანამდეც დამიწერია და ახლაც გავიმეორებ, განსაკუთრებით სტატიის ავტორის საყურადღებოდ (სხვათაშორის ერთ ძალიან კარგ გოგონას ვიცნობდი, ნინო ასათიანს, ოღონდ ის ენერგეტიკის სამინისტროში მუშაობდა, რამდენადაც მახსოვს ძმა ჰყავდა მხატვარი):

ხიროხიტო-2

2013-01-13 00:57:32

1) ჩვენი ენერგეტიკოსები და ქვეყანა ჩამორჩა ცხოვრებას, მსოფლიო გადასულია არა ენერგორესურსების უაზრო ზრდაზე, არამედ ენერგოდამზოგველების დანეგვაზე და ამით ენერგომოხმარების მაქსიმალურად შემცირებაზე (კერძოდ ევროკავშირმა აკრძალა ისეთი ნათურების წარმოება და ევროკავშირში შეტანა, რომელიც ჩვენთან 98%-ში გამოიყენება განათებაში. მართალია, განათების წილი ენერგომოხმარებაში ძალიან დიდი არ არის (ზოგადად, თორემ ჩვენთან წარმოება არ არის ფაქტიურად)მაგრამ ეკონომიური ნათურების იძულებით დანერგვა გრძელვადიან პერსპექტივაში მოსახლეობისთვისაც ეკონომიურია და განათებაზე დახარჯულ ენერგიასაც 10-ჯერ ამცირებს, რაც საბოლოოდ, საკმაოდ დიდი სიმძლავრეა.

ხიროხიტო-2

2013-01-13 00:58:12

2)ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხიც: მსოფლიოს მომავალი პრობლემა ელ.ენერგია კი არ იქნება 50 წლის შემდეგ, არამედ საკვები. გლობალური დათბობის და წყ/ ლის დონის მატების შედეგად ზღვებისა და ოკეანეების მახლობლად მდებარე ქალაქები და მათში მცხოვრები მსოფლიოს მოსახლეობის 30% იძულებული გახდება გადაადგილდეს, შემცირდება ნაყოფიერი მიწების ისედაც მწირი რესურსი, შედეგად უზარმაზარ ფასს დაიდებს მიწა, რომელზეც შეიძლება საკვების მოყვანა, აქ გასათვალისწინებელია მოსახლეობის მატების ტემპიც.

ხიროხიტო-2

2013-01-13 00:59:14

შესაბამისად, ის მაგალითი თუ რას აკეთებდნენ შვეიცარიელები 100 წლის წინ (როდესაც გლობალური დათბობის და მისი შესაძლო შედეგების შესახებ არავინ იცოდა) არ არის დღევანდელობის ადექვატური და მხოლოდ იმ ძველ-საბჭოურ-ტექნოკრატულ იდეებს ახმოვანებენ, რომლებიც 70 წლის წინანდელ თეორიებშია დარჩენილი და არაფრით განსაზღვრავს მომავალს.

კალაძე, უფრო ზუსტად მისი ენერგეტიკოსები, ჩამორჩნენ დღევანდელობას. სჯობს ენერგეტიკის სამინისტროს სპეციალისტებმა ახალი ენერგოდამზოგველების დანერგვაზე იზრუნონ და იმ კადრების აღზრდაზე, რომლებიც კიდევ უფრო ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებს შექმნიან. სხვა ქვეყნების ენერგოუზრუნველყოფა (ანუ ენერგოიმპორტზე ზრუნვა) საკუთარი საარსებო სივრცის (ანუ მიწის) შეზღუდვის ხარჯზე აბსურდია და მხოლოდ რამოდენიმე უგ/უნ/უ/რი ბიზნესმენის დროებით გამდიდრებას უწყობს ხელს.

ნინოსთან ბოდიში, თუმცა არა მგონია ეს მისი მოსაზრებები იყოს, უფრო "სხვის აზრებს" ჰგავს, განსაკუთრებით ტაჯიკეთის მაგალითთან მიმართებაში

ხიროხიტო-2

2013-01-13 01:05:25

aleksandre33

ჩემო ალექსანდრე, შენ კიდევ გჯერა კე თი ლი ბიცოლა დასავლეთის? რომელიც მოვა თურმე და ზუსტად გეტ ყვის ხაიში წყალქვეშ მოაქციო თუ არა რათა მას იაფი დენი ჰქონდეს?

მართლა გჯერა?

ხიროხიტო-2

2013-01-13 01:31:48

წყვდიადია ენერგეტიკაში. ამაზე ისიც მეტ ყველებს, რომ კარგი ფეხბურთელია ენერგეტიკის მინისტრი და არა კარგი ენერგეტიკოსი.

დადგა დრო სანეტარო - უ ვსეხ, ვსიო სტალა დო ლამპოჩკი

giorgi911

2013-01-13 01:48:13

ხიროხიტო-2
არახართ სწორი ქალბატონი ნინო ჩხობაძე ძალიან კონსტრუქციული იყო ხუდონის თემის ბოლო გახილვაზე.ენერგოდაზოგვაზე ცოტა უხერხულია თქვენი პოზიცია

sulxan111

2013-01-13 01:56:54

ხიროხიტო2 ზუსატად ვიცი ვინც ბრძანდებით,არ ჭირდება ნინო ჩხობაძეს თქვენი დაცვა,
ისე დაანებეთ ენერგეტიკის სამინისტროს თავი, მერამდენე წელიწადია ებრძვით მას შემდეგ რაც გამოგიშვეს,ენერგოდაზოგვაზე მაგრა ვიცინე!!!! წინ მიდიხარ!!!!

tengizi60

2013-01-13 02:02:25

ხიროხიტო2 მეც გიცანი!!!
იცი დღეს რამდენი ჩვენი ენერგეტიკოსი მუშაობს მსოფლიო საუკეთესო ენერგოკომპანიებში ოთხს მაინც დაგისახელებ!!!
ასე რომ მეტი სიმართლე და კონსტრუქციულობა,ენერგოდაზოგვა,ენერგეფექტურობა შენი თემები არ არის ,ვიცინე!!!

nodari7

2013-01-13 09:14:26

ხიროხიტო 2, ქალბატონო ავტორსაც ძალიან . ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ვკითხულობ მის სტატიებს.
ენეგეტიკოსების ქარძთველების დაკნინებას ნუ შჰეეცდები ბევრად უფრო პროფესიონალები და თანამედროვეები არიან ვიდრე გარემოსდამცველები.

sergo45

2013-01-13 10:12:58

ხიროხიტო 2 ს, ეხლა ჩამოვედი კატალონიიდან ბარსელონაში ვცხოვრობ და კატალონიაში ეხლახან დამთავრდა 89 მეტრიანი ბეტონის კაშხლის მშენებლობა,RCC ტექნოლოგით,მაინტერესებს ესპანელებს როცა ამ რაოდენობის კაშხლები და რეზერვუარები აქვთ არ უყვართ ქვეყანა, ეს ხომ სასაცილოა. მეც მშენებელი ვარ მაგრამ არა ჰიდრომშენებელი,როცა დავბრუნდები 21 იანვარს ბარსელონაში უნდა მოვიძიო შენდება თუ არა კიდევ,იმიტომ როგორც მახსოვს ცემი რუმინელი მეზობელი აპირებდა გვირაბგამკვანი ასეთ ახალ მშენებლობაზე ცასვლას ესე იგი კიდე აშენებენ, მე არ მჯერა რომ იქ ქვეყანა არ უყვართ.ჩვენთან კი პოპულიზმია

giorgi077

2013-01-13 10:45:59

ხიროხიტო 2, საქართველო ნელ-ნელა რამდენიმე წელში შევა მწვავე ენერგო დეფიციტის ზონაში.ენერგეტიკული უსაფრთხოება 50 წლის შემდეგაც სამწუხაროდ პრობლემად დარჩება არ არის ამ ოპტიმიზმის საფუძველი, თუმცა ეს 50 წელი საქართველომ უნდა გაიაროს, რა ენერგო რესურსით აპირებთ,მართალია ენერგოდაზოგვაზესაუბრობთ მაგრამ რაც არ გვექნება მას ვერ დავზოგავთ. სტატია მომეწონა!

decibal

2013-01-13 11:23:15

ენერგეტეიკაში საჭიროა ახალი ტექნოლოგიები და ახალი მიდგომები. ესპანეთში რომ აშენებენ დიდ გესებს, ეს არაფერი შეღავათია მცირემიწიანი საქართველოსათვის. ფული უნდა ჩაიდოს განათლებაში და ახალი იდეების გენერაციაში, რასაც სწავლული და შემოქმედებითი ხალხი სჭირდება. ჩვენი განათლების სისტემა კი საუკუნოდ ცამორჩენილია უკვე. ახალი მინისტრი კი 2 საუკუნითაა ჩამორჩენილი, მოკლედ დრომოჭმულია. ხოროხიტო მართალს ამბობს, ენერგიაც უნდა დავზოდოთ და ახალიც გამოვიმუშაოთ-ოღონდ თავის განძრევით და არა საუკუნის წინანდელი მიდგომებით. გვაქვს ქარი, მზე (არსებობს პროექტები), რომელზედაც უნდა გაკეთდეს აქცენტი და არა სვანეთის დაძირვაზე. დიდი გესის იდეამაც უნა იარსებოს, ორონდ მრავალმხრივი განსჯისა და ანალიზის შემდეგ უნდა რეალიზდეს და არა ვინმეს საამებლად და გასამდიდრებლად.

ოძელი

2013-01-13 11:56:58

დარწმუნებული ვარ, სანამ შვეიცარიაში, ესპანეთში თუ სხვაგან გადაწყვეტდნენ დიდი კაშხლების მშენებლობას, ასჯერ კი არა ათასჯერ გაზომავდნენ, ყველაფერს აწონ-დაწონიდნენიდა მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას.

ასე რომ, დამოკიდებულება "რადგან შვეიცარიაში აშენებენ ჩვენც უნდა ავაშენოთ", ან "ჩვენ მათზე მეტად გვიყვარს სამშობლო?" არასწორია.

ჩვენ ჩვენი რეალობიდან უნდა გამოვიდეთ, გარემოს დამცველებსაც უნდა მოვუსმინოთ და ძეგლთა დამცველებსაც. კლიმატური პირობებიც უნდა გავითვალისწინოთ და ლანდშაფტის ცვლილებით გამოწვეული უარყოფითი შედეგებიც.

სტატიაში აღნიშნულია, რომ შვეიცარიაში არსებული ჰესების დიდ ნაწილს წყალსაცავი არ გააჩნიათ, ანუ ეს ჰესები ბუნებას ზიანს არ აყენებენ!!!
არა მგონია ჩვენთან ვინმე იყოს მცირე ჰესების მშენებლობის წინააღმდეგი.

საინტერესოა სხვადასხვა ელსადგურებზე გამომუშავებული ელექტრო ენერგიის მოსალოდნელი ღირებულების ცხრილიც.
მართალია, დიდ ჰესებზე წარმოებული ენერგია შედარებით ძვირია ვიდრე მცირე ჰესებზე ან ქარის სადგურებზე, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ეს უკანასკნელნი მეტ ყურადღებას მოითხოვენ, რადგან მათ არავითარი უარყოფითი შედეგები არ მოჰყვებათ და არც ფასი უნდა იყოს დიდი უბედურება, რადგან ფასთასხვაობის ასახვამ ტარიფში მაქსიმუმ ერთი თეთრი შეადგინოს.

არც მზის ენერგიის უარყოფა შეიძლება ასე ხელაღებით. მართალია ის ძალედ ძვირი ღირს, მაგრამ მომავალში ტექნოლოგიების განვითარებამ შესაძლებელია მისი გაიაფება გამოიწვიოს.

dato26

2013-01-13 13:35:35

პატივცემულ ოძელს და decibels კვალიფიციური ადამიანები ბრძანდებით და მინდა გიპასუხოთ სტატიაში ნათქვამია ,რომ შვეიჩარიაში 250 ჰესს, სულ ჰესების რაოდენობა 556 ია.გეთანხმებით,რომ გარემოზე ზემოქმედების ექსპერტიზა საუკეტესო,გნებავთ მსოფლი მაშტაბით კომპანიებმა შეასრულონ,ეს მოვთხოვოთინვესტორს!!!
რაც შეეხებაქარის ენერგიის გამოყენება მისი ტარიფი ,რომ ინვესტორმა დიდი სურვილ თქვას მის განხორციელებისთვის მინიმუმ 7,5 ცენტი უნდა იყოს.
მზეზე კი საერთოდ ზედმეტია საუბარი -მისი ტარიფი ძალაინ მაღალია, რამდენჯერმე და მასობრივად მისი დანერგვა სამწუხაროდ შეუძლებელია.
მცირე ჰიდროების და დიდი ჰიდროების გარმოზე ზემოქმედების შეფასებაც ასე მარტვი არა,აქაც უცხოეთსი უამრავი შესწავლებია გაკეთებული.

dato26

2013-01-13 13:39:59

დავამატებ ბატონ ოძელს - შეცდომა გაიპარა 250 ჰესს შვეიცარიაში აქვს წყალსაცავი და ეს ფაქტია ძალაინ დიდი რიცხვია წყალსაცავების ავსტრიაში,საფრანგეთსი იტალიაში,ეპანეთსი.მაგრამ მაინც მცირე მიწიანი შვეიცარია და ავსტრიაა საინტერესო,საოცრებაა ერთი წყალსაცავი მინიატურულ ლუქსემბურგშიც არის

dato26

2013-01-13 13:45:08

კიდევ ერთი დამატება decibels მზეზე ვამბობ განვითარებას ჩვენთან თორემ გერმანიაში ვითარდება 40 ევრო ცენტიანი ტარიფით.
ესპანეთშიც ინერგება მზის ფოტოვოლტაიკები სახელმწიფოს აქვს გარანტია ამ ენერგიის 35 ევრო ცენტად კილოვატის შესკიდვის,მაგრამ იქ მიმდინარე კრიზისის გამო სახელმწიფო ამ ვალდებულ;ებეს ვეღარ ასრულებს!!!უამრავი ასეტი სადგური იყიდება ამის გამო დღეს იქ.

dato26

2013-01-13 14:00:52

ისე განათლებასი ჩასადებ ფულს, განათლებაში ჩადება ფულის სახელმიფოს საქმეა.ახალი ტექნოლოგიები ენერგეტიკაში
მართალს ბრძანებთ არცერთ დარგის სპეციალისტი ქართველი არ მუსშაობს ცნობილ კომპანიებში დასავლეთში თავისი სპეციალობით იმდენი, როგორც ქართველ ენერგეტიკის დარგის სპეციალისტები ცნობილ ნავთობის და ელექტრო ენერგეტიკულ კომპანიებში.
მთავარი ასეთ პროექტებში გარემოზე ზემოქმედების კავალიფიციური შეფასებაა,ჩვენდა სამწუხაროდ ვერც ერთი ქართული ,ჯგუფი ამას ვერ აკეთებს პროფესიულ დონეზე ეს ფაქტია.
ამიტომ გაუზვიროთ ინვესტორს მოთხოვნა და ცავატარებიოთ ეს შეფასება მსოფლიოს საუკეთესო კომპანიას!!!!

ოძელი

2013-01-13 15:09:45

ბ-ნ dato26-ს,

მადლობა კვალიფიციური განმარტებებისთვის.

ჰესები რომ საჭიროა, ამაზე არავინ დაობს. საკითხავი ის არის სად შეიძლება მათი აშენება და სად არა.
საერთოდ, წყალსაცავმა გარემოზე შეიძლება სხვადასხვაგვარი ზეგავლენა იქონიოს. დასავლეთ საქართველოში, სადაც ტენიანობა მაღალია, უარყოფითი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი დადებითი.

ჰესები აღმოსავლეთ საქართველოში რომ შენდებოდეს გარემოს დაცვითის ნაცვლად სხვა პრობლემები წამოიწევდნენ წინა პლანზე (ისეთი, როგორიცაა სავარგულების დატბორვა, მოსახლეობის გამოყვანა, ისტორიული ძეგლების არსებობა). მაგრამ აღმოსავლეთის მდინარეებს არ გააჩნიათ მაღალი ენერგოპოტენციალი.

ასეთი პოტენციალი გააჩნიათ დასავლეთის მდინარეებს, სადაც ტენიანობა ძალზედ მაღალია და რასაც ახალი ჰესები კიდევ უფრო გაზრდის. შესაბამისად გაიზრდება რისკებიც.(ნალექების რაოდენობა, ზვავსაშიშროება, საზიანო გახდება ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და ა.შ.)

ასე რომ, კარგად დაფიქრებაა საჭირო.
არა მგონია შვეიცარიაში არსებული 250 წყალსაცავიანი ჰესი უქმნიდეს გარემოს ასეთ საფრთხეს.

რაც შეეხება მზის ენერგიას, ის ამ ეტაპზე მომგებიანი ვერ იქნება, ამიტომ მისი განვითარებით სახელმწიფო უნდა იყოს დაინტერესებული. ევროპის ქვეყნების მიერ მასში 35-40 ევროცენტის გადახდაც მსგავს მხარდაჭერად და სტიმულად უნდა განვიხილოთ.

p.s. წინა კომენტარში პატარა სეცდომა გამეპარა, ნაცვლად
"დიდ ჰესებზე წარმოებული ენერგია შედარებით ძვირია ვიდრე მცირე ჰესებზე ან ქარის სადგურებზე...",
უნდა მეწეროს
"დიდ ჰესებზე წარმოებული ენერგია შედარებით იაფია ვიდრე მცირე ჰესებზე ან ქარის სადგურებზე...".

sandro113

2013-01-13 15:43:02

მაგარი ქალბატონია ამ სტატიის ავტორი,ყოველი მისი სტატიის შემდეგ ერთი ამბავია კომენტარებში,ყოჩაგ
ნინო ასათიანს!!!
ისე სტატიაც მომეწონა აქტუალურია!!!!
ძალიან პროდუკტიულია სტატიის ავტორი, მადლობთ ქალბატონო!!!

asa

2013-01-13 19:28:31

მზის ელექტროსადგური იქ უნდა აშენდეს, სადაც სხვაგვარად შეუძლებელია ელ.ენერგიის მიღება, ან ძალიან ძვირი ჯდება გადამცემი ხაზების აშენება.
აგების ფასი-1 კვტ დაახლოებით 8-9 ლარი გამოდის (მზის ელემენტები, აკუმულიატორები, ინვერტორები). სამწუხაროდ აკუმულიატორები გამუდმებით ძვირდება. თვითონ მზის ელემენტები კი არაა ძვირი. ამას ემეტება მცირე საექსპლუატაციო ვადა-დაახლოებით 15 წ.
არც ქარის ენერგიაა მთლად უსაფრთხო-გარემოზე ზემოქმედების აზრით. ადგილს ყურადღებით უნდა შერჩევა

ხიროხიტო-2

2013-01-13 22:51:18

giorgi911
2013-01-13 01:48:13ხიროხიტო-2
არახართ სწორი ქალბატონი ნინო ჩხობაძე ძალიან კონსტრუქციული იყო ხუდონის თემის ბოლო გახილვაზე.ენერგოდაზოგვაზე ცოტა უხერხულია თქვენი პოზიცია

>>>

ჩემო გიორგი, მაგ ნინოში ჩხობაძე კი არ მყავდა მხედველობაში, არამედ ავტორი

ხიროხიტო-2

2013-01-13 23:00:03

sulxan111
2013-01-13 01:56:54

ხიროხიტო2 ზუსატად ვიცი ვინც ბრძანდებით,არ ჭირდება ნინო ჩხობაძეს თქვენი დაცვა,
ისე დაანებეთ ენერგეტიკის სამინისტროს თავი, მერამდენე წელიწადია ებრძვით მას შემდეგ რაც გამოგიშვეს,ენერგოდაზოგვაზე მაგრა ვიცინე!!!! წინ მიდიხარ!!!!

??????????

ჩემო სულხან,

დაგენიძლავები რაზეც გინდა 1 წილი შენგან 100 000 ჩემგან და ვინ იცინებს მაგასაც ვნახავთ - არ იცი ვინ ვარ და ტ ყუილად ნუ ბჟუტურობ, არ გამოვა შენგან არც ვანგა და არც წინასწარმეტ ყველი, მითუმეტეს ენერგეტიკოსი

დაბოლოს, აქვეა სტატია - პენჯაბელები ქართულ მიწას ყიდულობენ - თუ იცი დიდი მნიშვნელობა აქვს მიწას პენჯაბელები იყიდიან თუ ენერგეტიკოსები დატბორავენ?

ხიროხიტო-2

2013-01-13 23:08:35

tengizi60
2013-01-13 02:02:25

ხიროხიტო2 მეც გიცანი!!!
იცი დღეს რამდენი ჩვენი ენერგეტიკოსი მუშაობს მსოფლიო საუკეთესო ენერგოკომპანიებში ოთხს მაინც დაგისახელებ!!!
ასე რომ მეტი სიმართლე და კონსტრუქციულობა,ენერგოდაზოგვა,ენერგეფექტურობა შენი თემები არ არის ,ვიცინე!!!

????????

ძვირფასო თენგიზ, შეენც? შენც მზად ხარ ნიძლავისთვის? მერე იმედი გაქვს რომ იცინებ?

იქნებ გვეცადა დანიძლავება, იქნებ გაარტ ყათ, არ გინდათ?

და კიდევ, ჩვენი საუკეთესო ენერგეტიკოსები რომ მსოფლიოს საუკეთესო ენერგოკომპანიებში მუშაობენ ეს იმას ნიშნავს რომ საქართველოში ხუდონჰესი და კიდევ 500 ჰესი უნდა აშენდეს (შვეიცარიას ხომ უნდა დავეწიოთ)?

ეჰ, ვიძახი მე კაი ხანია, ბრიყ ვებითაა სავსე საქართველო მეთქი...

იქნებ დავნაძლევდეთ სულხან და თენგიზ?

ხიროხიტო-2

2013-01-13 23:32:39

sergo45
2013-01-13 10:12:58

ბატონო სერგო!

მეც ახლახანს ჩამოვედი კატალონიიდან მაგრამ იქ არ ვცხოვრობ და არც იქ ვმუშაობ (დასასვენებლად ვიყავი), აქ ვარ საქართველოში. თუმცა შემიძლია თამამად გითხრათ მხოლოდ ის კი არ არის პრობლემა ვინ სად რას აშენებს, არამედ ვის რა რად უღირს.

თუ კატალონიაში ახალი ჰესი ააშენეს ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენც უნდა ავაშენოთ. ევროპაში ატომურ ელ. სადგურებსაც აშენებდნენ მაგრამ ახლა ცდილობენ სხვაგან ააშენონ - დრო და ვითარება შეიცვალა.

იაპონიამ გააჩერა ატომური ელ სადგურების მშენებლობა , მაგრამ მერე ისევ გაუშვა - ანუ აქ მთავარია მიზანი და საჭიროება, ჩვენთან წარმოება ფაქტიურად არ არსებობს და ელ. ენერგიის დეფიციტის შევსება ჩვენი მეზობლების ინტერესებშია და არა ჩვენსაში.

ერთი წლის წინ თურქები ცდილობდნენ მტკვარზე აეშენებიათ ჰესი, ეს ჰესი თურქების ინტერესებში ნამდვილად იყო, რადგან მათთვის ეს ტერიტორიები ნაკლებად განვითარებული და აუთვისებელია, ჩვენს ინტერესებში იყო? რა თქმა უნდა არა...

ესპანეთი, ცხელჰავიანი ქვეყანაა, შეიძლება მათ ინტერესებში იყო ჰესის მშენებლობა თუნდაც თანმდევი სამელიორაციო სისტემის განვითარების თვალსაზრისით (თქვენ ეს იცით?), ხოლო საქართველოში ჰესების მშენებლობა აუცილებლად იწვევს მიკროკლიმატის ცვლილებას თუ არ გჯერათ ადით სვანეთში, რაჭაში და ადგილობრივებს ჰკითხეთ, ეკლესიებში კედლებს და ფრესკებს დააკვირდით და ა.შ.

არ შეიძლება სწორხაზოვნად აზროვნება - ბავშვებს ასწავლიან ”აქლემს საპალნედ მარილი აჰკიდეს, აქლემი შემთხვევით წყალში ჩავარდა და ტვირთი შეუმსუბუქდა, მეორედ ღრუბელი (გუბკა) რომ აჰკიდეს წყალში შეგნებულად ჩაწვა და დაიღუპა”.

ეს ყველას გვეხება ქართველებს, 600 ჰესი რომ აქვს შვეიცარიას, ეს არ ნიშნავს რომ თუ ჩვენ 100 ავაგებთ ჩამორჩენილები ვართ...

გილოცავთ, დამდეგ ძველით ახალ წელს, მრავალს დაესწარით!!!

ხიროხიტო-2

2013-01-13 23:42:14

ოძელს, დეციბალს და სხვა ძველ მეგობრებს!!!

ყველას, ყველას, ყველას!!!

გილოცავთ ძველით ახალ წელს, მრავალს დაესწარით!!!

ხიროხიტო-2

2013-01-13 23:48:15

სტატიის ავტორსაც ნინო ასათიანს (მიუხედავად იმისა იგი ჩემი ძველი მეგობარია თუ არა)

ვულოცავ ახალ წელს, ის რომ მის მოსაზრებებს არ ვეთანხმები, იმედი მაქვს მას არ გააბრაზებს ჩემზე, მისი ხილვით მე ყოველთვის მოხიბლული ვიყავი.

მართალია თენგიზს და სულხანს ვიღაცაში ვეშლები, მაგრამ მაგათაც დიდი მოკითხვები და მილოცვები, იმედია მომავალ წელს მაინც გამიცნობენ და ”სხვანაირად” გამიცინებენ...

TK

2013-01-14 05:11:45

udaod saintereso Temaa, Tumca statia damamTavrebeli klasis moswavlis saklaso Temas/kvlevas waagavs da namdvilad gulsatkenia Tu es energetikis saministros yofili an amJamindeli TanamSromlis statiaa..

ratomaa ritorikuli SekiTxva unda gamoiyenos Tu ara saqarTvelom sakuTari hidro resursi an gvaqvs Tu ara sxva raime alternatiuli energetikis wyaro? pasuxi am kiTxvebze calsaxaa da dadebiTi orive SemTxvevaSi. kiTxvebi ki - aris Tu ara proteqcionistuli politika energetikaSi an ra simZlavris hesi miekuTvneba ganaxlebad energetikis wyaros – infantiluri (energetikis dargis specialistisTvis).

sakiTxi imaSi ar mdgomareobs unda gamoiyenos Tu ara ama Tu im qveyanam qveyanaSi arsebuli bunebrivi resursebi, aramed imaSi Tu rogor unda gamoiyenos da rogor daalagos prioritetebi. qveyanaSi energetikuli politika unda arsebobdes da is qveynis ekonomikuri da socialuri ganviTarebi politikis nawili unda iyves. saintereso is ki araa ra eRireba 2020 wlisTvis sxvadasxva energiis wyaroebidan warmoebuli energia evropaSi (miTumetes maSin, rodesac energo matareblebze samomavlo fasebis savaraudo prognozireba xdeba mxolod, rac araviTar SemTxvevaSi ar niSnavs am fasebis utyuarobas), aramed ra moTxovnaa energo resursebze saqarTveloSi, misi mosalodneli (prognizirebadi) zrda da romeli resursebiTaa SesaZlebeli am moTxovnis dakmayofileba. rac Seexaba ganaxlebad energias, am moTxovnis ra wili SeiZleba dakmayofildes ganaxlebadi energiebiT da ramdenad modernizebulia eleqtro energetikuli sistema ganaxlebadi energiiT miRebuli eleqtroenergiis integrirebisTvis.

mxolod amis Semdeg iqneba SesaZlebeli pasuxi gaeces ritorikul kiTxvas gvWirdeba Tu ara xudonhesi da ris (SesaZlo riskebi) sanacvlod. am simZlavris hesis mSeneblobis dasabuTebisas SesaZlo bazris Seswavlacaa aucilebeli, rac Rrma analizis saWiroebs. gvWirdeba es simZlavre saqarTvelosTvis? romel bazarze gaiyideba zedmeti eleqrtoenergia (sasomxeTSi (sadac atomuri, anu yvelaze iafi eleqtroenergia aqvT), azerbaijanSi, TurqeTSi Tu ruseTSi) an vis rCeba mogeba mezobel bazrebze gayiduli eleqtroenergiidan?

geTanxmebiT rom yvelaze momgebiani hidroeleqtro sadguris mSeneblobaa, magram visTvis da ris xarjze?

interess moklebuli ar iqneboda aseve imis gaTvla Tu ra ganaxlebadi (energiis) simZlavreebis danergvaa SesaZlebeli im saxsrebiT rac xudonhesisTvisaa saWiro.

prioritetebis dalagebas imedia viswavliT. qveyanaSi sadac energo efeqturobis kanoni ar arsebobs, ar arsebobs energetikuli ganviTarebis strategia, ar xdeba energo sistemebis ganaxleba da daxvewa, axali teqnologiebis Seswavla, danergva da maTi etapobrivi ganviTareba rodemde SeiZleba ganixilavdes xudonhesis Temas ekonomikuri da socialuri dasabuTebis gareSe?

rodemde SeiZleba vilaparakoT dausabuTeblad, sxva qveynebis magaliTebiTa da cifrebiT, romlebsac Zalian umniSvnelo kavSiri aqvT saqarTvelosTan. ratom aSeneben an ar aSeneben kaSxlebs ama Tu im qveyanaSi Zalian kompleqsuri sakiTxia da statiis avtors gulwrfelad vurCevdi tajikeTis geopolitikur situaciaSi garkvevas aseTi arakoreqqtuli daskvnis gakeTebamde. aseT SemTxvevaSi mas gulwrfelad SeeZleba ganacxados misi didi pativiscemis Sesaxeb am qveynis mimarT. Sveicariis, avstriis, italiis, safrangeTis da “amdagvari” qveynebis ekonimikuri ganviTarebis donis miRwevas “amdagvarive” yveynebis azrovneba sWirdeba.

dato26

2013-01-14 05:33:36

TK ase ,ram agaRelvat cavikitxe tkveni paskvili,amasiac diletanti xart!!!
me momewona statia.
mapatiet ganswavlulobis deficitic gaqvt.
saocari da bravo avtors aseti temis wamoWevisatvi.
ise momewona damamTavrebeli klasis ... isev iq vart cemo sabralo kvekana ,ganatlebis,kulturis deficitia....

dato26

2013-01-14 05:50:45

TK.

statiashi iTxovt dasabutebas aris tu ara simZlare saciro,vai tqvens patrons ,ise esec momecona'.. Tu es energetikis saministros yofili an amJamindeli TanamSromlis statiaa.."" es migwevaa!!!! aseti sibinzure da isevc psevdonimit doksopulo deda gkavs an Svilebi,an rame ici...
uvas etkoba avtortan licnaia ne priazn, gaigimet galagdit arc niko musxelishvili,xar da arc vekua erti cveulebrivi cxovrebaze gaborotebuli adamiani xart da albat carumatebeli,sakutar gulshi caixedet...
raime faseuli komentaris dadeba tu gnebavt ger gtxovt kartuli shrifti ixmarot,meore vapirebdi ხიროხიტო2 პასუხის გაცემას mas sxva azri aqvs problemaze magram tkvengan gansxvavebit kulturuli adamiania.sheizleba avtori,(tkvens shemtxvevashi es ufro ganmsazgvreli) ar mogcondet,arcstatia, magram tkven sheurackopas akenebt kvela adamians vinc am statias kitxulobs da komentarebs tovebs,unda movtxovot aseti sheuracmkopeli gamokveynebis avtoris ip adresi gaasajarovon ,martla minda gageba vin xart ...
am axal wels amdeni shurit da gesliT ,tkveni tavi,sheicodet,es agresia gibrundebat...
martla sircxvilia!!!!!!!

dato26

2013-01-14 06:03:50

ხიროხიტო2 გილოცავთ ახალ წელს,
მოკლედ მინდა გიპასუხოთ პროგნოზული ენერგო ბალანსით რამდენიმე წელში საქართველო ენერგოდეფიციტში შედის,ასე რომ ახალი სიმძლავრე მარტო მეზობლებისათვის არ შენდება!!!
რითი ვაპირებთ დეფიციტის შევსებას გაზის,ნახშირის,ატომურით, ალბათ უფრო ქარის მინდა გითხრას ქარის დიდ სადგურსმაგ 100მგვტ ზე მეტს სპეციფიკიდან მარეგულირებელი(წყალსაცავიანი ) ჰესი ჭირდება,ტუ მომთხოვთ ამის შესახებ მოგაწვდით მასალებს ლინკებს
ვიზიარებ თქვენს და ყველა ქართველის წუხილს სვანეტზე და რაჭაზე,გთხოვთ ერთი კვალიფიციური გამოკვლევა ანსტატია მაინც არა საგაზეთო მიმითითო წყალსაცავების ზემოქმედების, დამავალებთ.
კიდევ ერთხელ გილოცავტ ახალ წელს!
კარგა ხანია ამდენი პოლემიკა არ მინახავს,სტატიის ავტორს კომპლიმენტები გადაეცით!!! როგოც ბრძანებთ იცნობთ!!!

TK vupasuxe msgavsi paskvili ar camikitxavs etkoba am stsiis avtoratan ,romelsac tkven icnobt ragac piraduli akvs,bogmit aris ...

torgva

2013-01-14 06:14:23

TK
gtxov momavalshi kartuli shrifti gamoikeno,
etkopa bunebit ,bogmiani,gabrazebuli,adamiani,xart.gaigime t axali celia.
rceva es statia xudonis teknikur ekonomikur dasabutebas ezgvneba??? me mgoni ara.
tajiketis magaliti, geopolitika ....bizia grisha deposhi vart?
me magalitad mivxvdi avtortan ragac piraduli gakvt...es ara statis gamo,rasac tkven cert....
i

murmani555

2013-01-14 06:34:06

ბატონ TK ს სტატია მომეწონა!!!მიზანი დიკუსიის განახლება აშკარად მიღწეულია!!!!ბრავო!!!
ქალბატონი ავტორი მართლა აქტუალურია ამდენი კომენტარია დადებული.
თქვენი კომენტარი არ მომეწონა, შეურაწყოფის მიყენება არა სწორი.აზრობრივათაც არ მომეწონა შტაბეჭდილება მრჩება
სხვა რამეზე უფრო ხართ აღელვებული. ასეთი კომენტარი უფრო შეიZლება გამოდგეს ქვეყნის ენერგეტიკული სტრატეგიის განხილვის დროს, ოღონდ ბევრად უფრო კვალიფიციურად!!! საგაზეთო ან სოც ქსელებში გამოქვეყნებულ სტატიას სხვა დატვირთვა აქვს და ეს ჭეშმარიტება დაწყებითი სკოლის ბავშებმაც უნდა იცოდნენე (tkven mogbazet).

murmani555

2013-01-14 06:53:21

ბატონო ხიროხიტო2,
მტკვარზე ჰესს თურქები არ აშენებდნენ,აშენებდნენ ქართველები,არჩილ მამათელაშვილი ნაცების დროს ყოფლი ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის ჯგუფი. მშენებლობა შეჩერებულია ფინანსური პრობლემების გამო.
3-4 წელიწადში საქართველოს მწვავე ენერგო დეფიციტურია.
ქარის ენერგეტიკა კარგია მაგრამ მაღალ ტარფიანია, წყალსაცავიანი ჰესი მართლა ჭირდება, ტექნოლოგიურად სიმძლავრეების რეგულირებისათვის!!!
დათო26 -ს გარემოსდაცვითი შეფასება სვანეთსი ენგურის გავლენაზე,ან რაჭაში შაორჰესის გავლენაზე არ არსებობს,მითუმეტეს კვალიფიციური.ყველაზე დიდი დეფიციტი ჩვენში კვალიფიციური გარემოსდაცვის სპეციალისტები არიან!
ისევ ხიროხიტო2ს არსებობს სპეციალური მოდელი ,რომლითაც დგინდება ახალი სიმძლავრის აუცილებლობა ენერგო სისტემაში და მას საქართველოშიც იყენებენ. ეს საჭიროებას,აუცილებლობას რაც შეეხება!!!

sergo45

2013-01-14 07:12:19

ბატონ ხიროხიტო2 ს,
ბატონო ჩემო ის კაშხალი მე რაც გითხარით კატალონიაში აშენდა არ არის ირიგაციული ის მხოლოდ ენერგეტიკული დანიშნულებისა. გითხარით სპეციალობით სამოქალაქო მშენებელი ვარ,თუმცა კარიერის დასაწყისში "მტკვარწყალმშენში"
'კურავოდსტროი" ასე უფრო ვეძახდით, ვმუშაობდი გორში მელიორაციული არხების მშენებლობაზე.
საჭიროება,აუცილებლობა,დასაბუძთების გარეშე არაფერი არსად არ შენდება და არც უნდა აშენდეს.
ეს "გპეიში" სწავლისას კარგად მასწავლეს, მადლობა ჩემს პედაგოგებს,დღეს უბრალო საქმის მწარმოებელის ფუნქცია მაკვს ესპანურ საამშენებლო კომპანიაში და კვალიფიკაციის მხრივ არ ჩამოვრჩები ,ჩემს ესპანელ კოლეგებს.

tengizi60

2013-01-14 10:28:35

შვეიცარიას დაუბრუნდები არის ადგილები სადაც ტენიანობა გაცილებით მაღალია ვიდრე სვანეთში და რაჭაშიც.თუ ვენეციაში იცავენ ვერონეზეს ,ტიციანის ტილოებს და კედლის მხატვრობას ჩვენ არა მგონია ეს გავიჭირდეს

tengizi60

2013-01-14 10:33:43

ბატონო ხიროხიტო2 მეგონეთ სვეტოდიური განატების ნათურებისლობისტ ჩემი ნაცნობი ენერგეტიკოსი ,მართლა სხვახართ.
ისე ჰესის აუცილებლობის ენერგო სისტემაში,ზოგადად გენერაციის ობიექტის გადასარევი პროგრამული მოდელები არსებობს, ეს ყველაზე მარტივი,მოდელის სირთულეს არ ვგულისხმობ პრობლემაა.
კიდევ ერთხელ კარგია საინტერესო ტემას ,კარგი დისკუსი მოჰკვებაკორექტული,რაც მთავარია!!!

sulxan111

2013-01-14 11:44:25

ხიროხიტო 2 ,მეც ის მეგონეთ ენერგოდაზოგვის და ენერგოეფექტურობი სპეციალისტი ენერგეტიკოსი,მე მგონი მაინც უფრო ჰუმანიტარი ხართ ალბათ.
TK ra gabrazebuli,yolia am statiis avtors!!! ისე დაიწყო მე მეგონა სამეცნიერო სემინარზე იჯდა,თუმცა მაგ დონეს TK აშკარად ვერ ქაჩავს.
საჭიროების დასაბუთება,გენერაციის ობიექტის, მისის ოპტიმალური ადგილის შერჩევა ეს ფესიბილიტი სტადის,აუცილებელი შემადგენელია. მის გარეშე ობიექტი არ აშენდება.
ენერგო სისტემა ეხლაც დეფიციტურია მაგრამ 3 წელიწადში გამწვავდება.

ხიროხიტო-2

2013-01-14 15:09:10

კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელს, თუნდაც იმიტომ, რომ მე და თენგოს ორივეს სასაცილოდ გვაქვს საქმე. დაკა ცაცი, შევრიგდით.

გახსოვთ ალბათ აინშტაინის გამონათქვამი - ადამიანი იყენებს თავისი გონებრივი შესაძლებლობების 10%-ს. და ეს თქვა აინშტაინმა პრინციპში საკუთარ თავზე, ახლა თქვით რამდენს ვიყენებთ ჩვენ, უბრალო მოკვდავები?

ხიროხიტო-2

2013-01-14 15:09:55

ნებისმიერი პრობლემის გადაწყვეტა შეიძლება ძალის გამოყენებით მხოლოდ მცირე ხნით, ხანგრძლივ პერსპექტივაში პრობლემის გადაწყვეტა ხდება გონიერი მეთოდებით. მთელი მსოფლიო მიხვდა, რომ მზარდი ენერგეტიკული მოთხოვნილების დროს მხოლოდ წყ ლის დაგუბებით ელ.ენერგიის მიღება შეუძლებელია, რის გამოც გამოიგონეს ე.წ. ეკონომიური ელ.ნათურები, რომელთა მარგი ქმედების კოეფიციენტი მნიშვნელოვნად აღემატება ”ჩვენი” ნათურებისას (ჩვენს ნათურებში მქკ=4-6, დანარჩენი ენერგია სითბურში იკარგება (რამდენადაც მახსოვს).

ხიროხიტო-2

2013-01-14 15:10:50

თანამედროვე ”ე.წ 100 ვტ” ნათურები 7-8 ვტ ენერგიას მოიხმარს, რაც 10-ჯერ ამცირებს ენერგომოხმარებას. თუ ამას გადავიყვანთ ციფრებში (ანუ ნათურებში) 2 მლნ ნათურა საათში ნაცვლად 200 მლნ ვატისა მოიხმარს 20 მლნ ვატს (მეგავატებში არ გადამყავს შეგნებულად). ინფორმაციისთვის შაორჰესის წლიური გენერაცია (ანუ გამომუშავება)150 მგვ-ია.
(იხ . ინფორმაცია http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A) მონაცემების სიზუსტეზე თავს ვერ დავდებ.

რა თქმა უნდა ეს ციფრები 24 საათიან ციკლში არ იანგარიშება, მაგრამ ეკონომ ნათურების ეფექტი მაინც დიდია იმის გათვალისწინებითაც კი რომ მათი თვითღირებულებაა დიდი, რადგან თავის თავს იღებს ტარიფში. წინა კომენტ-შიც დავწერე და რატომღაც არავინ ყურადღება არ მიაქცია - ევროკავშირმა აკრძალა !!! თავის ტერიტორიაზე ჩვ. ნათურების წარმოება და გამოყენება, როგორ ფიქრობთ რატომ?

ხიროხიტო-2

2013-01-14 15:15:32

ანალოგიური შემთხვევაა - თბილისის სადარბაზოებში შუქსენსორული (ზუსტად რა ქვია არ ვიცი) ნათურების დაყენებამ მნიშვნელოვნად შეუმცირა ელ. ენერგიის გადასახადი მაცხოვრებლებს (თუ არ გჯერათ გაიკითხეთ).

ხიროხიტო-2

2013-01-14 15:15:52

აქამდე არ მაინტერესებდა შვეიცარია, მაგრამ ახლა გადავხედე და აღმოვაჩინე, რომ სტატიის ავტორი საკმაოდ დიდ შეცდომებს უშვებს (!!!დარწმუნებული ვარ მიწოდებული მცდარი ინფორმაციის გამო,რადგან ნინო მხოლოდ პრეს ცენტრში მუშაობდა და ენერგეტიკოსი არ იყო, ყოველ შემთხვევაში ვისაც მე ვიცნობდი!!!), როდესაც ამბობს შვეიცარიაში 650 ჰესიაო, ვიკიპედიას თუ დავუჯერებთ იქ 2 დიდი ჰესია, რომელიც მთელი ელ ენერგიის 30%-ს გამოიმუშავებს და 40-მდე მცირე (25%-ით), ჰესების დანარჩენი რაოდენობა, თუ მართლა არსებობს, მიკროჰესებია, რომლებიც შეიძლება, მხოლოდ 1 სოფლის გასანათებლადაც კი იყოს აშენებული და რომელიც თვლაში კი ეთვლება მაგრამ ეკოლოგიურად არაფერს ნიშნავს.

ხიროხიტო-2

2013-01-14 15:16:55

გარდა ამისა შვეიცარია, რომ ალპებშია, ეს სრულიადაც არ ნიშნავს, რომ იქ ტენიანობა მაღალია, შეიძლება იქ უფრო ციოდეს (ანუ დაბალი ტემპერატურა იყოს) მაგრამ ეს არ ნიშნავს მაღალ ტენიანობას. პირიქით, ტენიანობას განსაზღვრავს: წყ ლის სიჭარბე (დავუშვათ რომ ბევრია შვეიცარიაში), აორთქლებისთვის საჭირო მაღალი ტემპერატურა (ასეთი ცხელი არ არის შვეიცარია, პირიქით) და გაბატონებული ქარები (ეს არ ვიცი, არ დავინტერსებულვარ).

ხიროხიტო-2

2013-01-14 15:17:30

ანალოგიური შემთხვევაა - თბილისის სადარბაზოებში შუქსენსორული (ზუსტად რა ქვია არ ვიცი) ნათურების დაყენებამ მნიშვნელოვნად შეუმცირა ელ. ენერგიის გადასახადი მაცხოვრებლებს (თუ საქართველოში კი ტენიანობა თუ გაინტერესებთ და არ იცით, მე დაგპატიჟებთ ზაფხულში...

რაც შეეხება ვენეციას, ნუ ინატრებთ ვენეციის ბედს, გლობალური დათბობის გამო ვენეცია მხოლოდ ტურისტული თვალსაზრისით რჩება საინტერესო, ისიც 50 წლიანი პერსპექტივით, თუ ასეთი საქართველო სურს ვინმეს, ჩავღობოთ შავ ზღვასთან დავაგუბოთ და... რაც მთავარია თბილისში გვექნება შუქი.

და კიდევ, თენგიზ!

არ ვიცი რა დაგიშავა იმ შენმა ნაცნობმა, რომელიც მე გეგონე, მაგრამ იქნებ ჭკვიანურს ამბობს, ჯორდანო ბრუნო ცეცხლზე დააჭიაკოკონეს, კი იცი რისთვისაც, ასევე იყვნენ სხვებიც, რაიცი, იქნებ...


კატალონიელ მეგობარს!!!

რა თქმა უნდა თქვენს საქმიანობაში ეჭვი არც შემიტანია (ბოდიში, თუ რაიმე ამგდაგვარი იგრძენით), მე მხოლოდ იმის თქმა მსურს, რომ ... გახსოვთ ალბათ დათა თუთაშხია მეწისქვილესთან - მგელმაც კი იცის, ისეთი ლუკმა უნდა გადავყლაპო, შემერგოსო...

ხიროხიტო-2

2013-01-14 15:24:36

ქართველებს გვყვარს წამბაძველობა, რაც ამ სტატიიტაც დასტურდება - 650 ჰესი იმიტომ კი არ უნდა ავაშენოთ, რომ შვეიცარიას დავეწიოთ (წაიკითხეთ სტატია) არამედ უნდა გვჭირდებოდეს და შეგვერგოს კიდეც.

ხიროხიტო-2

2013-01-14 15:44:32

sulxan111 2013-01-14 11:44:25

ხიროხიტო 2 ,მეც ის მეგონეთ ენერგოდაზოგვის და ენერგოეფექტურობი სპეციალისტი ენერგეტიკოსი,მე მგონი მაინც უფრო ჰუმანიტარი ხართ ალბათ.

არადა არც ჰუმანიტარი ვარ მხოლოდ, მეც მიგდია სახლში ერთი ინჟინერ-ენერგეტიკოსის დიპლომი, ერთი-ორი სხვაც - ჰუმანიტარულიც და ნახევრადჰუმანიტარულიც, თუმცა "დიპლომით მსჯელობას" "გონებით მსჯელობა" მირჩევნია და ის თქვენი "ენერგოდაზოგვის და ენერგოეფექტურობის სპეციალისტი" შეიძლება ადამიანად არ ვარგა (არ ვიცი) და ამიტომ არ მოგწონთ ალბათ, მაგრამ "ეკონომიისა და ტექნიკური სრულყოფის" იდეების გამო ძალიან მომწონს

tengizi60

2013-01-14 18:13:10

ხიროხიტო2ს შვეიცარიაში არის კანტონი,სადაც ტენინობა გაცილებით მაღალია ვიდრე სვანეთში ან რაჭაში.ჩემი ნაცნობი ენერგოდაზოგვის სპეციალისტი ,ვინც მეგონეთ კარგი ადამიანია და კარგი პროფესიონალი.
ტენიანობაც არის კანტონები შვეიცარიაში უფრო მაღალია ვიდრე სვანეთში და რაჭაში!!!
აბსოლიტურ სიმართლეს ამბობს ავტორი შვეიცარიაშიჰესების რაოდენობის და ჯამური გამომუშავების შესახებ, არა თქვენი ვიკიპედია სწორი,გნებავთ დავნიძლავდეთ!!!!

tengizi60

2013-01-14 18:20:46

Today there are 556 hydropower plants in switzerland,and these produce an average of around 35830 gigawatt hours(GWh) per annum,47% of which is produced in run-of-riverpower plants,49% in storage power plants...
ამოტომ აქ ავტორს სრული სიმართლე აქვს ნათქვამი და როგორც ვაჯკაც კაცს მართლა საბოდიშო გაქვთ ქალბატონ ნინოსთან!

tengizi60

2013-01-14 18:43:26

ბატონო ხიროხიტო2 ამბობთ დაგდებული თუ გადაგდებული გაქვთ ინჟინერ ენერგეტიკოსის დიპლომი,რატომ არ მუშაობთ თუ მართლა 70 იანებში ჩარჩენილი ენერგეტიკოსების გამო ამ დარგის პათოლოგიური ზიზღი გაქვთ.
ახლა კდევ ერთხელ სიმართლე შვეიცარიის ჰიდროენერგეტიკის შესახებ: დიდი ჰესების წყალსაცავიანის ჯამური სიმძლავრე არის 8073 მეგავატი. გამოიმუშავებენ და გამომუშავება 15000გვატს თითქმის ნახევარი მთელი ჰიდრო გენერაციის.
ხოლო მცირე ჰესების ჯამური 750 მეგავატი 3,2 გვატს
ეს ისე რადგან შესწავლა დაიწყეთ და ამ მცირემიწიანი ქვეყნით დაინტერესდით
ტბილისში არის ჰიდროპროექტების ბრწყინვალე საინჟინრო შვეიცარიული კომპანიის 'შტუკეს" ქართული ოფისი შეგიძლიათ იქაც დაგიდასტურებენ ამ სიმართლეს,გთხოვთ თუ ეჭვი გეპარებათ მოგვმართეთ!!!!
შეგვიძლია მთელი შვეიცარიის ტენიანობის რუკაც მოგართვათ ელექტრონული,ჩვენი სიმართლის დასამტკიცებლად.
ასე ,რომ თქვენი ძველი ნაცნობი სტატიის ავტორი მართალი ყოფილა.

sulxan111

2013-01-14 19:17:58

ხიროხიტო2 ს ბატონო რამდენიმე კაშხლის წყალსაცავის სახელსაც ჩამოგითვლით მე ბატონ თენგიზის თემას გავაგრძელებ:
გრანდ დიქსენსი 1450მგვტ ეს კაშხალი ენგურზე მაღალია 285 მეტრი
ემოსსონ 600მგვტ ეს კაშხალი 180 მეტრია
მუავოისენი 225მგვტ ეს კაშხალი250 მეტრია
კონტრა 105 მგვტ ეს კაშხალი 220 მეტრი
და ასე შემდეგ.... ლუძძონე 225მ.ზეუზიერი 156მეტრი და ასე შემდეგ
მერწმუნეთ ტენიანობაც ზოგ კანტონშიც ნამდვილად მაღალია ვიდრე სვანეთში და რაჭაში....

ბატონო ჩემო ახალი გენერაციის ობიექტის მშენებლობის საჭიროებაზეც იმდენი ვთქვი,მის პროგნოზირებაზე,მოდელებზე,გათვლებზე ,დეფიციტზე მე მგონი ამდისკუსიის გაგრძელებას აზრი არა აქვს.

კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ ბატონო!!!!

ხიროხიტო-2

2013-01-14 20:01:14

tengizi60
2013-01-14 18:13:10

ხიროხიტო2ს შვეიცარიაში არის კანტონი,სადაც ტენინობა გაცილებით მაღალია ვიდრე სვანეთში ან რაჭაში.ჩემი ნაცნობი ენერგოდაზოგვის სპეციალისტი ,ვინც მეგონეთ კარგი ადამიანია და კარგი პროფესიონალი.

ვაჰ, თენგიზ, კარგი კაცი ჩანხარ მაგრამ ყველა ქართველივით ჯიბრიანი.

ნინოს სამჯერ მოვუხდი ბოდიშს, ოღონდ მითხარი რაში.

მცირე ჰესები ჰესებია თუ არა? ყველა ენგურის ხელაა? მცირე რომელი ჰესია?

შენ გინდა თქვა რომ 600 ენგურის და ხუდონის სიდიდის ჰესია შვეიცარიაში? თუნდაც შაორის სიდიდის? მთელი რუსეთის ჰესების სიმძლავრე (დიდიან-პატარიანად) 200 000 მგვ (ანუ 200 გიგა ვატი) და შვეიცარიის 35 000 გიგა ვატი? გიგა 1000-ჯერ მეტია მეგაზე ანუ 200-ჯერ მეტი ელ ენერგია იწარმოება შვეიცარიაში?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

თუ ვცდები გამისწორე, 200-ჯერ მეტი? და კიდევ ხუთი ატომური ელ.სადგურიც ააშენეს?

http://izozulia.wordpress.com/2008/03/04/%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/

მაშინ რად უნდათ რუსეთის გაზი?

tengizi60

2013-01-14 23:07:08

ხიროხიტო2ს
35830 gigawatt hours(GWh) ენერგიაა!!! უფრო გასაგებად ესაა 35830000000 kilowatt hours,35 მილიარდი830 მილიონიკილოვატსაატი!!! და არა სიმძლავრე!!!
Today there are 556 hydropower plants in switzerland,and these produce an average of around 35830 gigawatt hours(GWh) per annum,47% of which is produced in run-of-riverpower plants,49% in storage power plants..
ეს ნიშნავს სულ შვეიცარიაში არის 556 ჰესი,აქედან წყალსაცავიანი ამ რიცხვის 49% ი!!!გასაგებია მე მგონი
დიდი ჰესების- წყალსაცავიანის ჯამური სიმძლავრე არის 8073 მეგავატი.(სიმძლავრე) გამოიმუშავებენ 15000გვატს თითქმის ნახევარი მთელი ჰიდრო გენერაციის.
ხოლო მცირე ჰესების ჯამური 750 მეგავატი 3,2 გვატს ესაა 3,2 მილიარდი კილოვატსაათი ესეიგი 10% ნაკლებს

tengizi60

2013-01-14 23:14:22

ხიროხიტოს2ს
კარგად ბრძაბდებოდეთ!
შვეიცარიაში კაშხლების ნუსხა250 მდეა!!! სულხანმა მცირე ოდენობა ჩამოგითვალათ!!!

tengizi60

2013-01-14 23:36:29

ხიროხიტო2ს
ცოტა რამ რუსეთის ენერგეტიკაზეც:

რუსეთის ენერგოსისტემის საერთო სიმძლავრეა 210000მგვტ,მე მგონი ასე უფრო გასაგები იქნება!
ხოლო ჰესები აქედან მხოლოდ 21% ესეიგი დაახლოვებით 44100 მეგავატი

რუსეთის ენერგეტიკის ჯამური გამომუშავება მაგალითად 2011 იყო 1040,4 მილიარდი კილოვატსაათი

ხიროხიტო-2

2013-01-15 13:53:27

გადგკჯდკჯაკჯა

ხიროხიტო-2

2013-01-15 13:54:02

თენგიზ60

გუშინ წერილს რომ ვწერდი, დაწერასა და გამოგზავნას შორის სტუმრები მყავდა, ამიტომ თქვენი ორი წერილი ისე ჩანს თითქოს არ წამიკითხია და ისე ზერელედ გწერთ პასუხს.

რატომ არ ვმუშაობ ენერგეტიკაში ეს სხვა საკითხია, არ მიყვარს ”სამსახური” და თუნდაც ის რომ სხვის ხუშტურებზე ვარ დამოკიდებული, ცხოვრებამ მომცა საშუალება კერძო ბიზნესიც მქონოდა და იურისტის და ფსიქოლოგის განათლებაც მიმეღო...

ხიროხიტო-2

2013-01-15 13:56:03

გახსოვთ, ალბათ, გეპეიში - რდგ (რის დამტკიცებაც გვსურდა):

ხიროხიტო-2

2013-01-15 13:58:45

.. ტბილისში არის... ჰიდროპროექტების ბრწყინვალე... საინჟინრო შვეიცარიული კომპანიის ”შტუკეს" ქართული ოფისი>... შეგიძლიათ იქაც დაგიდასტურებენ ამ სიმართლეს,გთხოვთ თუ ეჭვი გეპარებათ მოგვმართეთ! > > >

მოგვმართეთ!

მთელი ეს სტატია რეკლამაა ანუ შეკვეთილია (ეს სრულიადაც არ ნიშნავს რომ ცუდია,)და შვეიცარიული ჰიდროპროექტების საქართველოში გაყიდვას ისახავს მიზნად.

თქვენც, სულხანიც და ნინოც სავარაუდოდ ერთმანეთს კარგად იცნობთ ამიტომაც მიმამსგავსეთ იმ ვიღაც კარგ და პროფესიონალ მეგობარს, რომლიც თავდაპირველად ისე დაახასიათეთ მის მაგივრად შემრცხვა.

რაც შეეხება ენერგეტიკას, კერძო ბიზნესი გვასწავლის - არ იყიდო ის რაც არც გჭირდება და რაც არც დაგჭირდება. ამ სტატიაში არსად ჩანს რამდენს ვაწარმოებთ, რამდენი გვჭირდება და რამდენი დაგვჭირდება, რამდენის რესურსია მცირე ჰესების მშენებლობით და რამდენის მზის, ქარის და ა.შ.

ის რომ რაღაც ძვირია ახლა (მაგ.: ქარი - 60-80ევრო/მგვტსთ ან მზის (ფოტოვოლტაიკი) - 320 ევრო/მგვტსთ), სრულიადაც არ ნიშნავს რომ ძვირია სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით (მაგ.: ვთქვათ თქვენი შვეიცარიული ჰიდროპროექტები უფრო ძვირია ვიდრე მოზამბიკის, ეს ნიშნავს რომ მოზამბიკის უკეთესია?). გახსოვთ ალბათ გამოთქმა: მე ისე მდიდარი არ ვარ, იაფი ვიყიდოო. ეს ყოველთვის ასე არ არის, ამიტომ საჭიროა ყველა ფაქტორის ანალიზი (რაც საქართველოში არავის უყვარს, განსაკუთრებით ტექნოკრატებს).

წაკითხული მქონდა ”მწვანე ალტერნატივის” რაღაც სტატიები აქვე და იქიდან მახსოვს, შენც დამიდასტურე ირიბად - უცხოელების ინტერესებშია ამ ჰესების მშენებლობა...

დაპატიჟებისთვის დიდი მადლობა, თუ წაიკითხავ სახელი მომწერე რომ მაგ კომპანიაში გიპოვო (თენგიზ60-ს ხომ არ ვიკითხავ), დიდი სიამოვნებით გაგეცნობი, მართლა მაინტერესებს (როგორც ენერგეტიკოსს, როგორც იურისტს და როგორც ფსიქოლოგს) რა ხდება ამ ენერგეტიკაში

მომიკითხე ნინო, თუ იცნობ, კარგი გოგო იყო ყოველთვის

tengizi60

2013-01-15 17:08:05

სახელმწიფო ენერგოსისტემაში ვმუშაობ , სარელეო დაცვების სპეციალისტი ვარ.შეცდომა გაიპარა მიმართეთ უნდა დამეწერა. "შტუკეზე" ,რომ ვწერდი და დავწერე მოგვმართეთ!!!!!!
ნინო ასათიანი ვიცი ვინც არის ,სამწუხაროდ პირადად არ ვიცნობ.მე რომ სისტემაში მივედი ის აღარ იყო ენერგო სისტემაში.
ვიცი კარგად წერს და პროფესიონალურად ერკვევა ამ დარგში.

tengizi60

2013-01-15 17:10:12

ხიროხიტო2 ი თქვენ არა ხართ სპეციალობით ენერგეტიკოსი.
კარგად.

tengizi60

2013-01-15 17:11:44

სახელიც მართლა თენგიზი ვარ!!!! თანაც კახელი!!!
კეთილად

ხიროხიტო-2

2013-01-16 19:05:35

გაიხარე, ბატონო თენგიზ!

ენერგეტიკოსის დიპლომი მართლა მაქვს, ქალაქების და... ელ მომარაგება.

დემი იყო დეკანი, კათედრის გამგე - კერვალიშვილი, თუმცა იმ თვალსაზრისით მართალი ხართ, რომ არ არის ეგ ჩემი მოწოდება და ჩემი გზა...

კეთილი სურველებით, არშემდგარი ენერგეტიკოსი

რეგისტრაცია

დახურვა
სახელი:

პაროლი:

გაიმეორეთ პაროლი:სარეკლამო ბანერი
1000 X 80